TERMOELEKTRANA

Radna jedinica Termoelektrana

Izgradnja TE-Ugljevik počela je u novembru 1977. godine. Na bazi dokazanih rezervi uglja i generalnog plana lokaliteta bila je predviđena izgradnja energetskog kompleksa 4 x 300 MW.Izgradnja prvog bloka TE, instalisane snage 300 MW, završena je 1985. godine. Izgradnja drugog bloka prekinuta je početkom ratnih dejstava na području bivše SFRJ. U periodu probnog pogona pokazalo se da je ložište kotla poddimenzionisano za ugalj koji se nalazi u ležištu »Bogutovo Selo«, jer se nije mogla ostvariti instalisana snaga od 300 MW. Bile su prisutne pojave brzog zašljakivanja ložišta i zaprljanje konvektivnih ogrevnih površina pepelom, te postojeći sistemi čišćenja ogrevnih površina nisu mogli obezbijediti stabilan i bezbijedan rad. Zbog toga je izvršena i rekonstrukcija na kotlu koja je obezbijedila povećanje raspoložive snage (279 MW) ali ne na projektovanu. Do rekonstrukcije raspoloživa snaga je iznosila približno 245 MW.