Vizija, misija i strateški ciljevi

VIZIJA

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik kroz uspješan istorijski razvoj kao i većinsko državno vlasništvo ukazuju na posebno mjesto i značaj u ukupnom elektroenergetskom sistemu Republike Srpske i njenu veliku ulogu i odgovornost za razvoj elektroenergetskog sektora.

Cilj je da svojim društveno odgovornim poslovanjem u proizvodnji električne energije, proizvodnji uglja i razvoju tržišta električne energije bude nosilac i pouzdan partner ostalim privrednim subjektima u ekonomskom razvoju elektronergetskog sistema i Republike Srpske.

MISIJA

Misija Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik je obezbjediti nesmetanu proizvodnju električne energije uz korišćenje domaćih resursa uz poštovanje važeće zakonske regulative, evropskih standarda i zahjteva, doprinoseći održivom razvoju i kvalitetnom životu društva.

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik će:

 • Proizvoditi električnu energiju iz domaćih obnovljivih i neobnovljivih resursa u skladu sa vežećom zakonskom regulativom i zahtjevima s ciljem obezbjeđenja nesmetanog i stabilnog funkcionisanja elektroenergetskog sektora
 • Osigurati ekonomski održivu proizvodnju uglja za potrebe termoelektrane i široke potrošnje po konkurentnoj cijeni
 • Ulagati u razvoj i realizaciju novih kapitalnih investicija s ciljem povećanja energetske efikasnosti
 • Efikasno poslovanje Zavisnog preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik će se ostvariti uz dosljednu primjenu propisa i standarda i na principima:

 • Osiguranja kvaliteta proizvoda i usluga
 • Povećanja energetske efikasnosti
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Očuvanja životne sredine
 • Strateškog planiranja i razvoja
 • Obezbjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
 • Obezbjeđenje sigurnosti informacija
 • Upravljanja rizicima
 • STRATEŠKI CILJEVI

  Strateški ciljevi Preduzeća u narednom periodu:

 • Potpuno i efikasno korišćenje kapaciteta i upravljanje Preduzećem
 • Sanacija i rekonstrukcija postojećih proizvodnih kapaciteta
 • Podizanje efikasnosti privređivanja na viši nivo, sa krajnjim ciljem ostvarivanja boljih poslovnih rezultata
 • Obezbjeđenje zaštite životne sredine
 • Izgradnja novih energetskih objekata