RiTE Ugljevik

Samostalne službe / odjeljenja

1. Služba za informacione tehnologije, Rukovodilac službe:

Mikica Lukić

2. Služba za odnose sa radnim jedinicama, sektorima, službama i javnošću

3. Odjeljenje interne revizije, Rukovodilac odjeljenja:

Đurić Batrić

4. Služba zaštite na radu za RJ "Rudnik", RJ "Termoelektrana" i sektore

5. Služba za integrisani sistem menadžmenta, Rukovodilac službe:

Radivoje Kerovic

6. Odjeljenje za javne nabavke, Rukovodilac odjeljenja:

Jasmina Zivotić