RiTE Ugljevik


Mješoviti Holding „Elektrprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik


VIZIJA

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik kroz uspješan istorijski razvoj kao i većinsko državno vlasništvo ukazuju na posebno mjesto i značaj u ukupnom elektroenergetskom sistemu Republike Srpske i njenu veliku ulogu i odgovornost za razvoj elektroenergetskog sektora.

Cilj je da svojim društveno odgovornim poslovanjem u proizvodnji električne energije, proizvodnji uglja i razvoju tržišta električne energije bude nosilac i pouzdan partner ostalim privrednim subjektima u ekonomskom razvoju elektronergetskog sistema i Republike Srpske.


MISIJA

Misija Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik je obezbjediti nesmetanu proizvodnju električne energije uz korišćenje domaćih resursa uz poštovanje važeće zakonske regulative, evropskih standarda i zahjteva, doprinoseći održivom razvoju i kvalitetnom životu društva.

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik će:

- proizvoditi električnu energiju iz domaćih obnovljivih i neobnovljivih resursa u skladu sa vežećom zakonskom regulativom i zahtjevima s ciljem obezbjeđenja nesmetanog i stabilnog funkcionisanja elektroenergetskog sektora,

- osigurati ekonomski održivu proizvodnju uglja za potrebe termoelektrane i široke potrošnje po konkurentnoj cijeni,

- ulagati u razvoj i realizaciju novih kapitalnih investicija s ciljem povećanja energetske efikasnosti.

Efikasno poslovanje Zavisnog preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik će se ostvariti uz dosljednu primjenu propisa i standarda i na principima:

- osiguranja kvaliteta proizvoda i usluga,

- povećanja energetske efikasnosti,

- društveno odgovorno poslovanje,

- očuvanja životne sredine,

- strateškog planiranja i razvoja,

- obezbjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,

- obezbjeđenje sigurnosti informacija,

- upravljanja rizicima.


STRATEŠKI CILJEVI

Strateški ciljevi Preduzeća u narednom periodu:

- Potpuno i efikasno korišćenje kapaciteta i upravljanje Preduzećem,

- sanacija i rekonstrukcija postojećih proizvodnih kapaciteta,

- podizanje efikasnosti privređivanja na viši nivo, sa krajnjim ciljem ostvarivanja boljih poslovnih rezultata,

- obezbjeđenje zaštite životne sredine,

- izgradnja novih energetskih objekata.