RUDNIK

Površinski kop Bogutovo selo

Ugljevičani su počeli da se bave rudarstvom davne 1899. godine. Ugljevički basen raspolaže rezervama od oko 430 miliona tona uglja a eksploatacija se trenutno vrši na površinskom kopu "Bogutovo Selo". Rudnik godišnje proizvede oko 1,8 mil. tona uglja i 8,3 miliona m³ čm. Preko 95% proizvodnje uglja završi u ložištu termoelektrane a ostatak ide u komercijalnu prodaju.