RiTE Ugljevik


TERMOELEKTRANA

Radna jedinica Termoelektrana

Izgradnja TE-Ugljevik počela je u novembru 1977. godine. Na bazi dokazanih rezervi uglja i generalnog plana lokaliteta bila je predviđena izgradnja energetskog kompleksa 4 x 300 MW.Izgradnja prvog bloka TE, instalisane snage 300 MW, završena je 1985. godine. Izgradnja drugog bloka prekinuta je početkom ratnih dejstava na području bivše SFRJ. U periodu probnog pogona pokazalo se da je ložište kotla poddimenzionisano za ugalj koji se nalazi u ležištu »Bogutovo Selo«, jer se nije mogla ostvariti instalisana snaga od 300 MW. Bile su prisutne pojave brzog zašljakivanja ložišta i zaprljanje konvektivnih ogrevnih površina pepelom, te postojeći sistemi čišćenja ogrevnih površina nisu mogli obezbijediti stabilan i bezbijedan rad. Zbog toga je izvršena i rekonstrukcija na kotlu koja je obezbijedila povećanje raspoložive snage (279 MW) ali ne na projektovanu. Do rekonstrukcije raspoloživa snaga je iznosila približno 245 MW.


Rekonstrukcijom kotla u toku remonta postrojenja 2010. godine (ugradnja novog, membranskog vodenog ekonomajzera; zamjena ventilatora hladnog gasa; rekonstrukcija kanala hladnog gasa; ugradnja novog sistema čišćenja, u radu bloka, ogrevnih površina ložišnog prostora; ugradnja sistema za praćenje položaja plamena u kotlu) ostvareno je povećanje prosječne snage bloka, povećanje raspoložive snage na projektovanu (300 MW), kao i značajno smanjenje zaprljanja konvektivnih ogrevnih površina pepelom, odnosno smanjenje broja zastoja zbog čišćenja konvektivnog dijela ložišta.

U toku remonta postrojenja 2013. godine, ostvarena je automatizacija rada bloka, uvođenjem sistema za upravljanje i monitoring rada bloka. Na ovaj način postignuta je optimizacija radnih parametara, kao i smanjenje uticaja subjektivnog faktora u upravljanju režimom rada

U toku dosadašnje eksploatacije u TE – Ugljevik, zaključno sa 2013. godinom proizvedeno je 36.639.333.040,00 kWh električne energije na generatoru, a u sistem elektroprenosa predano je 33.617.415.346,00 kWh električne energije. Ostvarena je vlastita potrošnja od 3.155.600.106,00 kWh ili u procentima 8,61% od ukupne proizvodnje.

Zaključno sa 2013. godinom, ukupno vrijeme rada termoelektrane na mreži je 151.415,08 sati. Broj zastoja termoelektrane od početka rada (prve sinhronizacije) do kraja 2013. godine je 518. Zastoji su trajali ukupno 85.272,92 sati od čega na remonte otpada 35.127,02 sati. Kao osnovno gorivo u TE – Ugljevik koristi se mrki ugalj iz ležišta Bogutovo Selo

Organizacija rada izvedena kroz sledeće radne cjeline i službe:

- RC “Proizvodnja”,

- RC “Održavanje”,

- RC “Remontna radionica”,

- RC “Plan, investicije i razvoj TE”

- RC "Centralna hemijska laboratorija".

Proizvodni proces se izvodi po četvorobrigadnom sistemu sa radom u tri smjene. Svaka radna cjelina u svom sastavu ima prateće službe iz svog djelokruga rada.

Rukovodilac radne jedinice: MSc Žarko Novaković, dipl. inž. maš..