RiTE Ugljevik


Ekonomsko finansijski sektor

Na čelu sektora se nalazi Rukovodilac sektora Radislav Kanjerić dipl.ecc.

Ekonomsko finansijski sektor predstavlja organizacionu jedinicu koja je odgovorna za sve finansijske aspekte našeg preduzeća. U okviru sektora se nalaze službe:

1. Služba komercijale, Rukovodilac službe:

2. Služba Plana i analize, Rukovodilac službe:

Rade Tejić

3. Sužba finansija, Rukovodilac službe:

Milica Petrović

4. Služba knjigovodstva, Rukovodilac službe:

Zorica Markovic-Stević