Sektor za korporativne poslove

Sektor za korporativne poslove igra ključnu ulogu u našoj organizaciji, pružajući podršku i usluge koje omogućavaju glatko funkcionisanje poslovnih procesa. Ovaj sektor obuhvata širok spektar aktivnosti i odgovornosti, čija je svrha održavanje efikasnih poslovnih operacija, poboljšanje korporativne strategije i upravljanje odnosima sa relevantnim akterima. U okviru sektora se nalaze dvije službe:

  • Služba za korporativne poslove
  • Služba za odnose sa regulatornim tijelima