RiTE Ugljevik

Odluke skupštine

12.02.2021
Odluka o sazivanju 1. vanredne Skupstine akcionara Preduzeca za dan 02.03.2021.
28.01.2016
Zapisnik sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća