NOVOSTI
 ORGANIZACIONA STRUKTURA
 SKUPŠTINA AKCIONARA
 JAVNE NABAVKE
 GALERIJA
 KONTAKT
 BERZA
 
 

 


SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 : 2008

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik«

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001 : 2004


AKTUELNO
24.10.2016
Saopštenje za javnost od 19.10.2016. godine
05.10.2016
Izmjena odluke o prodaji uglja 2016g.
12.07.2016
POTPISAN NAJVAŽNIJI UGOVOR ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE I BIH

Ostvarena proizvodnja
Termoelektrana - 31.12.2015. godine
105 % 
RC Otkrivka - 31.12.2015. godine
101 % 
RC Proizvodnja uglja - 31.12.2015. godine
104 %