RiTE Ugljevik

Materijali za skupštinu

14.07.2022
Materijal za 4. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca
01.04.2022
Materijal za 2. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 15.04.2022. godinu
31.05.2021
Materijal za 2. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 15.06.2021. godinu
16.02.2021
Materijali za 1. vanrednu Skupstinu akcionara
15.01.2021
Materijali za redovnu godisnju sjednicu Skupstine akcionara
10.12.2020
Materijal za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
27.03.2020
Materijal za I vanrednu sjednicu skupstine akcionara Preduzeca april 2020 godine - berza
05.12.2019
Materijal za redovnu godisnju sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca
28.01.2019
Materijali za redovnu godišnju Skupštinu akcionara
12.04.2018
Materijali za Skupstinu 27. april 2018
30.11.2017
Materijali za Redovnu skupstinu akcionara 28.12.2017
26.06.2017
Materijali za prvu vanrednu skupštinu akcionara
14.12.2016
Materijali za treću vanrednu skupštinu akcionara zakazanu za 28.12.2016. godine
13.10.2016
Materijali za skupstinu 25.11.2016.
06.09.2016
Materijali za 2 vanrednu skupštinu zakazanu za 19.09.2016. godine
06.07.2016
Materijali za 2. vanrednu slupštinu akcionara zakazanu za 21.07.2016.
01.03.2016
Materijali za prvu vanrednu sjednicu skupštine zakazanu za 25.03.2016. godine u 11 časova