Obavještenja

07.08.2023

Obavještenje o izboru - dostava dokumentacije - Nabavku advokatskih usluga i usluga prevođenja za potrebe arbitražnog postupka pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu

07.08.2023

Obavještenje o izboru - dostava dokumentacije - Nabavka advokatskih usluga i usluga prevođenja za potrebe arbitražnog postupka koji se vodi po Zakonu o arbitraži Republike Srbije