RiTE Ugljevik

Sektor za korporativne poslove

Na čelu sektora nalazi se Rukovodilac Branislav Đokić.

U okviru sektora se nalaze službe:

1. Služba za korporativne poslove

2. Služba za odnose sa regulatornim tijelima