Materijali za skupštinu

13.02.2024

Materijal za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 05.03.2024. godine

21.12.2023

Materijal za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 29.12.2023. godine

14.11.2023

Materijal za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 22.12.2023. godine

28.08.2023

Materijal za 4. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara

28.06.2023

Materijal za 3. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara

28.04.2023

Materijal za 2. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara

14.07.2022

Materijal za 4. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca

01.04.2022

Materijal za 2. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 15.04.2022. godinu

31.05.2021

Materijal za 2. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 15.06.2021. godinu

16.02.2021

Materijali za 1. vanrednu Skupstinu akcionara

15.01.2021

Materijali za redovnu godisnju sjednicu Skupstine akcionara

10.12.2020

Materijal za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

27.03.2020

Materijal za I vanrednu sjednicu skupstine akcionara Preduzeca april 2020 godine - berza

05.12.2019

Materijal za redovnu godisnju sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca

28.01.2019

Materijali za redovnu godišnju Skupštinu akcionara

12.04.2018

Materijali za Skupstinu 27. april 2018

30.11.2017

Materijali za Redovnu skupstinu akcionara 28.12.2017

26.06.2017

Materijali za prvu vanrednu skupštinu akcionara

14.12.2016

Materijali za treću vanrednu skupštinu akcionara zakazanu za 28.12.2016. godine

13.10.2016

Materijali za skupstinu 25.11.2016.

06.09.2016

Materijali za 2 vanrednu skupštinu zakazanu za 19.09.2016. godine

06.07.2016

Materijali za 2. vanrednu slupštinu akcionara zakazanu za 21.07.2016.

01.03.2016

Materijali za prvu vanrednu sjednicu skupštine zakazanu za 25.03.2016. godine u 11 časova