RiTE Ugljevik


Ekonomsko finansijski sektor

Na čelu sektora se nalazi rukovodilac sektora Vasilije Simić dipl.ecc.

Ekonomsko finansijski sektor predstavlja organizacionu jedinicu koja je odgovorna za sve finansijske aspekte našeg preduzeća. U okviru sektora se nalaze službe:

1. Služba komercijale

2. Služba Plana i analize

3. Sužba finansija

4. Služba knjigovodstva