Ekonomsko finansijski sektor

Ekonomsko finansijski sektor predstavlja organizacionu jedinicu koja je odgovorna za sve finansijske aspekte našeg preduzeća. U okviru sektora se nalaze četiri službe:

  • Služba komercijale
  • Služba plana i analize
  • Služba finansija
  • Služba knjigovodstva