RiTE Ugljevik


Organizaciono pravni sektor

Na čelu sektora nalazi se rukovodilac sektora Dalibor Zarić dipl.pravnik.

Organizaciono pravni sektor pokriva sve oblasti rada koje su vezane za pravne discipline a osim njih brine i o osnovnim organizacionim cjelinama, kadrovskoj politici i opštim poslovima u našem preduzeću. Organizaciono pravni sektor je podijeljen na četiri službi.

1. Služba za kadrovske i opšte poslove

2. Služba obezbjeđenja i protivpožartne zaštite

3. Služba ishrane radnika

4. Služba samački hotel