RiTE Ugljevik


RUDNIK

Površinski kop Bogutovo selo

Ugljevičani su počeli da se bave rudarstvom davne 1899. godine. Ugljevički basen raspolaže rezervama od oko 430 miliona tona uglja a eksploatacija se trenutno vrši na površinskom kopu "Bogutovo Selo". Rudnik godišnje proizvede oko 1,8 mil. tona uglja i 8,3 miliona m³ čm. Preko 95% proizvodnje uglja završi u ložištu termoelektrane a ostatak ide u komercijalnu prodaju.

Organizacija rada u rudniku je izvedena kroz sledeće radne cjeline i službe:

– RC „Otkrivka”

– RC „Proizvodnja uglja”

– RC „Elektromašinsko održavanje”

– RC „Plan, investicije i projektovanje”

– Uprava rudnika

Po završetku eksploatacije na površinskom kopu „Bogutovo Selo”, predviđeni su rudarski radovi na površinskom kopu „Ugljevik-Istok 1”.

U toku su detaljna geološka istraživanja u cilju prevođenja rezervi ugljaležišta „Ugljevik-Istok 1” iz kategorije B u rezerve A kategorije. Nakon završetka detaljnih geoloških istraživanja sledi izrada tehničke dokumentacije za površinski kop „Ugljevik-Istok 1”.

Rukovodilac radne jedinice: Rade Kosanović, dipl. inž. rud..