NOVOSTI
 ORGANIZACIONA STRUKTURA
 SKUPŠTINA AKCIONARA
 JAVNE NABAVKE
 GALERIJA
 KONTAKT
 BERZA
 
 

 


SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 : 2008

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik«

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001 : 2004


AKTUELNO
06.04.2017
Tereks inženjering vratio dio para
06.04.2017
RiTE Ugljevik posluje pozitivno i nastavlja investiranje
03.03.2017
Saopštenje ZAŠTO SUD NE ŠTITI DRŽAVNU IMOVINU U RITE UGLJEVIK

Ostvarena proizvodnja u 2016. godini
Električna energija na 31.12.2016. godine iznosi: 1.750,59 GWh
100 % 
Otkrivka na 31.12.2016. godine iznosi: 9.500.000 m³
111 % 
Proizvodnja uglja na 31.12.2016. godine iznosi: 2.020.000 tona
106 %