Odluke

11.07.2024

1. Odluka o poništenju nabavke osnovnih sredstava za CHL LOT-2 Nabavka trimera i kosačica

11.07.2024

2. Odluka o poništenju nabavke osnovnih sredstava za CHL LOT-1 Nabavka komunalnih kontejnera

11.07.2024

3. Odluka za nabavku mašina za obradu krajeva cijevi

11.07.2024

4. Odluka o poništenju nabavke tehničkih hemikalija LOT-3 Levoksin 15

11.07.2024

5. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija LOT-2 Nabavka natrijum hidroksida

11.07.2024

6. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija LOT-1 Nabavka hlorovodonične kiseline

11.07.2024

7. Odluka za nabavku gotovih kolača

11.07.2024

8. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke usluge mjerenja debljine stijenki posuda pod pritiskom i kontrolni proračun

11.07.2024

9. Odluka za nabavku usluge adaptacije komandi i mokrih čvorova

11.07.2024

10. Odluka za nabavku pulvis mase

05.07.2024

11. Odluka za nabavku gumenih proizvoda

05.07.2024

12. Odluka za nabavku brašna i prerađevina od brašna

05.07.2024

13. Odluka o poništenju nabavke vodovodnog materijala - LOT 2

05.07.2024

14. Odluka o poništenju nabavke građevinskog materijala - LOT 1

04.07.2024

15. Odluka za nabavku grajfera

04.07.2024

16. Odluka za nabavku terenskog vozila 4x4

04.07.2024

17. Odluka za nabavku usluge uređenja dijela prostora industrijskog kruga

04.07.2024

18. Odluka za nabavku ljetnih auto guma za potrebe odjeljenja za saobraćajne poslove

04.07.2024

19. Odluka za nabavku potrošnog materijala za RJ Rudnik

27.06.2024

20. Odluka za nabavku hidrauličnih crijeva za rudarsku mehanizaciju

25.06.2024

21. Odluka za nabavku ležajeva za potrebe RJ TERMOELEKTRANA LOT-2

25.06.2024

22. Odluka za nabavku ležajeva za potrebe RJ RUDNIK LOT-1

25.06.2024

23. Odluka za nabavku usluge servisiranja pomoćne i putne mehanizacije

14.06.2024

24. Odluka za nabavku usluge isporuke tehnološke vode iz hidroakumulacije Sniježnica

14.06.2024

25. Odluka za nabavku guma za mehanizaciju RJ "Termoelektrana"

14.06.2024

26. Odluka za nabavku čišćenje korita rijeke Mezgrajice

14.06.2024

27. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu Komatsu

14.06.2024

28. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila "Toyota"

14.06.2024

29. Odluka za nabavku usluge uzimanja uzoraka hrane i briseva

13.06.2024

30. Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o provođenju postupka direktnog sporazuma za javnu nabavku roba, usluga i radova

06.06.2024

31. Odluka za nabavku usluge mjerenja debljine stijenki posuda pod pritiskom i kontrolni proračun

06.06.2024

32. Odluka za nabavku usluge pakovanja radnih kola mlinova

06.06.2024

33. Odluka za nabavku usluge stručnog mišljenja urbanističko tehnički uslovi za izgradnju poslovnog kompleksa: Fabrika gipsa u Ugljeviku

06.06.2024

34. Odluka o poništenju nabavke usluge zamjene Aerolifta

06.06.2024

35. Odluka o poništenju nabavke inhibitora, biocida i disperzanata

30.05.2024

36. Odluka za nabavku i ugradnja dijelova turbine i nadzor na remontu turbine

30.05.2024

37. Odluka o poništenju nabavke izgradnja glavne transformatorske stanice GTS-3 35/6 kV i dalekovoda 35 kV

30.05.2024

38. Odluka o poništenju nabavke sitne armature

30.05.2024

39. Odluka za nabavku usluge odvoza i zbrinjavanja otpada na deponiju EKO DEP Bijeljina

30.05.2024

40. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenje DUiOŠiP LOT-3 Nabavka leptir zatvarača

30.05.2024

41. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenje DUiOŠiP LOT-2 Nabavka rezervnih dijelova za valjke

30.05.2024

42. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenje DUiOŠiP LOT-1 Nabavka nasadnog motora reduktora

30.05.2024

43. Odluka za nabavku usluge metalizacije cijevi i cijevnih koljena

30.05.2024

44. Odluka za nabavku usluge kontrole paravoda, zavara i ostalih mašinskih elemenata

30.05.2024

45. Odluka za nabavku servis 0,4kV postrojenja u GPO-u

23.05.2024

46. Odluka za nabavku turbinskog ulja

23.05.2024

47. Odluka o poništenju nabavke guma za mehanizaciju RJ Termoelektrana

23.05.2024

48. Odluka za nabavku potrošnog materijala za potrebe termoelektrane

23.05.2024

49. Odluka za nabavku servis 6 kV prekidača u GPO-u

23.05.2024

50. Odluka za nabavku tehničkih gasova za potrebe Preduzeća LOT-2 Nabavka tehničkih gasova za potrebe RJ Termoelektrana

23.05.2024

51. Odluka za nabavku tehničkih gasova za potrebe Preduzeća LOT-1 Nabavka tehničkih gasova za potrebe RJ Rudnik

23.05.2024

52. Odluka za nabavku štampanog materijala za potrebe Preduzeća

17.05.2024

53. Odluka o prodaji gipsa za period 01.06. do 31.12.2024. godine

16.05.2024

54. Odluka za nabavku pumpi za bager LIEBHERR R 9150B

16.05.2024

55. Odluka za nabavku usluge remonta KPP i KOMPP-a sa izradom stojki za KPP i KMPP-a

16.05.2024

56. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova za kompresore Compair

16.05.2024

57. Odluka za nabavku mašinskih usluga na kotlovskom i turbinskom postrojenju LOT-2 Mašinske usluge u turbinskom postrojenju i pomoćnim objektima

16.05.2024

58. Odluka za nabavku mašinskih usluga na kotlovskom i turbinskom postrojenju LOT-1 Mašinske usluge na kotlovskom postrojenju

16.05.2024

59. Odluka za nabavku usluge isporuke pitke vode

15.05.2024

60. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: 39754/23 od 27.12.2023. godine o godišnjoj prodaji komercijalnog uglja za 2024. godinu

14.05.2024

61. Odluka za nabavku usluge remonta pumpi

08.05.2024

62. Odluka za nabavku mašinskog remonta armatura u GPO LOT-1

08.05.2024

63. Odluka za nabavku mašinskog remonta duvača, ozraka drenaža i zavješenja na kotlu LOT-2

08.05.2024

64. Odluka za nabavku mašinskog održavanja kotlovske opreme u remontu LOT-3

08.05.2024

65. Odluka za nabavku mašinskog remonta transportnih sistema LOT-4

08.05.2024

66. Odluka za nabavku usluga mašinskog remonta pomoćnih objekata LOT-5

08.05.2024

67. Odluka za nabavku materijala za brušenje

30.04.2024

68. Odluka za nabavku usluge vibrodijagnostike i balansiranja pumpi i elektromotora

30.04.2024

69. Odluka za nabavku usluge čišćenja ložišta ručno i pjeskarenjem i pjeskarenje širmova

30.04.2024

70. Odluka za nabavku isporuka i ugradnja kolektora na k-2 u startnoj kotlovnici

30.04.2024

71. Odluka za nabavku pletenica, klingirita i prešpan papira LOT-2 Nabavka klingerita i prešpan papira

30.04.2024

72. Odluka za nabavku pletenica, klingirita i prešpan papira LOT-1 Nabavka pletenica

30.04.2024

73. Odluka za nabavku usluge termoizolaterskih poslova u remontu

26.04.2024

74. Odluka za nabavku usluge održavanja čistoće postrojenja i objekata termoelektrane

25.04.2024

75. Odluka za nabavku usluge čišćenja cjevastog zagrijača vazduha

25.04.2024

76. Odluka za nabavku repro materijala za potrebe Termoelektrane

25.04.2024

77. Odluka za nabavku ribljih prerađevina

25.04.2024

78. Odluka za nabavku usluge usisavanja prašine po kotlovskom postrojenju

25.04.2024

79. Odluka za nabavku transportnih traka

25.04.2024

80. Odluka za nabavku vijčane robe za RJ Termoelektrana LOT-2 Nabavka vijčane robe za radna kola mlinova

25.04.2024

81. Odluka za nabavku vijčane robe za RJ Termoelektrana LOT-1 Nabavka vijčane robe za tekuće održavanje

25.04.2024

82. Odluka za nabavku materijala i elektroda za zavarivanje

23.04.2024

83. Odluka za nabavku gume i lijepka za transportne trake

23.04.2024

84. Odluka za nabavku platna za rine

23.04.2024

85. Odluka za nabavku flaširane vode za radnike u proizvodnji

23.04.2024

86. Odluka za nabavku usluge čišćenja kondezatora i hladnjaka

23.04.2024

87. Odluka za nabavku natrijum hipohlorita

23.04.2024

88. Odluka za nabavku usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i suzbijanje muva

23.04.2024

89. Odluka za nabavku usluge radiografske kontrole zavarenih spojeva u remontu

23.04.2024

90. Odluka za nabavku remont kanala dimnih plinova

23.04.2024

91. Odluka za nabavku usluge građevinskih poslova u remontu

23.04.2024

92. Odluka za nabavku servis i online revitalizacija transformatora 4x1000kVA

23.04.2024

93. Odluka za nabavku grajfera

23.04.2024

94. Odluka o poništenju nabavke zaštitne opreme za RJ Termoelektrana LOT-3 Nabavka ostale zaštitne opreme

22.04.2024

95. Odluka za nabavku crnih čeličnih limova

22.04.2024

96. Odluka za nabavku legiranih limova

22.04.2024

97. Odluka za nabavku čeličnih gredica

22.04.2024

98. Odluka o poništenju nabavke usluge servisiranja pomoćne i putne mehanizacije

22.04.2024

99. Odluka za nabavku zaštitnih limova za transporter

19.04.2024

100. Odluka o poništenju nabavke ugradnja vatrostalnih materijala i betona

18.04.2024

101. Odluka za nabavku usluga pripreme toplih napitaka iz kafe automata

12.04.2024

102. Odluka za nabavku prerađevina od voća i povrća

12.04.2024

103. Odluka za nabavku remont elektrofilterskog postrojenja

12.04.2024

104. Odluka za nabavku usluge remonta cijevnog sistema ložišta kotla

12.04.2024

105. Odluka za nabavku usluge remonta ventilatorskog postrojenja

12.04.2024

106. Odluka za nabavku usluge remonta mlinskog postrojenja

12.04.2024

107. Odluka o poništenju nabavke usluge uzimanja uzoraka hrane i briseva

12.04.2024

108. Odluka za nabavku usluge remonta kanala ugljenog praha i gorionika

12.04.2024

109. Odluka za nabavku servis i online revitalizacija izolacije 4 transformatora elektrofilterskog postrojenja

12.04.2024

110. Odluka za nabavku servis i online revitalizacija transformatora 1TU

12.04.2024

111. Odluka za nabavku utovarivača

12.04.2024

112. Odluka za nabavku manganskih limova

09.04.2024

113. Odluka za nabavku usluge remonta dozatora i dodavača uglja

09.04.2024

114. Odluka za nabavku usluge termičke obrade zavarenih spojeva u remontu

08.04.2024

115. Odluka za nabavku vatrostalnog materijala

08.04.2024

116. Odluka za nabavku usluge remonta širmovskih pregrijača pare

04.04.2024

117. Odluka za nabavku usluge uzimanja uzoraka hrane i briseva

04.04.2024

118. Odluka o poništenju nabavke apkant prese 100 t

04.04.2024

119. Odluka za nabavku usluge servisiranja duplih ležajeva mlinova

04.04.2024

120. Odluka o poništenju nabavke štampanog materijala za potrebe Preduzeća

01.04.2024

121. Odluka o poništenju nabavke usluge ljekarskog pregleda radnika sa povećanim rizikom za držanje i nošenje oružja

22.03.2024

122. Odluka za nabavku uređenje dijela prostora industrijskog kruga

22.03.2024

123. Odluka o poništenju nabavke pumpi za RJ Termoelektrana

21.03.2024

124. Odluka o poništenju nabavke i zamjene istomjerne AKU baterije 230 V, 1250Ah

14.03.2024

125. Odluka za nabavku guma za mehanizaciju RJ Termoelektrana

08.03.2024

126. Odluka za nabavku zaštitne opreme za RJ Termoelektrana LOT-2 Nabavka zaštitne obuće

08.03.2024

127. Odluka za nabavku zaštitne opreme za RJ Termoelektrana LOT-1 Nabavka zaštitnih odijela

07.03.2024

128. Odluka za nabavku usluge servisiranja i održavanja liftova

07.03.2024

129. Odluka za nabavku viljuškara do 3T

07.03.2024

130. Odluka za nabavku legiranih limova

04.03.2024

131. Odluka za nabavku i montažu kranova u postrojenjima Termoelektrane

28.02.2024

132. Odluka za nabavku servisiranje opreme sistema Tornado

28.02.2024

133. Odluka za nabavku migracija sistema Tornado

26.02.2024

134. Odluka o poništenju nabavke pumpi za hemijsku pripremu vode LOT-2 Nabavka potopnih pumpi

26.02.2024

135. Odluka za nabavku pumpi za hemijsku pripremu vode LOT-1 Nabavka centrifugalnih pumpi

26.02.2024

136. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mjerenje, regulaciju i upravljanje

26.02.2024

137. Odluka za nabavku usluge kapitalnog remonta cilindra visokog pritiska (CVP) turbine

26.02.2024

138. Odluka za nabavku klima uređaja

26.02.2024

139. Odluka za nabavku manganskih limova i čeličnih profila LOT-2 Nabavka čeličnih profila

26.02.2024

140. Odluka za nabavku manganskih limova i čeličnih profila LOT-1 Nabavka manganskih limova

26.02.2024

141. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova za mehanizaciju RJ Termoelektrana LOT-1 Nabavka dijelova za kamione i ostalu mehanizaciju

26.02.2024

142. Odluka za nabavku usluge zamjene stolarije na objektu CHL

26.02.2024

143. Odluka za nabavku vijčanog kompresora

20.02.2024

144. Odluka o poništenju nabavke usluge ljekarskog pregleda radnika sa povećanim rizikom za držanje i nošenje oružja

19.02.2024

145. Odluka za nabavku izgradnje glavne transformatorske stanice GTS-3 35/6 kV i dalekovoda 35 kV

16.02.2024

146. Odluka za nabavku opreme za službu spasavanja

16.02.2024

147. Odluka za nabavku sanacija krovova u krugu TE

16.02.2024

148. Odluka o poništenju nabavke usluge servisa pumpi LOT-3 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje amonijaka MC 914

16.02.2024

149. Odluka o poništenju nabavke usluge servisa pumpi LOT-2 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje hidrazina MC 911

16.02.2024

150. Odluka o poništenju nabavke usluge servisa pumpi LOT-1 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje ferosulfata br. 2

16.02.2024

151. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za kompresore i duvaljke LOT-2 Nabavka rezervnih dijelova za duvaljku Gma 16 F13 aerzener

16.02.2024

152. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za kompresore i duvaljke LOT-1 Nabavka rezervnih dijelova za kompresor aerzener VM-310-3B

16.02.2024

153. Odluka za nabavku vatrogasnog vozila

16.02.2024

154. Odluka o poništenju nabavke klimatizacija server sale

16.02.2024

155. Odluka za nabavku usluge remonta kompresorskih agregata i duvaljki za otpremu pepela

09.02.2024

156. Odluka za nabavku usluge remonta turboagregata

09.02.2024

157. Odluka za nabavku usluge izrade kompenzatora i leća kompenzatora

09.02.2024

158. Odluka za nabavku pragova za pruge odlagača - LOT-1

09.02.2024

159. Odluka za nabavku čeličnih dijelova za pruge odlagača - LOT-2

09.02.2024

160. Odluka za nabavku šina S-49 LOT-3

08.02.2024

161. Odluka za nabavku autoelektrike, anlasera i alternatora - LOT 1

08.02.2024

162. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova za anlasere i alternatore - LOT 2

08.02.2024

163. Odluka za nabavku utovarivača

08.02.2024

164. Odluka za nabavku rekonstrukcije sistema za snadbijevanje pitkom vodom u RJ Rudnlk

08.02.2024

165. Odluka za nabavku usluge remonta međuseparatora mlinova

08.02.2024

166. Odluka o poništenju postupka nabavke armature za GPO (glavni pogonski obiekat)

08.02.2024

167. Odluka za nabavku usluge uredenja hangara za skladištenje rezervnih dijelova za ODG

08.02.2024

168. Odluka za nabavku reznog alata RJ "Termoelektrana", LOT I

08.02.2024

169. Odluka za nabavku usluge Lidar skeniranja iz vazduha

08.02.2024

170. Odluka za nabavku adaptacije mokrih čvorova u RJ "Termoelektrana"

08.02.2024

171. Odluka za nabavku krečnjaka

08.02.2024

172. Odluka za nabavku usluge usisavanja prašine po elektrofilterskom postrojenju

08.02.2024

173. Odluka za nabavku spiralnih usmjerivača čistača

08.02.2024

174. Odluka za nabavku hladnjaka destilata i zaptivnog ulja

08.02.2024

175. Nabavka grejdera

08.02.2024

176. Odluka za nabavku ruskih rezrervnih dijelova za pumpe (ENP i TNP)

06.02.2024

177. Odluka za nabavku specijalnih lijepkova i hermetika

01.02.2024

178. Odluka za nabavku usluge servisa pumpi LOT-3 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje amonijaka MC 914

01.02.2024

179. Odluka za nabavku usluge servisa pumpi LOT-2 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje hidrazina MC 911

01.02.2024

180. Odluka za nabavku usluge servisa pumpi LOT-1 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje ferosulfata br. 2

01.02.2024

181. Odluka za nabavku cijevnih nastavaka za czv-a

01.02.2024

182. Odluka za nabavku elektromotora dozatora pepela, otresača emisionih i taložnih elektroda

01.02.2024

183. Odluka o poništenju nabavke elektro rezervnih dijelova za RJ Rudnik

01.02.2024

184. Odluka za nabavku materijala za izradu visećih skela

01.02.2024

185. Odluka o poništenju nabavke terenskog vozila

01.02.2024

186. Odluka za nabavku ulja, maziva i rashladne tečnosti za RJ Termoelektrana

29.01.2024

187. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija za VPV LOT-6 Nabavka katalizatora sanitarnih voda

29.01.2024

188. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija za VPV LOT-5 Nabavka flokulanta za obradu karbonantnog mulja

29.01.2024

189. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija za VPV LOT-4 Nabavka amonijačne vode

29.01.2024

190. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija za VPV LOT-3 Nabavka fero sulfata

29.01.2024

191. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija za VPV LOT-2 Nabavka sumporne kiseline

29.01.2024

192. Odluka o poništenju nabavke tehničkih hemikalija za VPV LOT-1 Nabavka natrijum hipohlorita

26.01.2024

193. Odluka za nabavku usluge čišćenja ogrevnih površina kotla

26.01.2024

194. Odluka o poništenju nabavke usluge servisiranja pomoćne i putne mehanizacije

26.01.2024

195. Odluka o poništenju nabavke mašina za obradu krajeva cijevi

26.01.2024

196. Odluka za nabavku vatrogasne opreme

26.01.2024

197. Odluka za nabavku materijala, izrada i montaža mosta C-18 i vulkanizacija trake

25.01.2024

198. Odluka za nabavku cijevi za kotlovsko postrojenje

24.01.2024

199. Odluka za nabavku usluge obuke i polaganja stručnih ispita za rukovaoce energetskih postrojenja

24.01.2024

200. Odluka za nabavku potrošnog materijala

24.01.2024

201. Odluka o poništenju nabavke vatrostalne opeke

24.01.2024

202. Odluka za nabavku usluge popravke utovarnog sanduka šleše SCANIA br.4

24.01.2024

203. Odluka za nabavku usluge ispitivanja hemijskih i mehaničkih osobina materijala

24.01.2024

204. Odluka za nabavku kontrolera za sistem Tornado

21.01.2024

205. Odluka za nabavku reznog alata LOT-3 Nabavka reznog alata od tvrdog metala RJ Rudnik

21.01.2024

206. Odluka o poništenju nabavke reznog alata LOT-2 Nabavka reznog alata od alatnog čelika RJ Rudnik

21.01.2024

207. Odluka za nabavku mašine za sječenje dihtunga

18.01.2024

208. Odluka za nabavku usluge sječenja drveća i šiblja u krugu TE

18.01.2024

209. Odluka za nabavku opreme za radnike službe obezbjeđenja i PPZ-a

18.01.2024

210. Odluka o poništenju nabavke usluge remonta visokonaponskih i niskonaponskih asinhronih i jednosmjernih elektromotora

18.01.2024

211. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova za DUOŠIP-a

17.01.2024

212. Odluka za nabavku mašinskih usluga u kotlovskom i turbinskom postrojenju LOT-2 Mašinske usluge u turbinskom postrojenju

17.01.2024

213. Odluka za nabavku mašinskih usluga u kotlovskom i turbinskom postrojenju LOT-1 Mašinske usluge u kotlovskom postrojenju

17.01.2024

214. Odluka za nabavku srednjenaponske ćelije 35 kV

17.01.2024

215. Odluka za nabavku poslovnih poklona LOT-2 Nabavka poslovne galanterije

17.01.2024

216. Odluka za nabavku poslovnih poklona LOT-1 Nabavka reklamnog materijala

17.01.2024

217. Odluka za nabavku autoelektrike za terenska i teretna vozila LOT-2 Nabavka autoelektrike za teretna vozila

17.01.2024

218. Odluka za nabavku autoelektrike za terenska i teretna vozila LOT-1 Nabavka autoelektrike za terenska vozila

17.01.2024

219. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova za elektrofiltersko postrojenje

17.01.2024

220. Odluka za nabavku usluga čišćenja lagune

17.01.2024

221. Odluka za nabavku usluga održavanje postrojenja dopreme uglja

17.01.2024

222. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova za kompresore Compair

17.01.2024

223. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-10 Gumena transportna traka

17.01.2024

224. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-9 Otpadni papir-karton

17.01.2024

225. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-8 Otpadni akumulatori

17.01.2024

226. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-7 Metalna burad

17.01.2024

227. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-6 Drveni otpad

17.01.2024

228. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-5 Otpadno željezo

17.01.2024

229. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-4 Gume i gumeni otpad

17.01.2024

230. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-3 Elektromotori i dijelovi motora

17.01.2024

231. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-2 Otpadni kablovi

17.01.2024

232. Odluka o dodjeli ugovora u predmetu prodaje otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT-1 Otpisana osnovna sredstva-razno

17.01.2024

233. Odluka za nabavku nadogradnja postrojenja otpadnih voda

17.01.2024

234. Odluka za nabavku prerađevina od voća i povrća

17.01.2024

235. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke usluge krpljenja i zamjene guma na vozilima RJ Termoelektrana

17.01.2024

236. Odluka za nabavku redovno održavanje i obnove licence DCS sistema

17.01.2024

237. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke usluge servisiranja i održavanja liftova

04.01.2024

238. Odluka za nabavku bezalkoholnih pića LOT-2 Nabavka vode

04.01.2024

239. Odluka za nabavku bezalkoholnih pića LOT-1 Nabavka sokova

29.12.2023

240. Odluka za nabavku damperskih guma

29.12.2023

241. Odluka za nabavku čeličnih gredica

29.12.2023

242. Odluka o prodaji gipsa za 2024. godinu

29.12.2023

243. Odluka o prodaji pepela i šljake za 2024. godinu

29.12.2023

244. Odluka o prodaji komercijalnog uglja za 2024. godinu

29.12.2023

245. Odluka za nabavku opreme za vatrogasnu službu

29.12.2023

246. Odluka za nabavku uvođenje sistema evidencije radnog vremena

28.12.2023

247. Odluka za nabavku uređaja za razbušivanje otvora

28.12.2023

248. Odluka za nabavku i ugradnju sekcije 5 i 6 na kaskadi br. 3 cjevastog zagrijača vazduha (CZV)

28.12.2023

249. Odluka za nabavku izrada projekta protivpožarnog sistema na Termoelektrani

28.12.2023

250. Odluka za nabavku usluge krpljenja i zamjene guma na vozilima RJ Termoelektrana

28.12.2023

251. Odluka za nabavku čuvarskih kućića

25.12.2023

252. Odluka za nabavku alata za RJ Termoelektrana LOT-4 Nabavka mašine prenosive za bušenje

25.12.2023

253. Odluka za nabavku alata za RJ Termoelektrana LOT-3 Nabavka mašine za obradu ventila i zasuna

25.12.2023

254. Odluka za nabavku alata za RJ Termoelektrana LOT-2 Nabavka uređaja za montažu i demontažu ležajeva

25.12.2023

255. Odluka o poništenju nabavke alata za RJ Termoelektrana LOT-1 Nabavka alata

25.12.2023

256. Odluka za nabavku servisiranje i održavanje liftova

22.12.2023

257. Odluka o poništenju usluge osiguranja motornih vozila od auto-odgovornosti sa uključenom auto nezgodom

22.12.2023

258. Odluka za nabavku usluge izrada akta o procjeni rizika LOT-2 Izrada akta o procjeni rizika za RJ Termoelektrana, Odjeljenja i sektori

22.12.2023

259. Odluka za nabavku usluge izrada akta o procjeni rizika LOT-1 Izrada akta o procjeni rizika za RJ Rudnik

22.12.2023

260. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova za kompresore i duvaljke LOT-2 Nabavka rezervnih dijelova za duvaljku Gma 16 F13 AERZENER

22.12.2023

261. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova za kompresore i duvaljke LOT-1 Nabavka rezervnih dijelova za kompresor aerzener VM-310-3B

22.12.2023

262. Odluka za nabavku servisiranje 0,4 kV elektro motora i potapajućih pumpi

22.12.2023

263. Odluka za nabavku hidrauličnih crijeva za rudarsku mehanizaciju

22.12.2023

264. Odluka za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda

22.12.2023

265. Odluka za nabavku usluga biološke rekultivacije na degradiranim površinama PK "Bogutovo Selo"

22.12.2023

266. Odluka za nabavku remont električnih mašina dampera Belaz

15.12.2023

267. Odluka za nabavku rezervnih visokonaponskih transformatora

14.12.2023

268. Odluka o poništenju nabavke usluge ispitivanja kvaliteta optadnih voda na ispustima u prirodni recipijent

14.12.2023

269. Odluka o poništenju nabavke usluge radiografske kontrole zavarenih spojeva-tekuće održavanje

14.12.2023

270. Odluka za nabavku usluge izrade habajućih elemenata za kočione sisteme

14.12.2023

271. Odluka za nabavku usluge servisiranja kompresora LOT-2 Nabavka usluge servisa vijčanih i krilnih kompresora

14.12.2023

272. Odluka za nabavku usluge servisiranja kompresora LOT-1 Nabavka usluge servisa kompresora opšte potrošnje comp air L250-10A

14.12.2023

273. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za vodene duvače

14.12.2023

274. Odluka za nabavku opreme za grijanje kruga RJ Termoelektrana

14.12.2023

275. Odluka o poništenju nabavke usluge redovnog servisa kompresora, sušača vazduha i linijske filtracije komprimovanog vazduha

14.12.2023

276. Odluka za nabavku izgradnja prelaza za primarni vod grijanja

08.12.2023

277. Odluka za nabavku ulja, maziva i rashladnih sredstava za potrebe RJ "Rudnik"

07.12.2023

278. Odluka za nabavku laboratorijskih hemikalija i laboratorijskog posuđa LOT-2 Nabavka laboratorijskog posuđa

07.12.2023

279. Odluka za nabavku laboratorijskih hemikalija i laboratorijskog posuđa LOT-1 Nabavka laboratorijskih hemikalija

07.12.2023

280. Odluka za nabavku filtera za filter stanicu

07.12.2023

281. Odluka za nabavku građevinskog materijala za potrebe RJ Rudnik LOT-2 Nabavka vodovodnog materijala

07.12.2023

282. Odluka za nabavku građevinskog materijala za potrebe RJ Rudnik LOT-1 Nabavka građevinskog materijala

07.12.2023

283. Odluka o poništenju nabavke guma za mehanizaciju RJ Termoelektrana

07.12.2023

284. Odluka za nabavku usluge izrade elaborata o izvedenim inžinjersko-geološkim i geomehaničkim istraživanjima

01.12.2023

285. Odluka za nabavku usluge izrade skela oko ŠPP

01.12.2023

286. Odluka za nabavku usluge gumiranja LOT-2 Nabavka usluge gumiranja cijevnih pozicija

01.12.2023

287. Odluka za nabavku usluge gumiranja LOT-1 Nabavka usluge gomiranja oštećenih površina

01.12.2023

288. Odluka za nabavku zimskih guma za potrebe Odjeljenja za saobraćajne poslove

01.12.2023

289. Odluka za nabavku usluge remonta hidrauličnih cilindara i mašinske usluge

01.12.2023

290. Odluka za nabavku i ugradnju elektro opreme pratećeg grijanja mazuta

01.12.2023

291. Odluka za nabavku usluge sertifikacije ISO standarda

23.11.2023

292. Odluka za nabavku zaštitne opreme za RJ Rudnik LOT-4 Nabavka ostale zaštitne opreme

23.11.2023

293. Odluka za nabavku zaštitne opreme za RJ Rudnik LOT-3 Nabavka zimskih radnih odijela

23.11.2023

294. Odluka za nabavku zaštitne opreme za RJ Rudnik LOT-2 Nabavka zaštitne obuće

23.11.2023

295. Odluka za nabavku zaštitne opreme za RJ Rudnik LOT-1 Nabavka ljetnih radnih odijela

23.11.2023

296. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke kancelarijoskog materijala

17.11.2023

297. Odluka za nabavku mašinskih usluga na transportnim sistemima i otpremi šljake i pepela LOT-2 Mašinske usluge na otpremi šljake i pepela

17.11.2023

298. Odluka za nabavku mašinskih usluga na transportnim sistemima i otpremi šljake i pepela LOT-1 Mašinske usluge na transportnim sistemima

17.11.2023

299. Odluka za nabavku materijala za pruge odlagača LOT-3 Nabavka šina S-49

17.11.2023

300. Odluka za nabavku materijala za pruge odlagača LOT-2 Nabavka čeličnih dijelova za pruge odlagača

17.11.2023

301. Odluka za nabavku materijala za pruge odlagača LOT-1 Nabavka pragova za pruge odlagača

17.11.2023

302. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mehanizaciju RJ Termoelektrana LOT-2 Nabavka dijelova za mehanizaciju proizvođača Komatsu

17.11.2023

303. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mehanizaciju RJ Termoelektrana LOT-1 Nabavka dijelova za kamione i ostalu mehanizaciju

17.11.2023

304. Odluka za nabavku I ugradnju elektromagnetnih sklopki za kompresor opšte potrošnje

16.11.2023

305. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za dampere Belaz

15.11.2023

306. Odluka za nabavku teretnog vozila

15.11.2023

307. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opermu Caterpillar

15.11.2023

308. Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču u postupku nabavke potrošnog materijala za održavanje higijene

15.11.2023

309. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke svježeg mesa

10.11.2023

310. Odluka za nabavku izmiještanje dijela dalekovoda DV 10 kV Mezgraja i trafostanice ŽTS 10/0,4 kV/kV, 160 kVA

09.11.2023

311. Odluka za nabavku svježe ribe LOT - 2 Oslić zaleđeni i pohovani kolutići lignje

09.11.2023

312. Odluka za nabavku svježe ribe LOT - 1 Šaran svježi očišćeni i pastrmka svježa očišćena

09.11.2023

313. Odluka za nabavku usluga zamjene patosa u kabinama 1, 2 i 3 rukovaoca silosa, sa izradom spuštenog plafona i unutrašnje fasade

09.11.2023

314. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za pumpu FLYGHT BS2400

09.11.2023

315. Odluka za nabavku pletenica, klingerita, prešpan papira i manloh traka

09.11.2023

316. Odluka za nabavku kancelarijskog materijala

09.11.2023

317. Odluka o ponštenju nabavke usluge servisiranja kompresora LOT - 2 Nabavka usluge servisa vijčanih i krilnih kompresora

09.11.2023

318. Odluka o ponštenju nabavke usluge servisiranja kompresora LOT - 1 Nabavka usluge servisa kompresora opšte potrošnje comp air L250-10A

09.11.2023

319. Odluka o poništenju usluge servisa pumpi LOT - 3 Nabavka usluge servia pumpe za doziranje amonijaka MC 914

09.11.2023

320. Odluka o poništenju usluge servisa pumpi LOT - 2 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje hidrazina MC 911

09.11.2023

321. Odluka o poništenju usluge servisa pumpi LOT - 1 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje ferosulfata br. 2

09.11.2023

322. Odluka o poništenju nabavke transportnih traka i brisača

03.11.2023

323. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu HYUNDAI

03.11.2023

324. Odluka za nabavku valjaka za transportere

03.11.2023

325. Odluka za nabavku opreme za radnike službe obezbjeđenja i PPZ LOT - 2 Nabavka opreme za radnike vatrogasne službe

03.11.2023

326. Odluka za nabavku opreme za radnike službe obezbjeđenja i PPZ LOT - 1 Nabavka opreme za radnike službe obezbjeđenja

03.11.2023

327. Odluka za nabavku usluge direktnog pristupa internetu

03.11.2023

328. Odluka o dodjeli ugovora drugoranigranom ponuđaču

03.11.2023

329. Odluka o poništenju odluke za nabavku usluge redovnog servisa kompresora, sušača vazduha i linijske filtracije komprimovanog vazduha

03.11.2023

330. Odluka za nabavku usluge remonta komponenti dizel motora

30.10.2023

331. Odluka za nabavku svježeg mesa

26.10.2023

332. Odluka za nabavku laboratorijskih hemikalija i laboratorijskog posuđa LOT 2 - Nabavka laboratorijskog posuđa

26.10.2023

333. Odluka za nabavku laboratorijskih hemikalija i laboratorijskog posuđa LOT 1 - Nabavka laboratorijskih hemikalija

23.10.2023

334. Odluka za nabavku crnih čeličnih limova

23.10.2023

335. Odluka za nabavku hidratnog kreča u rinfuzi

20.10.2023

336. Odluka za nabavku robe široke potrošnje za potrebe kuhinje

20.10.2023

337. Odluka za nabavku i rekonstrukciju interfona i puštanje u rad kompletnog sistema

20.10.2023

338. Odluka za nabavku usluga na termoizolaterskim poslovima u tekućem održavanju

19.10.2023

339. Odluka za nabavku usluge elementarne analize uglja, pepela i šljake

19.10.2023

340. Odluka za nabavku usluge obrade sanitarnog lista u periodu decembar 2023. - jun 2024. godine

17.10.2023

341. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu LIEBHERR

13.10.2023

342. Odluka o poništenju nabavke redovno održavanje i obnove licence DCS sistema

13.10.2023

343. Odluka za nabavku usluge redovnog servisa na KSB pumpama na ODG TE

12.10.2023

344. Odluka za nabavku usluge otvaranja i održavanja računa, platni promet u zemlji i inostranstvu 2

12.10.2023

345. Odluka za nabavku čeličnih lanaca, užadi, žice i mreža LOT 2 - Nabavka lanaca, užadi i žice

12.10.2023

346. Odluka za nabavku čeličnih lanaca, užadi, žice i mreža LOT 1 - Nabavka mreža

12.10.2023

347. Odluka za nabavku vijčane robe za RJ Rudnik

12.10.2023

348. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila od auto-odgovornosti sa uključenom auto nezgodom

12.10.2023

349. Odluka za nabavku usluge čišćenja bazena

12.10.2023

350. Odluka o poništenju nabavke servisiranje i održavanje liftova

12.10.2023

351. Odluka za nabavku damperskih guma

12.10.2023

352. Odluka za nabavku potopne muljne pumpe za parnabi

12.10.2023

353. Odluka za nabavku filtera za rudarsku mehanizaciju

09.10.2023

354. Odluka o prodaji komercijalnog uglja za period od 01.03. do 31.12.2023. godine

05.10.2023

355. Odluka za nabavku usluge servisiranja havarisanog elektromotora

05.10.2023

356. Odluka za nabavku hemikalija LOT 4 - Nabavka natrijum hlorida-tehničkog

05.10.2023

357. Odluka za nabavku hemikalija LOT 3 - Nabavka levoksina 15

05.10.2023

358. Odluka za nabavku hemikalija LOT 2 - Nabavka natrijum hidroksida

05.10.2023

359. Odluka za nabavku hemikalija LOT 1 - Nabavka hlorovodonične kiseline

05.10.2023

360. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu Komatsu

05.10.2023

361. Odluka o poništenju nabavke ulja, maziva i rashladnih sredstava za potrebe RJ Rudnik

05.10.2023

362. Odluka za nabavku tonera za potrebe Preduzeća

05.10.2023

363. Odluka za nabavku reduktora

03.10.2023

364. Odluka o usvajanju Registra povezanih lica sa Preduzećem i lica koja su u vezi sa povezanim licima

27.09.2023

365. Odluka za nabavku putničkih vozila

22.09.2023

366. Odluka za nabavku kablova i kablovskog pribora LOT 2 Nabavka niskonaponskih kablova i kablovskog pribora

22.09.2023

367. Odluka za nabavku kablova i kablovskog pribora LOT 1 Nabavka srednjenaponskog kabla

22.09.2023

368. Odluka za nabavku mesnih prerađevina

22.09.2023

369. Odluka o poništenju nabavke usluge servisiranja kompresora LOT 2 Nabavka usluge servisa vijčanih i krilnih kompresora

22.09.2023

370. Odluka o poništenju nabavke usluge servisiranja kompresora LOT 1 Nabavka usluge servisa kompresora opšte potrošnje comp air L250-10A

22.09.2023

371. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju - terenski program RJ Rudnik

14.09.2023

372. Odluka za nabavku mesnih konzervi

14.09.2023

373. Odluka za nabavku usluga ručnog čišćenja slivnih oluka

14.09.2023

374. Odluka o ponistenju nabavke usluge gumiranja LOT 2 Nabavka usluge gumiranja cijevnih pozicija

14.09.2023

375. Odluka o ponistenju nabavke usluge gumiranja LOT 1 Nabavka usluge gumiranja oštećenih površina

14.09.2023

376. Odluka za nabavku servis 6kV prekidača u GPO-u (glavni pogonski objekat)

14.09.2023

377. Odluka za nabavku usluge građevinskih poslova u tekućem održavanju

14.09.2023

378. Odluka za nabavku svježeg voća i povrća

08.09.2023

379. Odluka o poništenju nabavke usluge servisa pumpi LOT 3 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje amonijaka MC 914

08.09.2023

380. Odluka o poništenju nabavke usluge servisa pumpi LOT 2 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje hidrazina MC 911

08.09.2023

381. Odluka o poništenju nabavke usluge servisa pumpi LOT 1 Nabavka usluge servisa pumpe za doziranje ferosulfata br. 2

08.09.2023

382. Odluka o poništenju nabavke usluge redovnog servisa kompresora, sušača vazduha i linijske filtracije komprimovanog vazduha

07.09.2023

383. Odluka za nabavku usluge iznajmljivanja sale sa keteringom

07.09.2023

384. Odluka za nabavku usluge sanacije voznog mehanizma odlagača uglja KRUPP LDC 480-1200/36

05.09.2023

385. Odluka za nabavku materijala za zavarivanje

01.09.2023

386. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju-teretni program RJ Rudnik

31.08.2023

387. Odluka o poništenju tenderske dokumantacije o nabavci opreme za radnike službe obezbjeđenja I PPZ- otvoreni postupak lnterni broj: 94/23

31.08.2023

388. Odluka o poništenju nabavke bankarskih usluga - LOT 2 - Nabavka usluge otvaranja i održavanja računa, platni promet u zemlji i inostranstvu 1

31.08.2023

389. Odluka o poništenju nabavke bankarskih usluga - LOT 2 - Nabavka usluge otvaranja i održavanja računa, platni promet u zemlji i inostranstvu 2

31.08.2023

390. Odluka za nabavku potrošnog materijala za održavanje higijene

31.08.2023

391. Odluka o poništenju nabavke opreme za vatrogasnu službu

24.08.2023

392. Odluka o poništenju nabavke teretnog vozila

24.08.2023

393. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova za opremu HYUNDAI

21.08.2023

394. Odluka za nabavku usluge odvoza i zbrinjavanja otpada na deponiju EKO DEP Bijeljina

18.08.2023

395. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za klima uređaje

18.08.2023

396. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima i rashladnih uređaja LOT 4 Nabavka usluge servisiranja klima uređaja u radnoj zajednici

18.08.2023

397. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima i rashladnih uređaja LOT 3 Nabavka usluge servisiranja klima uređaja kuhinja

18.08.2023

398. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima i rashladnih uređaja LOT 2 Nabavka usluge servisiranja klima uređaja RJ Rudnik

18.08.2023

399. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima i rashladnih uređaja LOT 1 Nabavka usluge servisiranja klima uređaja RJ Termoelektrana

18.08.2023

400. Odluka za nabavku brašna i prerađevina od brašna

18.08.2023

401. Odluka za nabavku razvodnih blokova za bager Komatsu PC 3000

18.08.2023

402. Odluka za nabavku usluge nadzora na remontu turbine

18.08.2023

403. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeća LOT 3 Nabavka usluge servisiranja vozila marke "Škoda"

18.08.2023

404. Odluka za nabavku habajućih dijelova za rudarsku mehanizaciju

18.08.2023

405. Odluka za nabavku sistematskog pregleda radnika na mjestima sa povećanim rizikom LOT 2

18.08.2023

406. Odluka za nabavku sistematskog pregleda radnika na mjestima sa povećanim rizikom LOT 1

18.08.2023

407. Odluka za nabavku usluge reparacije armature

18.08.2023

408. Odluka za nabavku transportnih traka I brisača LOT 1 Nabavka transportnih traka

11.08.2023

409. Odluka o poništemju nabavke i ugradnje sekcije 5 i 6 na kaskadi br. 3 cjevastog zagrijača vazduha (CZV)

09.08.2023

410. Odluka o o poništenju postupka javne nabavke usluge remonta komponenti dizel motora

09.08.2023

411. Odluka o poništenju postupka nabavke usluge ispitivanja kvaliteta otpadnih voda na ispustima u prirodni recipijent

07.08.2023

412. Odluka za nabavku advokatskih usluga i usluga prevođenja za potrebe arbitražnog postupka pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu

07.08.2023

413. Odluka za nabavku advokatskih usluga i usluga prevođenja za potrebe arbitražnog postupka koji se vodi po Zakonu o arbitraži Republike Srbije

04.08.2023

414. Odluka za nabavku čeličnih cijevi i koljena

04.08.2023

415. Odluka za nabavku popravke 6kV elektro motora

04.08.2023

416. Odluka za nabavku licenci i održavanje sistema GPS praćenja i nadzora potrošnje goriva na rudarskoj mehanizaciji i ostaloj opremi

31.07.2023

417. Odluka za nabavku filtera za rudarsku mehanizaciju

31.07.2023

418. Odluka za nabavku usluge kasko osiguranja motornih vozila sa rizikom kradje bez fransize i djelimicno kasko - lom stakla

28.07.2023

419. Odluka o ponistenju nabavke tonera za potrebe preduzeca

27.07.2023

420. Odluka o ponistenju postupka za nabavku usluge elementarne analize uglja pepela i sljake

27.07.2023

421. Odluka za nabavku transportnih traka i brisaca-LOT 1- Nabavka transportnih traka

27.07.2023

422. Odluka za nabavku transportnih traka I brisaca-LOT 2-Nabavka brisaca transportnih traka

27.07.2023

423. Odluka za nabavku kopira, skenera, MFP ureadjaja i stampaca

27.07.2023

424. Odluka za nabavku usluge ginekoloskog i sistematskog pregleda zena-Aneks II

27.07.2023

425. Odluka za nabavku osnovnih sredstava za kuhinju

27.07.2023

426. Odluka za nabavku terenskog vozila 4x4

27.07.2023

427. Nabavka XRF uredjaja za analizu hemijskog sastava materijala

27.07.2023

428. Odluka o ponistenju postupka za nabavku usluge gumiranja

27.07.2023

429. Odluka za nabavku usluge reparaclje guma rudarske mehanizacije

19.07.2023

430. Odluka za nabavku ribljih preradjevina

19.07.2023

431. Odluka o ponistenju nabavke za servisiranje 0,4 kV elektro motora I potapajucih pumpi

17.07.2023

432. Odluka za nabavku barela za BMS (bogacenje mineralnih sirovina)

17.07.2023

433. Odluka o ponistenju prodaje otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 10 Pet ambalaza, strec folija, staklenke, plastika I ostalo

17.07.2023

434. Odluka o prodaji otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 9 Rabljena ulja

17.07.2023

435. Odluka o prodaji otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 8 Otpadni akumulatori

17.07.2023

436. Odluka o ponistenju prodaje otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 7 Metalna burad

17.07.2023

437. Odluka o ponistenju prodaje otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 6 Drveni otpad

17.07.2023

438. Odluka o prodaji otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 5 Otpadno zeljezo

17.07.2023

439. Odluka o ponistenju prodaje otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 4 Gumeni otpad

17.07.2023

440. Odluka o prodaji otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 3 Elektromotori I djelovi motora

17.07.2023

441. Odluka o ponistenju prodaje otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 2 Otpadni kablovi

17.07.2023

442. Odluka o prodaji otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina LOT 1 Otpisana osnovna sredstva - razno

13.07.2023

443. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenja pripreme I otpreme uglja LOT 5 Nabavka dijelova grabuljastih transportera

13.07.2023

444. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenja pripreme I otpreme uglja LOT 4 Nabavka rezervnih dijelova za drobilicu FAM PHB 1826 MVD

13.07.2023

445. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenja pripreme I otpreme uglja LOT 3 Nabavka hidrodinamickih spojnica

13.07.2023

446. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenja pripreme I otpreme uglja LOT 2 Nabavka nozeva cistaca transportnih traka

13.07.2023

447. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenja pripreme I otpreme uglja LOT 1 Nabavka dijelova za izradu prema crtezu

13.07.2023

448. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponudjacu za nabavke usluge popravke havarisanog kamiona SCANIA

13.07.2023

449. Odluka za nabavku izrada I isporuka vrelovodnog registra izmjenjivaca toplote

13.07.2023

450. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mlinsko postrojenje

13.07.2023

451. Odluka za nabavku celicnih gredica

06.07.2023

452. Odluka za nabavku usluge sadnje I odrzavanja zelenih povrsina u ZP "RiTE Ugljevik"

06.07.2023

453. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji

06.07.2023

454. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za odrzavanje dizel motora Cummins

06.07.2023

455. Odluka za nabavku usluge servisiranja stampaca, multifunkcionalnih uredjaja, kopir aparata, skenera I plotera

06.07.2023

456. Odluka o ponistenju nabavke usluge redovnog servisa kompresora, susaca vazduha I linijske filtracije komprimovanog vazduha

06.07.2023

457. Odluka za nabavku rezervnih dijelova I potrosnog materijala za racunare I racunarsku mrezu

05.07.2023

458. Odluka za nabavku mesnih konzervi

29.06.2023

459. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za odrzavanje pumpnih postrojenja

29.06.2023

460. Odluka za nabavku usluga pripreme toplih napitaka iz kafe automata

29.06.2023

461. Odluka za nabavku gotovih kolaca

27.06.2023

462. Oglas za prodaju otpisanih osnovnih sredstava I sekundarnih sirovina putem javnog oglasa

20.06.2023

463. Odluka za nabavku potrosnog materijala za potrebe preduzeca LOT 2 Nabavka potrosnog materijala za RJ Termoelektrana

20.06.2023

464. Odluka za nabavku potrosnog materijala za potrebe preduzeca LOT 1 Nabavka potrosnog materijala za RJ Rudnik

16.06.2023

465. Odluka za nabavku zastitinog napitka

16.06.2023

466. Odluka za nabavku usluga ciscenja objekata I opreme za tretman otpadnih voda na Rudniku

16.06.2023

467. Odluka za nabavku usluge isporuke teholoske vode iz hidroakumulacije Snijeznica

16.06.2023

468. Odluka za nabavku hidraulicnih crijeva za rudarsku mehanizaciju

16.06.2023

469. Odluka za nabavku pletenica, klingerita, praspan papira I manloh traka LOT 3 Nabavka manloh traka

16.06.2023

470. Odluka za nabavku pletenica, klingerita, praspan papira I manloh traka LOT 2 Nabavka klingerita I prespan papira

16.06.2023

471. Odluka za nabavku pletenica, klingerita, praspan papira I manloh traka LOT 1 Nabavka pletenica

12.06.2023

472. Odluka za nabavku mobilnih radio stanica

09.06.2023

473. Odluka za nabavku tonera za potrebe preduzeca

09.06.2023

474. Odluka o ponistenju nabavke servis 6kV prekidaca u GPO-u (glavni pogonski objekat)

07.06.2023

475. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila od auto-odgovornosti sa ukljucenom auto nezgodom

07.06.2023

476. Odluka o ponistenju nabavke usluge remonta komponenti dizel motora

07.06.2023

477. Odluka za nabavku servis generatorskog prekidaca

07.06.2023

478. Odluka za nabavku usluge zamjene ostecenog dijela paravoda

02.06.2023

479. Odluka za nabavku mazuta

01.06.2023

480. Odluka za nabavku inhibitora, biocida i disperzanata LOT 6 Nabavka natrijum hipohlorita

01.06.2023

481. Odluka za nabavku inhibitora, biocida i disperzanata LOT 5 Nabavka aktivatora neorganskog biocida

01.06.2023

482. Odluka za nabavku inhibitora, biocida i disperzanata LOT 4 Nabavka organskog biocida

01.06.2023

483. Odluka za nabavku inhibitora, biocida i disperzanata LOT 3 Nabavka disperzanta za tretman rashladne vode

01.06.2023

484. Odluka za nabavku inhibitora, biocida i disperzanata LOT 2 Nabavka inhibitora korozije bakra

01.06.2023

485. Odluka za nabavku inhibitora, biocida i disperzanata LOT 1 Nabavka inhibitora korozije celika i kamenca

01.06.2023

486. Odluka za nabavku usluge popravke havarisanog kamiona SCANlA

01.06.2023

487. Odluka za nabavku usluge popravke havarisanog kamiona SCANIA

30.05.2023

488. Odluka za nabavku usluge zamjene dijela cijevnog sistema lozista kotla

30.05.2023

489. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT 4 Nabavka usluge servisiranja vozila marke Toyota

30.05.2023

490. Odluka o ponistenju nabavke usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT 3 Nabavka usluge servisiranja vozila marke Skoda

30.05.2023

491. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT 2 Nabavka usluge servisiranja ostalih vozila Preduzeca

30.05.2023

492. Odluku za nabavku usluge zamjone dijela cijevnog sistema lozista kotla

30.05.2023

493. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT1 Nabavka usluge servisiranja vozila marke Peugeot

30.05.2023

494. Odluka za nabavku "NABAVKA LEGIRANIH LIMOVA"

30.05.2023

495. Odluka za nabavku manganskih limova i celicnih profila LOT1 NABAVKA MANGANSKIH LIMOVA

30.05.2023

496. Odluku za nabavku manganskih limova i čeličnih profila LOT2 NABAVKA CELICNIH PROFILA

30.05.2023

497. Odluka za nabavku usluge remonta turbine

29.05.2023

498. Odluka za nabavku Licenciranje za CHECHPOINT uredjaje

29.05.2023

499. Odluka za nabavku usluge isporuke pitke vode

26.05.2023

500. Odluka za nabavku crnih celicnih limova

26.05.2023

501. Odluka za nabavku Nabavka usluge vibrodijagnostike i balansiranja pumpi i elektromotora

25.05.2023

502. Odluka za nabavku svjezeg mesa

25.05.2023

503. Odluka za nabavku usluge mjerenja debljine stijenki posuda pod pritiskom i kontrolni proracun

25.05.2023

504. Odluka za nabavku racunara

25.05.2023

505. Odluka za nabavku okruglih celika

25.05.2023

506. Odluka za nabavku Usluga rada autodizalice

19.05.2023

507. Odluka za nabavku usluge medijskog predstavljanja i pracenja rada RiTE Ugljevik

19.05.2023

508. Odluka za nabavku zapornih ventila

19.05.2023

509. Odluka za nabavku lezajeva za potrebe Preduzeca LOT 2

19.05.2023

510. Odluka za nabavku lezajeva za potrebe Preduzeca LOT 1

19.05.2023

511. Odluka za nabavku usluge pakovanja radnih kola mlinova

18.05.2023

512. Odluka za nabavku servis i online revitalizacija trafoa pobude 1TU sa ciscenjem hladnjaka blok trafoa

18.05.2023

513. Odluka o ponistenju nabavke vijcane robe LOT 3

18.05.2023

514. Odluka za nabavku vijcane robe LOT 2

18.05.2023

515. Odluka za nabavku vijcane robe LOT 1

18.05.2023

516. Odluka o ponistenju nabavke usluge redovnog servisa kompresora, susaca vazduha i linijske filtracije komprimovanog vazduha

18.05.2023

517. Odluka za nabavku nalijevanje vodonicnih brtvi

18.05.2023

518. Odluka za nabavku usluge montaze i demontaze visecih konzolnih skela za kontrolu paravoda

17.05.2023

519. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za mlinsko postrojenje

17.05.2023

520. Odluka za nabavku armature za potrebe postrojenja hemijska priprema vode i vodosnabdijevanje i priprema vode

17.05.2023

521. Odluka za nabavku usluge termicke obrade zavarenih spojeva u remontu

17.05.2023

522. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji

17.05.2023

523. Odluka za nabavku usluge organizovanog prevoza radnika

17.05.2023

524. Odluka za nabavku zamjena kanala dimnih plinova i kompenzatora

17.05.2023

525. Odluka za nabavku sanacija i adaptacija dijela restorana na RJ Rudnik

17.05.2023

526. Odluka za nabavku lezajeva za dupli lezaj mlina

17.05.2023

527. Odluka za nabavku opeke i betona sa ugradnjom LOT 3

17.05.2023

528. Odluka za nabavku opeke i betona sa ugradnjom LOT 2

17.05.2023

529. Odluka za nabavku opeke i betona sa ugradnjom LOT 1

16.05.2023

530. Odluka za nabavku usluge sanacije voznog mehanizma odlagaca uglja KRUPP LDC 480.1200/36

12.05.2023

531. Odluka za nabavku materijala za brusenje i rezanje

12.05.2023

532. Odluka za nabavku repro materijala

12.05.2023

533. Odluka za nabavku materijala za termoizolaciju

12.05.2023

534. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema crtezu LOT-3

12.05.2023

535. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema crtezu LOT-2

12.05.2023

536. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema crtezu LOT-1

12.05.2023

537. Odluka za nabavku servis turbinskog regultora i optimizacija regulacione petlje turbinskog regulatora LOT-2

12.05.2023

538. Odluka za nabavku servis turbinskog regultora i optimizacija regulacione petlje turbinskog regulatora LOT-1

12.05.2023

539. Odluka za nabavku zamjena dijela bunkera uglja

12.05.2023

540. Odluka za nabavku materijala za zavarivanje

12.05.2023

541. Odluka za nabavku usluga na termoizolaterskim poslovima u remontu

12.05.2023

542. Odluka za nabavku servis i online revitalizacija 8x1000kVA i transformatora 1TC

12.05.2023

543. Odluka za nabavku usluge remonta pumpi u masinskog sali

10.05.2023

544. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja postrojenja termoelektrane u remontu LOT-5

10.05.2023

545. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja postrojenja termoelektrane u remontu LOT-4

10.05.2023

546. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja postrojenja termoelektrane u remontu LOT-3

10.05.2023

547. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja postrojenja termoelektrane u remontu LOT-2

10.05.2023

548. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja postrojenja termoelektrane u remontu LOT-1

10.05.2023

549. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila od auto-odgovornosti sa ukljucenom auto nezgodom

05.05.2023

550. Odluka za nabavku usluge remonta CSP-a sa zamjenom lopatica 29-og stepena turbine

05.05.2023

551. Odluka za nabavku gumenih proizvoda

28.04.2023

552. Odluka za nabavku usluge remonta kanala ugljenog praha i gorionika

28.04.2023

553. Odluka za nabavku usluge oblaganja bubnjeva na kombinovanom uredjaju

28.04.2023

554. Odluka za nabavku usluge usisavanja prasine po kotlovskom postrojenju

28.04.2023

555. Odluka za nabavku usluge servisiranja, podesavanja i bazdarenje sigurnostnih ventila

28.04.2023

556. Odluka za nabavku usluge vibrodijagnostike i balansiranja pumpi i elektromotora

28.04.2023

557. Odluka za nabavku masinskih usluga LOT-2

28.04.2023

558. Odluka za nabavku masinskih usluga LOT-1

28.04.2023

559. Odluka za nabavku gotovih kolaca

28.04.2023

560. Odluka za nabavku usluge remonta radnih kola mlinova

28.04.2023

561. Odluka za nabavku usluge remonta mlinskog postrojenja

28.04.2023

562. Odluka za nabavku usluge na gradjevinskim poslovima u remontu

28.04.2023

563. Odluka za nabavku usluge tehnickog pregleda vozila Preduzeca

28.04.2023

564. Odluka za nabavku pulvis mase

28.04.2023

565. Odluka o ponistenju nabavke za redovno odrzavanje i obnove licence DCS sistema

21.04.2023

566. Odluka za nabavku celicnih gredica

21.04.2023

567. Odluka za nabavku remonta elektrofilterskog postrojenja

21.04.2023

568. Odluka za nabavku legiranih limova

21.04.2023

569. Odluka o ponistenju za nabavke celicnih cijevi i koljena

21.04.2023

570. Odluka o ponistenju nabavke za nalijevanje vodonicnih brtvi

21.04.2023

571. Odluka za nabavku usluge odrzavanja cistoce postrojenja i objekata termoelektrane

21.04.2023

572. Odluka za nabavku periodicni pregled vatrogasnih aparata za pocetno gasenje pozara

21.04.2023

573. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponudjacu

21.04.2023

574. Odluka za nabavku usluge ciscenja lozista rucno i pjeskarenjem i pjeskarenje sirmova

21.04.2023

575. Odluka za nabavku usluge remonta ventilatorskog postrojenja

21.04.2023

576. Odluka za nabavku manganskih limova i celicnih profila LOT-2

21.04.2023

577. Odluka za nabavku manganskih limova i celicnih profila LOT-1

21.04.2023

578. Odluka za nabavku usluge ciscenja konvektivnih povrsina kotla sa praznjenjem trihtera kotla

21.04.2023

579. Odluka za nabavku usluge remonta dozatora i dodavaca uglja

21.04.2023

580. Odluka za nabavku crnih celicnih limova

21.04.2023

581. Odluka za produzenje WEBEX licence

16.04.2023

582. Odluka za nabavku usluge ciscenja cjevastog zagrijaca vazduha (CZV-a)

13.04.2023

583. Odluka za nabavku usluge sanacije cijevnog sistema kotla

13.04.2023

584. Odluka za nabavku usluge remonta i servisiranja duplih lezajeva mlinova LOT 2

13.04.2023

585. Odluka za nabavku usluge remonta i servisiranja duplih lezajeva mlinova LOT 1

13.04.2023

586. Odluka za nabavku usluge radiografske kontrole zavarenih spojeva

13.04.2023

587. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPV LOT-4

13.04.2023

588. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPV LOT-3

13.04.2023

589. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPV LOT-2

13.04.2023

590. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPV LOT-1

13.04.2023

591. Odluka za nabavku usluge sanacije cijevnog sistema kotla

10.04.2023

592. Odluka za nabavku natrijum hidroksida

06.04.2023

593. Odluka za nabavku dampera

06.04.2023

594. Odluka za nabavku usluge ciscenja kondenzatora i hladnjaka

06.04.2023

595. Odluka za nabavku usluge izrade studije izvodljivosti za kompletnu rekonstrukciju kotla

06.04.2023

596. Odluka za nabavku usluge kolektivnog osiguranja radnika

06.04.2023

597. Odluka o usvajanju Pravilnika o direktnom sporazumu za javnu nabavku roba, usluga i radova

04.04.2023

598. Odluka za nabavku usluge uzimanja uzoraka hrane i briseva

14.03.2023

599. Odluka za nabavku guma za potrebe RJ Rudnik

08.03.2023

600. Odluka o prodaji komercijalnog uglja za period od 01.03. do 31.12.2023. godine

28.02.2023

601. Odluka o prodaji pepela i sljake za period od 01.03. do 31.12.2023. godine

28.02.2023

602. Odluka o prodaji gipsa za period od 01.03. do 31.12.2023. godine

17.02.2023

603. Odluka o prodaji komercijalnog uglja za period od 01.03. do 31.12.2023. godine

09.02.2023

604. Odluka za nabavku izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proracunu rezervi uglja u lezistima Bogutovo Selo i Ugljevik Istok 1

09.02.2023

605. Odluka za nabavku rekonstrukcije sistema za snabdijevanje pitkom vodom u RJ Rudnik - I faza

02.02.2023

606. Odluka o prodaji pepela i sljake za period od 01.01. do 28.02.2023. godine

02.02.2023

607. Odluka o prodaji gipsa za period od 01.01. do 28.02.2023. godine

02.02.2023

608. Odluka za nabavku navlaka zuba za utovarnu mehanizaciju

02.02.2023

609. Odluka za nabavku crnih limova

02.02.2023

610. Odluka za nabavku bager pumpi

01.02.2023

611. Odluka o prodaji komercijalnog uglja za period od 01.01. do 28.02.2023. godine

26.01.2023

612. Odluka za nabavku kiper kamiona

26.01.2023

613. Odluka za nabavku elaborata o procjeni ugrozenosti od pozara

26.01.2023

614. Odluka za nabavku usluge remonta dizel motora CUMMINS

26.01.2023

615. Odluka za nabavku remonta elektricnih masina dampera Belaz

26.01.2023

616. Odluka za nabavku tehnickih gasova za potrebe Preduzeca LOT 2

26.01.2023

617. Odluka za nabavku tehnickih gasova za potrebe Preduzeca LOT 1

19.01.2023

618. Odluka za nabavku izrade Elaborata oskultacije brane i kolektora na VZO PK "Bogutovo Selo" Ugljevik

19.01.2023

619. Odluka za nabavku transportne trake

19.01.2023

620. Odluka za nabavku pumpi za grijanje

19.01.2023

621. Odluka za nabavku hidraulicnih i ostalih dijelova KOMATSU

19.01.2023

622. Odluka za nabavku izgradnje sistema perimetarske zastite u RJ Termoelektrana II faza

19.01.2023

623. Odluka za nabavku vijcane robe za potrebe pakovanja radnih kola mlinova

19.01.2023

624. Odluka za nabaku akumulatora LOT2

19.01.2023

625. Odluka za nabaku akumulatora LOT1

19.01.2023

626. Odluka za nabavku ciscenje, odrzavanje i sredjivanje mreze otpadnih voda

11.01.2023

627. Odluka za nabavku radova nadogradnje postrojenja otpadnih voda

11.01.2023

628. Odluka za nabavku radova sanacije ravnog krova kotlovnice GPO-u

10.01.2023

629. Nabavka mrezne i serverske opreme za potrebe preduzeca

10.01.2023

630. Odluka za nabavku izrade propusta za brzotok rijeke Mezgrajice

05.01.2023

631. Odluka za nabavku usluge izrade toplotnih izmjenjivaca

05.01.2023

632. Odluka za nabavku dijelova donjeg stroja buldozera KOMATSU 275-AX

05.01.2023

633. Odluka za nabavku dogradnje sistema za potpalu kotla u pomocnoj kotlovnici

05.01.2023

634. Odluka za nabavku reznog alata

05.01.2023

635. Odluka za nabavku radio stanice tip motorola

05.01.2023

636. Odluka za nabavku poslovnih poklona i reklamnog materijala za potrebe Preduzeca LOT2

05.01.2023

637. Odluka za nabavku poslovnih poklona i reklamnog materijala za potrebe Preduzeca LOT1

05.01.2023

638. Odluka za nabavku mlijeka i mlijecnih proizvoda

05.01.2023

639. Odluka za nabavku damperskih guma

23.12.2022

640. Odluka za nabavku crne i obojene metalurgije za RJ Rudnik

19.12.2022

641. Odluka za nabavku hidraulicnog cilindra za bager Komatsu kat. br. 92490540

15.12.2022

642. Odluka za nabavku zastitnih rukavica, cipela i ostale zastitne opreme

15.12.2022

643. Odluka o ponistenju nabavke i zamjene 110 kV SMT

14.12.2022

644. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za reduktore Belaz

14.12.2022

645. Odluka za nabavku zamjene elektro postrojenja i opreme za napajanje elektrolizera u elektroliznoj stanici

09.12.2022

646. Odluka za nabavku prosirenja sistema video nadzora

09.12.2022

647. Odluka za nabavku usluge licenciranja softvera Microsoft

09.12.2022

648. Odluka za nabavku hidraulicnog sklopa pumpe MCPK080-050-250

05.12.2022

649. Odluka za nabavku ciscenja korita rijeke Janje i Mezgrajice

05.12.2022

650. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za elektronapojnu pumpu

05.12.2022

651. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema crtezu

05.12.2022

652. Odluka za nabavku pumpe za crpljenje vode

05.12.2022

653. Odluka o ponistenju nabavke izgradnje glavne transformatorske stanice GTS-3 35/6 kV

05.12.2022

654. Odluka za nabavku opreme za rekonstrukciju interfona na DUIOSP

30.11.2022

655. Odluka za nabavku usluge ciscenja kanalica po kotlu

29.11.2022

656. Odluka za nabavku negazirane vode 1,5l

29.11.2022

657. Odluka za nabavku flokulanta za postrojenje BMS

29.11.2022

658. Odluka o ponistenju nabavke frekventnog regulatora

29.11.2022

659. Odluka za nabavku masinskih usluga na transportnim sistemima i otpremi sljake i pepela LOT2

29.11.2022

660. Odluka za nabavku masinskih usluga na transportnim sistemima i otpremi sljake i pepela LOT1

29.11.2022

661. Odluka za nabavku usluge ciscenja postrojenja dopreme uglja i pepela

29.11.2022

662. Nabavka rezervnih dijelova za postrojenje BMS

28.11.2022

663. Odluka za nabavku kompresora visokog pritiska za punjenje boca

24.11.2022

664. Odluka za nabavku flokulanta za postrojenje BMS

24.11.2022

665. Odluka za nabavku usluge remonta napojnog i kondenzacionog sistema

24.11.2022

666. Odluka za nabavku bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema

24.11.2022

667. Odluka o otkazivanju nabavke tonera za potrebe Preduzeca

23.11.2022

668. Odluka za nabavku opreme za kisne uslove i kuvarske komplete

17.11.2022

669. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za VPV LOT5

17.11.2022

670. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za VPV LOT4

17.11.2022

671. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za VPV LOT3

17.11.2022

672. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za VPV LOT2

17.11.2022

673. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za VPV LOT1

17.11.2022

674. Odluka za nabavku servisiranja i odrzavanja kranova i dizalica

17.11.2022

675. Odluka za nabavku ulja, maziva i rashladnih sredstava za potrebe preduzeca LOT2

17.11.2022

676. Odluka za nabavku ulja, maziva i rashladnih sredstava za potrebe preduzeca LOT1

17.11.2022

677. Odluka za nabavku zimskih radnih kompleta

17.11.2022

678. Odluka za nabavku usluge obezbjedjenja kreditnih sredstava

15.11.2022

679. Odluka za nabavku natrijum hidroksida i kiselina LOT3

15.11.2022

680. Odluka za nabavku natrijum hidroksida i kiselina LOT2

15.11.2022

681. Odluka za nabavku natrijum hidroksida i kiselina LOT1

15.11.2022

682. Odluka za nabavku uvodjenja elektronskog protokola na nivou Preduzeca

15.11.2022

683. Odluka za nabavku usluge obrade sanitarnog lista

15.11.2022

684. Odluka o ponistenju nabavke radio stanica tip motorola

15.11.2022

685. Odluka za nabavku sanacije krova telefonske centrale u krugu TE

15.11.2022

686. Odluka za nabavku ljetnih radnih kompleta

14.11.2022

687. Odluka za nabavku vijcane robe za potrebe pakovanja radnih kola mlinova

14.11.2022

688. Odluka zanabavku softera za evidenciju posjetilaca

14.11.2022

689. Odluka za nabavku usluge dezinfekcije, dezinskecije, deratizacije i suzbijanje muva

10.11.2022

690. Odluka za nabavku pulvis spojnica W850

10.11.2022

691. Odluka za nabavku vozila za potrebe IT sluzbe

10.11.2022

692. Odluka o ponistenju postupka nabavke namjenskih vozila za polivanja trasa

10.11.2022

693. Odluka za nabavku usluge uredjenja ulaza (portirnice) u upravnoj zgradi

10.11.2022

694. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu HYUNDAI

10.11.2022

695. Odluka za nabavku kompresora visokog pritiska za punjenje boca

10.11.2022

696. Odluka za nabavku usluge odvoza i zbrinjavanja opasnog otpada

10.11.2022

697. Odluka za nabavku stampanog materijala

04.11.2022

698. Odluka o otkazivanju remonta elektricnih masina dampera Belaz

04.11.2022

699. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za mlinsko postrojenje

04.11.2022

700. Odluka za nabavku terenskih vozila

02.11.2022

701. Odluka za nabavku usluge servisiranja pomocne i putne mehanizacije

02.11.2022

702. Odluka za nabavku usluge remonta hidraulicnih cilindara

01.11.2022

703. Odluka za nabavku usluge odrzavanja vozila (OPS) LOT2

01.11.2022

704. Odluka za nabavku usluge odrzavanja vozila (OPS) LOT1

01.11.2022

705. Odluka za nabavku svjezeg voca i povrca

01.11.2022

706. Odluka za nabavku opreme za grijanje

01.11.2022

707. Odluka za nabavku kancelarijskog namjestaja

01.11.2022

708. Odluka za nabavku aktivne i pasivne zastite

01.11.2022

709. Odluka za nabavku ulazno-izlazne dvopolne rampe

31.10.2022

710. Odluka za nabavku spiralnih usmjerivaca cistaca transportnih traka (SUC)

31.10.2022

711. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o godisnjoj prodaji komercijalnog uglja za 2022. godinu

28.10.2022

712. Odluka o ponistenju nabavke UPSa za potrebe Preduzeca

28.10.2022

713. Odluka za nabavku autoelektrike, anlasera, alternatora i rezervnih dijelova LOT2

28.10.2022

714. Odluka za nabavku autoelektrike, anlasera, alternatora i rezervnih dijelova LOT1

28.10.2022

715. Odluka za nabavku zimskih guma za potrebe Odjeljenja za saobracajne poslove

28.10.2022

716. Odluka za nabavku usluge nadzora na remontu turbine

28.10.2022

717. Odluka za nabavku brasna i preradjevina od brasna

28.10.2022

718. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima i rashladnih uredjaja LOT2

28.10.2022

719. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima i rashladnih uredjaja LOT1

28.10.2022

720. Odluka za nabavku hidraulicne pumpe za utovarivac WA70-6 KOMATSU

21.10.2022

721. Odluka za nabavku kiper kamiona

21.10.2022

722. Odluka o ponistenju nabavke opreme za rekonstrukcije interfona na DUiOSP (Doprema uglja i otprema sljake i pepela)

21.10.2022

723. Odluka za nabavku piko zuba i nosaca piko zuba za primarnu drobilicu

21.10.2022

724. Odluka za nabavku robe siroke potrosnje za potrebe kuhinje

21.10.2022

725. Odluka o ponistenju nabavke pumpe za crpljenje vode

21.10.2022

726. Odluka o ponistenju nabavke radova nadogradnje postrojenja otpadnih voda

18.10.2022

727. Odluka za nabavku usluge reparacije damperskih guma

13.10.2022

728. Odluka za nabavku servisiranja 0,4 KV prekidaca

13.10.2022

729. Odluka za nabavku usluge servisa 6 KV prekidaca u glavnom pogonskom objektu

13.10.2022

730. Odluka za nabavku crnih celicnih limova

13.10.2022

731. Odluka za nabavku materijala za izolaciju na postrojenjima Termoelektrane

10.10.2022

732. Odluka o ponistenju nabavke zeljeznih pragova - 200x30x26cm

06.10.2022

733. Odluka o ponistenju nabavke bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema

06.10.2022

734. Odluka o ponistenju nabavke dampera

06.10.2022

735. Odluka za nabavku celicnih gredica

06.10.2022

736. Odluka za nabavku kancelarijskog materijala

06.10.2022

737. Odluka za nabavku zastitne opreme za potrebe remonta

06.10.2022

738. Odluka o ponistenju nabavke damperskih guma

06.10.2022

739. Odluka za nabavku preradjevina od voca i povrca

06.10.2022

740. Odluka za nabavku potrosnog materijala za odrzavanje higijene

06.10.2022

741. Odluka za nabavku izrade studije analize stanja i mogucnosti povecanja efikasnosti rada elektrofilterskog postrojenja

06.10.2022

742. Odluka za nabavku negaziranje vode 1,5l

06.10.2022

743. Odluka za nabavku masine za sjecenje samotne cigle

06.10.2022

744. Odluka za nabavku gradjevinskog i vodovodnog materijala za potrebe Preduzeca LOT 4

06.10.2022

745. Odluka za nabavku gradjevinskog i vodovodnog materijala za potrebe Preduzeca LOT 3

06.10.2022

746. Odluka za nabavku gradjevinskog i vodovodnog materijala za potrebe Preduzeca LOT 2

06.10.2022

747. Odluka za nabavku gradjevinskog i vodovodnog materijala za potrebe Preduzeca LOT 1

06.10.2022

748. Odluka za nabavku zastitnog napitka

06.10.2022

749. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mjerenje, regulaciju i upravljanje

06.10.2022

750. Odluka za nabavku mrezne i serverske opreme

06.10.2022

751. Odluka o ponistenju nabavke radova sanacije ravnog krova kotlovnice u GPO-u

06.10.2022

752. Odluka za nabavku geofizicka reflektivno-seizmicka istrazivanja na lezistu mrkog uglja "Ugljevik Istok 1 - jugozapad"

06.10.2022

753. Odluka za nabavku usluge ciscenja i popravke dizni i cjevovoda u sashladnom tornju

06.10.2022

754. Odluka za nabavku i zamjena analizatora

27.09.2022

755. Odluka za nabavku usluge remonta hidraulicnih komponenti za rudarsku mehanizaciju

27.09.2022

756. Odluka za nabavku filtera i zaptivki za filter stanicu regulacionog ulja

27.09.2022

757. Odluka za nabavku usluge servisiranja imisione stanice i bukomjera

27.09.2022

758. Odluka za nabavku zastitne opreme za potrebe remonta

27.09.2022

759. Odluka za nabavku izgradnje, uredjivanja i opremanja operativnog centra namjenjenog da sihronizuju i kontinuirano pracenje video nadzora, GPS, perimetarske zastite i vatrodojavnog sistema

26.09.2022

760. Odluka za nabavku labaratorijskog mlina za ugalj i kamen

26.09.2022

761. Odluka o ponistenju nabavke materijala za zavarivanje

22.09.2022

762. Odluka za nabavku elektro rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju teretna i terenska vozila LOT2

22.09.2022

763. Odluka za nabavku elektro rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju teretna i terenska vozila LOT1

22.09.2022

764. Odluka za nabavku mesnih preradjevina

22.09.2022

765. Odluka za nabavku ribljih rperadjevina

22.09.2022

766. Odluka za nabavku usluge ispitivanja hemijskih i mehanickih osobina materijala

22.09.2022

767. Odluka o ponistenju nabavke natrijum hidroksida i kiselina LOT 3

22.09.2022

768. Odluka o ponistenju nabavke natrijum hidroksida i kiselina LOT 2

22.09.2022

769. Odluka o ponistenju nabavke natrijum hidroksida i kiselina LOT 1

22.09.2022

770. Odluka za nabavku ciscenja i odrzavanja kanala u zoni RJ Rudnik

22.09.2022

771. Odluka za nabavku levoksina

19.09.2022

772. Odluka za nabavku servisiranja i odrzavanje kranova i dizalica

19.09.2022

773. Odluka za nabavku potrosnog materijala LOT2

19.09.2022

774. Odluka za nabavku potrosnog materijala LOT1

19.09.2022

775. Odluka za nabavku pogonske i povratne jedinice grabuljara drobilice HAZEMAG SB 1518

14.09.2022

776. Odluka za nabavku ribe

14.09.2022

777. Odluka za nabavku sitnog iventara za potrebe kuhinja i kafe kuhinja

14.09.2022

778. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za opremu HYUNDAI

14.09.2022

779. Odluka za nabavku rovokopaca

13.09.2022

780. Odluka za nabavku servis stampaca, kopir aparata, MFP uredjaja

12.09.2022

781. Odluka za nabavku racunara

12.09.2022

782. Odluka o odredjivanju prioriteta za utovar radnickog uglja radnicima Preduzeca za 2022. godinu

12.09.2022

783. Odluka o isporuci uglja radnicima Preduzeca za 2022. godinu

09.09.2022

784. Odluka o godisnjoj prodaji komercijalnog uglja za 2022. godinu

05.09.2022

785. Odluka za nabavku servisiranja 0,4kV prekidaca

05.09.2022

786. Odluka za nabavku usluge potpunog kasko osiguranja motornih vozila sa rizikom kradje bez fransize i djelimicno kasko-lom stakla

05.09.2022

787. Odluka za nabavku armature za glavni pogonski objekat

05.09.2022

788. Odluka za nabavku filtera za rudarsku mehanizaciju

02.09.2022

789. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju

02.09.2022

790. Odluka za nabavku pulvis mase Ø1mm

02.09.2022

791. Odluka za nabavku revitalizacije blok transformatora

02.09.2022

792. Odluka za nabavku auto guma za OPS

02.09.2022

793. Odluka za nabavku automata za sipanje goriva

02.09.2022

794. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mlinsko postrojenje

02.09.2022

795. Odluka za nabavku usluge zamjene kanala hladnog gasa na ubodu u oduzimne sahte

02.09.2022

796. Odluka za nabavku klimatizacije u GPOu

31.08.2022

797. Odluka za nabavku manganskih limova

31.08.2022

798. Odluka za nabavku remont elektricnih masina dampera Belaz

30.08.2022

799. Odluka o ponistenju nabavke transportne trake

30.08.2022

800. Odluka za nabavku habajucih dijelova za rudarsku mehanizaciju

30.08.2022

801. Odluka za nabavku usluge krpljenja i zamjena guma na vozilima RJ Termoelektrana

30.08.2022

802. Odluka za nabavku usluge zamjene dijela cijevnog sistema lozista kotla

30.08.2022

803. Odluka za nabavku usluge na gradjevinskim poslovima u tekucem odrzavanju

30.08.2022

804. Odluka za nabavku usluge zamjene cijevnih zavjesenja i cijevi na sirmovskim pregrijacima pare

30.08.2022

805. Odluka za nabavku auto guma za RJ Termoelektrana

30.08.2022

806. Odluka za nabavku uprostenog rudarskog projekta rekonstrukcije i dogradnje hidrantske mreze na PK Bogutovo Selo Ugljevik

30.08.2022

807. Odluka za nabavku dijelova za turbinu

30.08.2022

808. Odluka za nabavku usluge izrade dijelova BMS postrojenja

30.08.2022

809. Odluka za nabavku izrade tehnickih rudarskih projekata na PK Ugljevik Istok 1 - Ugljevik 2021-2025

30.08.2022

810. Odluka o ponistenju nabavke, konfiguracije i parametrisanja rezervnog upravljackog releja REC 670

30.08.2022

811. Odluka za nabavku gumenih transportnih traka

30.08.2022

812. Odluka za nabavku usluge ispitivanja kvaliteta otpadnih voda na ispustima u prirodni recipijent

30.08.2022

813. Odluka za nabavku usluge na termoizolaterskim poslovima u tekucem odrzavanju LOT2

30.08.2022

814. Odluka za nabavku elektro rezervnih dijelova za potrebe RJ Rudnik

23.08.2022

815. Odluka za nabavku hidraulicnih crijeva za rudarsku mehanizaciju

22.08.2022

816. Odluka za nabavku usluge kontrole parovoda, zavara i ostalih masinskih elemenata

22.08.2022

817. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu LIEBHERR

22.08.2022

818. Odluka za nabavku usluge obezbjedjenja kreditnih sredstava LOT3

22.08.2022

819. Odluka za nabavku usluge obezbjedjenja kreditnih sredstava LOT2

22.08.2022

820. Odluka za nabavku usluge obezbjedjenja kreditnih sredstava LOT1

22.08.2022

821. Odluka za nabavku labaratorijskoh hemikalija, reagensa i labaratorijskog posudja LOT3

22.08.2022

822. Odluka za nabavku labaratorijskoh hemikalija, reagensa i labaratorijskog posudja LOT2

22.08.2022

823. Odluka za nabavku labaratorijskoh hemikalija, reagensa i labaratorijskog posudja LOT1

22.08.2022

824. Odluka za nabavku usluge remonta mlinskog postrojenja sa torketiranjem kanala i vrata mlinova

22.08.2022

825. Odluka za nabavku usluge izrade visecih konzolnih skela za kontrolu parovoda

22.08.2022

826. Odluka za nabavku bezalkoholnih pica

22.08.2022

827. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPV LOT4

22.08.2022

828. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPV LOT3

22.08.2022

829. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPV LOT2

22.08.2022

830. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPV LOT1

22.08.2022

831. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za pumpu FLYGHT BS 2400

22.08.2022

832. Odluka za nabavku usluge pakovanja radnih kola mlinova

22.08.2022

833. Odluka za nabavku bagera - kom 1.

22.08.2022

834. Odluka za nabavku gumenih proizvoda

17.08.2022

835. Odluka za nabavku remont turbine sa nabavkom i ugradnjom zavjesanja parovoda

17.08.2022

836. Odluka o ponistenju nabavke natrijum hidroksida i kiselina LOT3

17.08.2022

837. Odluka o ponistenju nabavke natrijum hidroksida i kiselina LOT2

17.08.2022

838. Odluka o ponistenju nabavke natrijum hidroksida i kiselina LOT1

17.08.2022

839. Odluka za nabavku zamjene kanala dimnih plinova i kompenzatora

17.08.2022

840. Odluka za nabavku protocnog dijela turbonapojne pumpe

17.08.2022

841. Odluka za nabavku aditiva za dizel gorivo

17.08.2022

842. Odluka za nabavku cijevi za kotlovsko postrojenje

17.08.2022

843. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremo CATERPILLAR

17.08.2022

844. Odluka za nabavku usluga ciscenja lozista kotla, rucno i pjeskarenjem i pjeskaranje sirmova

17.08.2022

845. Odluka za nabavku usluge usisavanja prasine po kotlu

17.08.2022

846. Odluka za nabavku usluge sanacije i rekonstrukcije pruga odlagaca

17.08.2022

847. Odluka za nabavku usluge remonta kanala ugljenog praha i gorionika

12.08.2022

848. Odluka za nabavku usluge ciscenja ogrevnih povrsina kotla

11.08.2022

849. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila LOT2

11.08.2022

850. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila LOT1

11.08.2022

851. Odluka za nabavku repro materijala

11.08.2022

852. Odluka za nabavku usluge izrade cijevnih obilaznica

11.08.2022

853. Odluka za nabavku usluge termicke obrade zavarenih spojeva

11.08.2022

854. Odluka za nabavku usluge termicke obrade materijala i izrada zaptivnih materijala

11.08.2022

855. Odluka za nabavku cisterne za gorivo

11.08.2022

856. Odluka za nabavku usluge sanacije rashladnog sistema

11.08.2022

857. Odluka o ponistenju nabavke levoksina-15

11.08.2022

858. Odluka o ponistenju nabavke crne i obojene metalurgije za RJ Rudnik

11.08.2022

859. Odluka za nabavku izrade tehnickih rudarskih projekata na PK Ugljevik Istok 1 - Ugljevik 2021 - 2025

11.08.2022

860. Odluka za nabavku usluge sanacije ili zamjene nosecih i veznih limova na konvektivnom medjupregrijacu pare 1 i konvektivnom medjupregrijacu pare 2

11.08.2022

861. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mehanizaciju RJ Termoelektrana LOT2

11.08.2022

862. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mehanizaciju RJ Termoelektrana LOT1

11.08.2022

863. Odluka za nabavku svjezeg mesa

11.08.2022

864. Odluka za nabavku usluge ciscenja kondenzatora i hladnjaka

11.08.2022

865. Odluka za nabavku crne i obojene metalurgije LOT2

11.08.2022

866. Odluka za nabavku crne i obojene metalurgije LOT1

11.08.2022

867. Odluka za nabavku zamjene dijela bunkera uglja

05.08.2022

868. Odluka o nabavci konfiguracije i parametrisanje rezervnog releja REC 670

01.08.2022

869. Odluka o ponistenju nabavka reznog alata

29.07.2022

870. Odluka za nabavku usluge remonta ventilatorskog postrojenja

29.07.2022

871. Odluka za nabavku usluge servisiranja duplih lezajeva mlinova

29.07.2022

872. Odluka za nabavku usluge masinskog remonta armature u GPOu duvaca, ozraka drenaza i zavjesenja na kotlu i kotlovske opreme LOT3

29.07.2022

873. Odluka za nabavku usluge masinskog remonta armature u GPOu duvaca, ozraka drenaza i zavjesenja na kotlu i kotlovske opreme LOT2

29.07.2022

874. Odluka za nabavku usluge masinskog remonta armature u GPOu duvaca, ozraka drenaza i zavjesenja na kotlu i kotlovske opreme LOT1

29.07.2022

875. Odluka za nabavku materijala za zavarivanje

29.07.2022

876. Odluka za nabavku alata za RJ Termoelektrana

29.07.2022

877. Odluka za nabavku servis i online revitalizacija transformatora 1000 KVA

29.07.2022

878. Odluka za nabavku remont elektrofilterskog postrojenja

28.07.2022

879. Odluka za nabavku crnih celicnih limova

28.07.2022

880. Odluka za nabavku usluge remonta pumpi u masinskoj sali hladnjaka rezervoara i transportnih sistema LOT 2

28.07.2022

881. Odluka za nabavku usluge remonta pumpi u masinskoj sali hladnjaka rezervoara i transportnih sistema LOT 1

28.07.2022

882. Odluka za nabavku materijala za spajanje transportnih traka

27.07.2022

883. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za vodene duvace

27.07.2022

884. Odluka za nabavku armature za potrebe VPV-a i HPV-a

27.07.2022

885. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja kotlovskog postrojenja

27.07.2022

886. odluka za nabavku usluge mjerenja debljine stjenki posuda pod pritiskom i kontrolni proracuni

27.07.2022

887. Odluka za nabavku manloh traka

27.07.2022

888. Odluka za nabavku vijacne robe za potrebe Preduzeca LOT1

27.07.2022

889. Odluka za nabavku vijacne robe za potrebe Preduzeca LOT2

27.07.2022

890. Odluka za nabavku usluge odvoza i zbrinjavanja opasnog otpada

27.07.2022

891. Odluka za nabavku usluge remonta dozatora i dodavaca uglja

27.07.2022

892. Odluka za nabavku srvisiranja i odrzavanja liftova

27.07.2022

893. Nabavka usluge masinskog odrzavanja turbinskog postrojenja

27.07.2022

894. Odluka za nabavku labaratorijskih digestora sa opremom

26.07.2022

895. Odluka za nabavku celicnih gredica

14.07.2022

896. Odluka za nabavku vatrostalnog materijala LOT3

14.07.2022

897. Odluka za nabavku vatrostalnog materijala LOT2

14.07.2022

898. Odluka za nabavku vatrostalnog materijala LOT1

14.07.2022

899. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu KOMATSU

14.07.2022

900. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za dampere Belaz

13.07.2022

901. Odluka o isporuci uglja radnicima Preduzeca za 2022. godinu

13.07.2022

902. Odluka o odredjivanju prioriteta za utovar radnickog uglja

12.07.2022

903. Odluka za nabavku remont i zamjena elektro opreme na elektrofilterskom postrojenju

12.07.2022

904. Odluka o ponistenju nabavke vijacnog kompresora

11.07.2022

905. Odluka za nabavku softvera za vodjenje javnih nabavki

07.07.2022

906. Odluka za nabavku lezajeva za potrebe Preduzeca LOT2

07.07.2022

907. Odluka za nabavku lezajeva za potrebe Preduzeca LOT1

30.06.2022

908. Odluka za nabavku usluga na termoizolaterskim poslovima LOT2

30.06.2022

909. Odluka za nabavku usluga na termoizolaterskim poslovima LOT1

30.06.2022

910. Odluka za nabavku filtera za rudarsku mehanizaciju

30.06.2022

911. Odluka za nabavku usluge ciscenja cjevastog zagrijaca vazduha CZV-a

29.06.2022

912. Odluka za nabavku inhibitora korozije celika i kamenca

29.06.2022

913. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke br.11533/22 od 29.03.2022.godine o godisnjoj prodaji komercijalnog uglja za 2022.godinu

24.06.2022

914. Odluka o ponistenju tenderske dokumentacije u postupku nabavke usluge nadzora na remontu turbine

24.06.2022

915. Odluka za nabavku lezajeva za mlinsko postrojenje i ventilatore

24.06.2022

916. Odluka za nabavku usluge na gradjevinskim poslovima u remontu

24.06.2022

917. Odluka za nabavku usluge sanacije cijevnog sistema kotla

24.06.2022

918. Odluka za nabavku usluge servisa - popravke elektro motora kompresora pepela 250 kW

24.06.2022

919. Odluka za nabavlu materijala za termoizolaciju

24.06.2022

920. Odluka za nabavku hidratnog kreca u rifuzi

16.06.2022

921. Odluka za nabavku dizel goriva

13.06.2022

922. Odluka za nabavku sumporne i hlorovodonicne kiseline

30.05.2022

923. Odluka za nabavku natrijum - hidroksida

27.05.2022

924. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji LOT4

27.05.2022

925. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji LOT3

27.05.2022

926. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji LOT2

27.05.2022

927. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji LOT1

26.05.2022

928. Odluka za nabavku pletenica LOT2

26.05.2022

929. Odluka za nabavku pletenica LOT1

26.05.2022

930. Odluka za nabavku usluge radiografske kontrole zavarenih spojeva

20.05.2022

931. Odluka za nabavku rezervnih dijelova i potrosnog materijala za racunare i racunarsku mrezu

20.05.2022

932. Odluka za nabavku usluge kolektivnog osiguranja radnika

19.05.2022

933. Odluka za nabavku proizvoda crne metalurgije LOT2

19.05.2022

934. Odluka za nabavku proizvoda crne metalurgije LOT1

19.05.2022

935. Odluka o ponistenju nabavke usluge remonta komponenti putne mehanizacije

13.05.2022

936. Odluka za nabavku mesnih konzervi

13.05.2022

937. Nabavka usluge lzrade toplotnih izmjenjivaca

13.05.2022

938. Odluka za nabavku usluge izrade skela oko SPP -(sirmovskog pregrijaca pare)

15.04.2022

939. Odluka za nabavku resetki za BMS

07.04.2022

940. Odluka o otkazivanju nabavke rezervnih dijelova za postrojenje pripreme i otpreme uglja LOT1 Nabavka transportnih traka

01.04.2022

941. Odluka o ponistenju nabavke usluge servisa 6 KV prekidaca u glavnom pogonskom objektu

01.04.2022

942. Odluka o ponistenju nabavke pumpi i duvaljke za potrebe HPV-a RJ Termoelektrana LOT3

01.04.2022

943. Odluka o ponistenju nabavke pumpi i duvaljke za potrebe HPV-a RJ Termoelektrana LOT1

01.04.2022

944. Odluka za nabavku klingerita i prespan papira LOT2

01.04.2022

945. Odluka za nabavku klingerita i prespan papira LOT1

01.04.2022

946. Odluka za nabavku usluge masinskog remonta pomocnih objekata

29.03.2022

947. Odluka o izmjeni i dopuni odluke br.1403/22 od 24.01.2022.godine o godisnjoj prodaji komercijalnog uglja za 2022.godinu

11.03.2022

948. Odluka za nabavku robe siroke potrosnje za potrebe kuhinje

24.02.2022

949. Odluka o ponistenju nabavke Remonta elektricnih masina dampera BELAZ

22.02.2022

950. Odluka o ponistenju nabavke elektro dijelova za potrebe RJ Rudnik

10.02.2022

951. Odluka za nabavku usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima povecanim rizikom LOT2

10.02.2022

952. Odluka za nabavku usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima povecanim rizikom LOT1

10.02.2022

953. Odluka za nabavku kablova i kablovskog pribora

10.02.2022

954. Odluka za nabavku mini bagera

07.02.2022

955. Odluka za nabavku celicnih gredica

03.02.2022

956. Odluka za nabavku licenci i usluge odrzavanja sistema GPS, pracenja i nadzora potrosnje goriva na rudarskoj mehanizaciji, vozilima i ostaloj opremi

03.02.2022

957. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenje pripreme i otpreme uglja LOT1

03.02.2022

958. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu KOMATSU

03.02.2022

959. Odluka za nabavku vucnog elektromotora EK 420 KW za Belaz 75135

03.02.2022

960. Odluka o ponistenju nabavke labaratorijskih hemikalija, reagensa i labaratorijskog posudja LOT3

03.02.2022

961. Odluka o ponistenju nabavke labaratorijskih hemikalija, reagensa i labaratorijskog posudja LOT2

03.02.2022

962. Odluka o ponistenju nabavke labaratorijskih hemikalija, reagensa i labaratorijskog posudja LOT1

03.02.2022

963. Odluka za nabavku legiranih i crnih celicnih limova LOT2

03.02.2022

964. Odluka za nabavku legiranih i crnih celicnih limova LOT1

03.02.2022

965. Odluka za nabavku rezervnih dijelova reduktore BELAZ

31.01.2022

966. Odluka za nabavku pumpi i duvaljke za potrebe HPVa RJ Termoelektrana LOT4

31.01.2022

967. Odluka za nabavku pumpi i duvaljke za potrebe HPVa RJ Termoelektrana LOT3

31.01.2022

968. Odluka za nabavku pumpi i duvaljke za potrebe HPVa RJ Termoelektrana LOT2

31.01.2022

969. Odluka za nabavku pumpi i duvaljke za potrebe HPVa RJ Termoelektrana LOT1

28.01.2022

970. Odluka za nabavku usluge mjerenja ucinka raslhadnog tornja

28.01.2022

971. Odluka za nabavku okruglih celika za tekuce odrzavanje

28.01.2022

972. Odluka za nabavku brasna i preradjevina od brasna

28.01.2022

973. Odluka za nabavku usluge elementarne analize uglja pepela i sljake

28.01.2022

974. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju - terenski program RJ Rudnik

28.01.2022

975. Odluka o ponistenju nabavke kancelarijskog namjestaja

28.01.2022

976. Odluka o ponistenju nabavke, izgradnje, uredjenje i opremanje operativnog centra namjenjenog da sihronizuju i kontinuirano pracenje video nadzora, GPS, perimetarske zastite i vatrodojavnog sistema

24.01.2022

977. Odluka za nabavku kolaca

24.01.2022

978. Odluka o ponistenju nabavke usluge uredjenja ulaza (portirnice) u Upravnoj zgradi

24.01.2022

979. Odluka za nabavku mazuta

24.01.2022

980. Odluka o godisnjoj prodaji komercijalnog uglja za 2022. godinu

24.01.2022

981. Odluka za nabavku, servisiranje, punjenja, popravke i ispitivanja aparata za pocetno gasenja pozara

18.01.2022

982. Odluka za nabavku zastitnog napitka

18.01.2022

983. Odluka za nabavku dizel goriva za putnicka vozila

18.01.2022

984. Odluka za nabavku elektromotornog tocka sa reduktorom KAT. BR. 75132-3412010-03

13.01.2022

985. Odluka za nabavku dijelova za dopremu uglja i otpremu sljake i pepela

13.01.2022

986. Odluka za nabaku traktora duplaka

13.01.2022

987. Odluka za nabavku opreme za vatrogasnu sluzbu

13.01.2022

988. Odluka o ponistenju nabavke vatrostalnog betona

31.12.2021

989. Odluka za nabavku ribljih preradjevina

30.12.2021

990. Odluka za nabavku usluge masinkog odrzavanja turbinskog i kotlovskog postrojenja LOT2

30.12.2021

991. Odluka za nabavku usluge masinkog odrzavanja turbinskog i kotlovskog postrojenja LOT1

30.12.2021

992. Odluka za nabavku vozila - dezurnog u smjeni

30.12.2021

993. Odluka za nabavku kancelarijskog materijala

30.12.2021

994. Odluka o ponistenju nabavke usluge obuke i polaganja ispita za rukovaoce energetskih postrojenja

30.12.2021

995. Odluka za nabavku remont transformatorskih stanica

30.12.2021

996. Odluka za nabavku lanaca za kasike odlagaca

23.12.2021

997. Odluka za nabavku kancelarijskog materijala

23.12.2021

998. Odluka za nabavku remont elektricnih masina dampera BELAZ

23.12.2021

999. Odluka za nabavku usluge radiografske kontrole zavarenih spojeva

23.12.2021

1000. Odluka za nabavku kopir aparata za potrebe Preduzeca

23.12.2021

1001. Odluka za nabavku usluga i odrzavanja objekata za tretman otpadnih voda RJ Rudnik

23.12.2021

1002. Odluka za nabavku pumpi visokog pritiska za bager Komatsu PC 3000

23.12.2021

1003. Odluka o ponistenju nabavke usluge remonta komponenti putne mehanizacije

23.12.2021

1004. Odluka o ponistenju nabavke i zamjene analizatora

23.12.2021

1005. Odluka o ponistenju nabavke automata za sipanje goriva

23.12.2021

1006. Odluka za nabavku stampanog materijala

16.12.2021

1007. Odluka za nabavku kancelarijskog materijala

10.12.2021

1008. Odluka za nabavku izrade uprostenih rudarskih projekata LOT2

10.12.2021

1009. Odluka za nabavku izrade uprostenih rudarskih projekata LOT1

10.12.2021

1010. Odluka za nabavku materijala za zavarivanje za tekuce odrzavanje

10.12.2021

1011. Odluka za nabavku usluge servisa turbinskog regulatora

10.12.2021

1012. Odluka o ponistenju nabavke lezajeva za potrebe Preduzeca LOT2

10.12.2021

1013. Odluka o ponistenju nabavke lezajeva za potrebe Preduzeca LOT1

10.12.2021

1014. Odluka za nabavku usluge na gradjevinskim poslovima u tekucem odrzavanju

08.12.2021

1015. Odluka za nabavku guma za rudarsku mehanizaciju

06.12.2021

1016. Odluka za nabavku ulja, maziva i rashladnih sredstava

03.12.2021

1017. Odluka za nabavku spektrofotometra

03.12.2021

1018. Odluka za nabavku ulja, maziva i rashladnih sredstava

02.12.2021

1019. Odluka za nabavku celicnih cijevi i koljena

01.12.2021

1020. Odluka za nabavku zimskih guma za potrebe Preduzeca

30.11.2021

1021. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila LOT1

26.11.2021

1022. Odluka za nabavku ljetne zastitne opreme za potrebe Preduzeca

24.11.2021

1023. Odluka za nabavku svjezeg voca i povrca

19.11.2021

1024. Odluka za nabavku prenosnih baterijskih lampi

18.11.2021

1025. Odluka za nabavku aditiva za dizel gorivo

18.11.2021

1026. Odluka za nabaku Ginekoloskog i sistematskog pregleda zena

18.11.2021

1027. Odluka za nabavku zastitnih rukavica i ostale opreme za potrebe Preduzeca

11.11.2021

1028. Odluka za nabavku usluge obrade sanitarnog lista

11.11.2021

1029. Odluka za nabavku usluge obezbjedjenja kreditnih sredstava za finansiranje obrtne imovine LOT 2

11.11.2021

1030. Odluka za nabavku usluge obezbjedjenja kreditnih sredstava za finansiranje obrtne imovine LOT 1

10.11.2021

1031. Odluka za nabavku stampaca i racunara LOT2

10.11.2021

1032. Odluka za nabavku stampaca i racunara LOT1

10.11.2021

1033. Odluka okvirnog sporazuma za nabavku usluge izrade habajucih elemenata za kocione sisteme

09.11.2021

1034. Odluka o ponistenju nabavke kopir aparata za potrebe Preduzeca

09.11.2021

1035. Odluka za nabavku usluge ciscenja, odrzavanja i sredjivanja mreze otpadnih voda

09.11.2021

1036. Odluka za nabavku kvarcnog filterskog pijeska

09.11.2021

1037. Odluka o ponistenju nabavki rezervnih dijelova za postrojenje pripreme i otpreme uglja LOT1

09.11.2021

1038. Odluka o ponistenju nabavke masine za obradu krajeva cijevi

03.11.2021

1039. Odluka za nabavku zastitne opreme od gume i tekstila za potrebe Preduzeca

03.11.2021

1040. Odluka za nabavku usluge direktnog pristupa internetu

01.11.2021

1041. Odluka za nabavku mazuta

01.11.2021

1042. Odluka za nabavku ribljih preradjevina

01.11.2021

1043. Odluka za nabavku usluge izrade habajucih elemenata za kocione sisteme

01.11.2021

1044. Odluka o poništenju usluge čišćenja i održavanja kanala u zoni RJ Rudnik

01.11.2021

1045. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu LIEBHERR

01.11.2021

1046. Odluka za nabavku usluge popravke pulvis spojnice

01.11.2021

1047. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za vijcani kompresor VM310-3B

01.11.2021

1048. Odluka za nabavku zimske zastitne opreme za potrebe preduzeca

01.11.2021

1049. Odluka za nabavku regulacionog ulja

01.11.2021

1050. Odluka za nabavku terenskih vozila 4x4

01.11.2021

1051. Odluka o ponistenju nabavke sumporne kiseline

18.10.2021

1052. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca proizvodjaca PEUGEOT

18.10.2021

1053. Odluka za nabavku usluge remonta hidraulicnih cilindara za bager PC3000

14.10.2021

1054. Odluka za nabavku auto guma RJ Termoelektrana

14.10.2021

1055. Odluka za nabavku kruznog vijenca za bager Komatsu PC

14.10.2021

1056. Odluka o dodjeli Okvirnog sporazuma za nabavku valjaka za transportere postrojenja pripreme i otpreme uglja

11.10.2021

1057. Odluka za nabavku usluge remonta komponenti dizel motora Cummins

11.10.2021

1058. Odluka za nabavku preradjevina od voca i povrca

11.10.2021

1059. Odluka za nabavku sistema za kontrolu pristupa server salama, glavnom pogonskom objektu i elektroliznoj stanici

11.10.2021

1060. Odluka za nabavku prenosnih baterijskih lampi

05.10.2021

1061. Odluka o ponistenju nabavke materijala za zavarivanje za tekuce odrzavanje

27.09.2021

1062. Odluka za nabavku tehnickih gasova za potrebe Preduzeca LOT 2

27.09.2021

1063. Odluka za nabavku tehnickih gasova za potrebe Preduzeca LOT 1

23.09.2021

1064. Odluka za nabavku usluge remonta radnih kola mlinova

23.09.2021

1065. Odluka za nabavku uredjaja za audio i video konferencije

22.09.2021

1066. Odluka za nabavku usluge razrade matematickog modela ugljene prasine na kotlu P 64

21.09.2021

1067. Odluka za nabavku i ugradnju dodatnih kablova za potrebe zamjene 6kV i 0,4 kV postrojenja u objektu 64

17.09.2021

1068. Odluka za nabavku valjaka za transportere postrojenja pripreme i otpreme uglja

17.09.2021

1069. Odluka za nabavku usluge odvoza sljake i pepela na deponiju

17.09.2021

1070. Odluka za nabavku tonera za potrebe Preduzeca

15.09.2021

1071. Odluka o ponistenju nabavke kvarcnog filterskog pijeska

15.09.2021

1072. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja transportnih sistema i otpreme sljake i pepela LOT2

15.09.2021

1073. Odluka za nabavku hidraulicnih komponenti za odrzavanje utovarne i transportne mehanizacije

15.09.2021

1074. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja transportnih sistema i otpreme sljake i pepela LOT1

15.09.2021

1075. Odluka za nabavku kreditnih sredstava za finansiranje obrtne imovine

10.09.2021

1076. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila LOT1

09.09.2021

1077. Odluka o ponistenju nabavke automata za sipanje goriva

09.09.2021

1078. Odluka za nabavku mlijeka i mlijecnih proizvoda

09.09.2021

1079. Odluka za nabavku usluge remonta hidraulicnih komponenti

09.09.2021

1080. Odluka o ponistenju nabavke lezajeva za potrebe Preduzeca LOT2

09.09.2021

1081. Odluka o ponistenju nabavke lezajeva za potrebe Preduzeca LOT1

09.09.2021

1082. Odluka za nabavku usluge pakovanja radnih kola mlinova

08.09.2021

1083. Odluka za nabavku usluge zamjene regradnih ventila VZ

08.09.2021

1084. Odluka za nabavku usluge tehnickog pregleda vozila Preduzeca

08.09.2021

1085. Odluka za nabavku usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i depedikulacije

30.08.2021

1086. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT2

30.08.2021

1087. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT1

30.08.2021

1088. Odluka za nabavku svjezeg mesa i mesnih preradjevina LOT2

30.08.2021

1089. Odluka za nabavku svjezeg mesa i mesnih preradjevina LOT1

24.08.2021

1090. Odluka o ponistenju nabavke masine za obradu krajeva cijevi

23.08.2021

1091. Odluka za nabavku ulazno izlaznih dvopolnih rampi

13.08.2021

1092. Odluka za nabavku usluge hortikulture

13.08.2021

1093. Odluka za nabavku pumpe za crpljenje vode

13.08.2021

1094. Odluka o otkazivanju nabavke celicnih cijevi i koljena

12.08.2021

1095. Odluka za nabavku negarirane vode 1,5 l

12.08.2021

1096. Odluka za nabavku usluge odvoza gipsa na deponiju

12.08.2021

1097. Odluka o otkazivanju nabavke crne i obojene metalurgiie za RJ Rudnik

11.08.2021

1098. Odluka za nabavku pantografa

09.08.2021

1099. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPVe LOT2

09.08.2021

1100. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPVe LOT1

09.08.2021

1101. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za kompresore COMPAIR

04.08.2021

1102. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za opremu LIEBHERR

04.08.2021

1103. Odluka za nabavku servisne stanice za punjenje klima uredjaja

04.08.2021

1104. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju

28.07.2021

1105. Odluka za nabavku hidraulicnih crijeva za rudarsku mehanizaciju

27.07.2021

1106. Odluka za nabavku zamjene regulacionog stepena CSP-a

26.07.2021

1107. Odluka za nabavku Izrade plana zastite od pozara za RJ Rudnik

22.07.2021

1108. Odluka za nabavku usluge odvoza sljake i pepela na deponiju

22.07.2021

1109. Odluka za nabakvu rezervnih dijelova za opremu LIEBHERR

21.07.2021

1110. Odluka za nabavku usluge termicke obrade materijala i izrada zaptivnih materijala hidraulicnih komponenata za rudarsku mehanizaciju

20.07.2021

1111. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu HYUNDAI

20.07.2021

1112. Odluka za nabavku vulkanizerskih usluga RJ Termoelektrana

20.07.2021

1113. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponudjacu za izradu plana zastite od pozara za RJ Rudnik

20.07.2021

1114. Odluka o ponistenju nabavke usluge remonta komponenti dizel motora Cummins

19.07.2021

1115. Odluka za nabavku sanacija mosta GSP-2

19.07.2021

1116. Odluka za nabavku opreme za grijanje

19.07.2021

1117. Odluka o ponistenju tenderske dokumentacije za nabavku kiper kamiona

13.07.2021

1118. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT 2

13.07.2021

1119. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT 1

07.07.2021

1120. Odluka za nabavku dizel motora Cummins KTA 38C 1200

07.07.2021

1121. Odluka za nabavku izrade plana zastite od pozara za RJ Rudnik

05.07.2021

1122. Odluka za nabavku potrosnog materijala - RJ RUDNIIK

01.07.2021

1123. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za dampere Belaz

29.06.2021

1124. Odluka za nabavku akumulatora

29.06.2021

1125. Odluka za nabavku i zamjenu kablovskih trasa na kotlu

24.06.2021

1126. Odluka za nabavku Testiranja radnika zaposlenih u RiTE Uglievik na prisustvo virusa SARS CoV-19

24.06.2021

1127. Nabavka HTZ opreme za sluzbu obezbjedjenja i protivpozarne zastite

23.06.2021

1128. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za kompresore Compair

21.06.2021

1129. Odluka o ponistenju nabavke usluge odrzavanja zelenih povrsina

21.06.2021

1130. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mehanizaciju - RJ Termoelektrana LOT2

21.06.2021

1131. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mehanizaciju - RJ Termoelektrana LOT1

15.06.2021

1132. Odluka za nabavku usluge odvoza gipsa na deponiju

14.06.2021

1133. Odluka o ponistenju nabavke vatrostalnog materijala

11.06.2021

1134. Odluka za nabavku usluge tehnickog pregleda i asistencije pri pribavljanju upotrebne dozvole za ODG

11.06.2021

1135. Odluka za nabavku usluge zamjene pregradnih ventila VZ

11.06.2021

1136. Odluka o ponistenju nabavke valjaka za transportere postrojenja pripreme i otpreme uglja

11.06.2021

1137. Odluka za nabavku lzmjestanje dijela trase pristupnog puta u zoni PK Bogutovo Selo-Ugljevik lstok 1

11.06.2021

1138. Odluka za nabavku usluga odrzavanja zelenih povrsina

11.06.2021

1139. Odluka za nabavku usluge remonta dizel motora Cummins

09.06.2021

1140. Odluka za nabavku buldozera

04.06.2021

1141. Odluka o ponistenju nabavke lanaca za kasike odlagaca

03.06.2021

1142. Odluka za nabavku usluge usisavanja ugljene prasine po kotlu

03.06.2021

1143. Odluka za nabavku transportnih traka

02.06.2021

1144. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima i rashladnih uredjaja

01.06.2021

1145. Odluka o ponistenju nabavke regulacionog ulja

31.05.2021

1146. Odluka za nabavku usluge servisiranja opreme sistema tornado i podesavanje parametara regulacionih krugova automatike bloka i uvodjenje signala sa ODG trafoa u sistem tornado

28.05.2021

1147. Odluka za nabavku usluge zamjene cijevi lozista kotla br. 2 u pomocnoj kotlovnici

28.05.2021

1148. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila LOT2

28.05.2021

1149. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila LOT1

28.05.2021

1150. Odluka za nabavku usluge popravke mjenjaca za vozilo RENO KERAX i vozilo IVECO

28.05.2021

1151. Odluka za nabavku ribe

28.05.2021

1152. Odluka za nabavku motorola u kompletu sa punjacima i duplim baterijama

26.05.2021

1153. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila LOT 2

26.05.2021

1154. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila LOT 1

25.05.2021

1155. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za odrzavanje dizel motora CUMMINS

25.05.2021

1156. Odluka za nabavku izgradnje sistema perimetarske zastite u RJ Termoelektrana - I faza

24.05.2021

1157. Odluka za nabavku dva uredjaja za bezbjednost informacione mreze

19.05.2021

1158. Odluka za nabavku crne i obojene metalurgije za RJ Rudnik

17.05.2021

1159. Odluka za nabavku krecnjaka 0-22 mm

17.05.2021

1160. Odluka za nabavku celicnih cijevi i koljena

17.05.2021

1161. Odluka za nabavku radio stanica tip motorola

14.05.2021

1162. Odluka o dodjeli ugovora drugorangirnom ponudjacu

14.05.2021

1163. Odluka za nabavku usluge prvog servisa 0,4KV postrojenja u glavnom pogonskom objektu

13.05.2021

1164. Odluka o ponistenju nabavke pulvis mase Ø1mm

13.05.2021

1165. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenja pripreme i otpreme uglja LOT4

13.05.2021

1166. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenja pripreme i otpreme uglja LOT3

13.05.2021

1167. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenja pripreme i otpreme uglja LOT2

13.05.2021

1168. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za postrojenja pripreme i otpreme uglja LOT1

13.05.2021

1169. Odluka za nabavku uljnih pumpi NG-70

13.05.2021

1170. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu KOMATSU

07.05.2021

1171. Odluka za nabavku izmjestanje kablovskog kanala na novu lokaciju, isporuka kabla i polaganje

07.05.2021

1172. Odluka za nabavku radio stanica tip motorola

29.04.2021

1173. Odluka za nabavku kreditnih sredstava za finansiranje tekuce likvidnosti LOT2

29.04.2021

1174. Odluka za nabavku kreditnih sredstava za finansiranje tekuce likvidnosti LOT1

28.04.2021

1175. Odluka za nabavku usluge zamjene ostecenih cjevovoda na medjubunkeru i ciklonu

28.04.2021

1176. Odluka za nabavku usluge kontrole paravoda, zavara i ostalih masinskih elemenata

27.04.2021

1177. Odluka za nabavku piko zuba LOT - 2

27.04.2021

1178. Odluka za nabavku poliuretanskih rešetaka - LOT 1

23.04.2021

1179. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu CATEPILLAR

22.04.2021

1180. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za reduktore Belaz

21.04.2021

1181. Odluka o ponistenju postupka nabavke pulvis mase Ø 1mm

20.04.2021

1182. Odluka za nabavku usluge gumiranja spremnika HCL br. 1

20.04.2021

1183. Odluka za nabavku usluge elektricnih ispitivanje generatora

20.04.2021

1184. Odluka za nabavku usluge servisiranja i odrzavanja dizalica

19.04.2021

1185. Odluka za nabavku usluge mjerenja debljine stjenke posuda pod pritiskom i kontrolni proracuni

15.04.2021

1186. Odluka za nabavku usluge servisa 6kV prekidaca u glavnom pogonskom objektu

15.04.2021

1187. Odluka za nabavku usluga na gradjevinskim poslovima - tekuce odrzavanje

14.04.2021

1188. Odluka za nabavku inhibitora i disperzanta LOT2

14.04.2021

1189. Odluka za nabavku inhibitora i disperzanta LOT1

14.04.2021

1190. Odluka za nabavku usluge remonta kanala ugljenog praha i gorionika

14.04.2021

1191. Odluka za nabavku inhibitora i disperzanta LOT3

12.04.2021

1192. Odluka za nabavku platna za rine

12.04.2021

1193. Odluka za nabavku rezervnih dijelova i mrezne opreme za racunare

12.04.2021

1194. Odluka za nabavku usluge servisiranja pomocne i putne mehanizacije

12.04.2021

1195. Odluka za nabavku usluge sanacije cijevnog sistema kotla

12.04.2021

1196. Odluka za nabavku, konfiguraciju i parametrisanje rezervnog zastitnog releja

08.04.2021

1197. Odluka za nabavku usluge remonta mlinskog postrojenja sa torketiraniem kanala i vrata mlinova

08.04.2021

1198. Odluka za nabavku masinskog odrzavanja turbinskog postroienja

08.04.2021

1199. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja kotlovskog postroienja

08.04.2021

1200. Odluka za nabavku usluge ciscenja i popravke dizni i cjevovoda u rashladnom tornju

05.04.2021

1201. Odluka o ponistenju postupka nabavke rezervnih dijelova za dampere BELAZ

05.04.2021

1202. Odluka za nabavku stapova za turbogenerator

05.04.2021

1203. Odluka za nabavku usluge masinskog remonta pomocnih objekata u remontu - LOT 4

05.04.2021

1204. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja kotlovske opreme u remontu - LOT 3

05.04.2021

1205. Odluka za nabavku usluge masinskog remonta duvaca, ozraka drenaza i zavjesanja na kotlu - LOT 2

05.04.2021

1206. Odluka za nabavku usluge masinskog remonta armature u GPO-u -LOT1

02.04.2021

1207. Odluka za nabavku usluge prvog servisa 0,4 kV postrojenja u glavnom pogonskom objektu

01.04.2021

1208. Odluka o dodjeli Okvirnog sporazuma drugorangiranom ponudjacu

01.04.2021

1209. Odluka za nabavku usluge servisiranja i odrzavania liftova

31.03.2021

1210. Odluka za nabavku sanacije i rekonstrukcije pruga odlagaca

30.03.2021

1211. Odluka za nabavku kablova i kablovskog pribora

30.03.2021

1212. Odluka za nabavku usluge odrzavanja cistoce postrojenja i objekata termoelektrane

30.03.2021

1213. Odluka o ponistenju nabavke usluge razrade matematickog modela ugljene prasine na kotlu P64

30.03.2021

1214. Odluka za nabavku materijala za zavarivanje

30.03.2021

1215. Odluka za nabavk cijevi za kotlovsko postrojenje

30.03.2021

1216. Odluka za nabavku vijcane robe za potrebe Termoelektrane

29.03.2021

1217. Odluka za nabavku brasna i preradjevina od brasna

29.03.2021

1218. Odluka za nabavku usluge zamjene dijela cijevnog sistema lozista kotla

29.03.2021

1219. Odluka za nabavku usluge zamjene kanala dimnih plinova i kompenzatora sa zaptivanjem CZV-21

25.03.2021

1220. Odluka za nabavku usluge servisiranja sigurnosnog 220V DC i 230V AC postroienja

25.03.2021

1221. Odluka za nabavku usluge remonta turbine

24.03.2021

1222. Odluka za nabavku radova izrade i ugradnje nosece konstrulkcije TR-1 i TR-2 za sljaku

24.03.2021

1223. Odluka za nabavku usluge servisa i online revitalizacije transformatora 1000kVA i rezervnih transformatora pobude

24.03.2021

1224. Odluka za nabavku usluge radiografske kontrole zavarenih spojeva

24.03.2021

1225. Odluka za nabavku rekonstrukcije hladjenja blok transformatora 1T sa online revitalizacijom

24.03.2021

1226. Odluka za nabavku materijala za pruge odlagaca

24.03.2021

1227. Odluka za nabavku usluga na termoizolaterskim poslovima

23.03.2021

1228. Odluka za nabavku usluge otklanjanja nedostataka na elektrofilterskom postrojenju

23.03.2021

1229. Odluka za nabavku manganskih limova LOT 3

23.03.2021

1230. Odluka za nabavku crnih celicnih limova LOT 2

23.03.2021

1231. Odluka za nabavku celicnih gredica LOT 1

23.03.2021

1232. Odluka za nabavku usluge remonta pumpi u masinskoj sali hladnjaka rezervoara i transportnih sistema LOT 2

23.03.2021

1233. Odluka za nabavku usluge remonta pumpi u masinskoj sali hladnjaka rezervoara i transportnih sistema LOT 1

22.03.2021

1234. Odluka o ispravci nabavke usluga na termoizolaterskim poslovima - remont

22.03.2021

1235. Odluka za nabavku cijevi i spojnica za skelu

22.03.2021

1236. Odluka o ponistenju nabavke buldozera

22.03.2021

1237. Odluka za nabavku usluge balansiranja turboagregata i nadzor na remontu

22.03.2021

1238. Odluka za nabavku legiranih limova

22.03.2021

1239. Odluka za nabavku usluge remonta dozatora i dodavaca uglja

22.03.2021

1240. Odluka za nabavku servisiranje imisijske stanice i bukomjera

22.03.2021

1241. Odluka o ponistenju nabavke usluge zamjene ostecenih cjevovoda na medjubunkeru i ciklonu

22.03.2021

1242. Odluka za nabavku materijala za zavarivanje

22.03.2021

1243. Odluka za nabavku usluge servisa 6 KV postrojenja u glavnom pogonskom objektu

19.03.2021

1244. Odluka za nabavku usluge ispitivanja hemijskih i mehanickih osobina materijala

18.03.2021

1245. Odluka za nabavku zamjene hladnjaka ubrizgavanja i mlaznica

18.03.2021

1246. Odluka za nabavku izrade strucnog misljenja u svrhu objedinjavanje vodne dozvole za RiTE Ugljevik

18.03.2021

1247. Odluka o ponistenju nabavke usluge montaze i demontaze visecih konzolnih skela na ŠPP-e i elektricne pokretne platforme u lozistu kotla

18.03.2021

1248. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za vodene duvace

18.03.2021

1249. Odluka za nabavku usluga na termoizolaterskim poslovima - remont

18.03.2021

1250. Odluka za nabavku usluge remonta ventilatorskog postrojenja

18.03.2021

1251. Odluka za nabavku usluge ciscenja lozista kotla, rucno i pjeskarenjem i pjeskarenje sirmova

15.03.2021

1252. Odluka o ponistenju nabavke usluge remonta kanala ugljenog praha i gorionika

15.03.2021

1253. Odluka za nabavku materijala za termoizolaciju

15.03.2021

1254. Odluka za nabavku manloh traka

15.03.2021

1255. Odluka za nabavku okrugllh celika - LOT 1

15.03.2021

1256. Odluka za nabavku celicnih profila - LOT 2

15.03.2021

1257. Odluka za a usluge kontrole parovoda, zavara i ostalih masinskih elemenata

11.03.2021

1258. Odluka za nabavku proizvoda od gume i silikona LOT 2

11.03.2021

1259. Odluka za nabavku proizvoda od gume i silikona LOT 1

10.03.2021

1260. Odluka za nabavku kamenih agregata

09.03.2021

1261. Odluka za nabavku usluga na gradjevinskim poslovima - remont

09.03.2021

1262. Odluka za nabavku ciscenja korita rijeke Mezgrajice

09.03.2021

1263. Odluka za nabavku radova na rekonstrukciji portirnice u RJ Rudnik - I faza

08.03.2021

1264. Odluka za nabavku zastitnog napitka

08.03.2021

1265. Odluka za nabavku proizvoda od gume i silikona LOT 2

08.03.2021

1266. Odluka za nabavku proizvoda od gume i silikona LOT 1

08.03.2021

1267. Odluka za nabavku usluge prevoza krecnjaka od Rudinga do ODG-a Termoelektrane

05.03.2021

1268. Odluka za nabavku usluge oblaganja bubnjeva na kombinovanom uredjaju KU1 i KU2

05.03.2021

1269. Odluka o zamjeni dijela bunkera uglja

05.03.2021

1270. Odluka za nabavku usluge ciscenja kondenzatora i hladnjaka

05.03.2021

1271. Odluka o nabavci rezervnih dijelova za kamione RJ Termoelektrana

05.03.2021

1272. Odluka o nabavci usluge izrade skela oko SPP - putem otvorenog postupka

02.03.2021

1273. Odluka za nabavku usluge ciscenja cjevastog zagrijaca vazduga CZV-a

01.03.2021

1274. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za hemijsku pripremu vode-Nabavka levoksina 15

01.03.2021

1275. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mjerenje, regulaciju i upravljanje

25.02.2021

1276. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila proizvodjaca Peugeot - Lot 2

25.02.2021

1277. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila proizvodjaca Toyota - Lot 1

25.02.2021

1278. Odluka za nabavku usluge servisiranja duplih lezajeva mlinova

22.02.2021

1279. Odluka za nabavku elektro rezervnih dijelova i materijala za potrebe RJ Termoelektrana

22.02.2021

1280. Odluka za nabavku robe siroke potrosnje za potrebe kuhinje

19.02.2021

1281. Odluka za nabavku usluge obezbjedjenja krediitnih sredstava za finansiranje investicija - finansijski lizing

17.02.2021

1282. Odluka za nabavku spoljnih guma za grejder

17.02.2021

1283. Odluka za nabavku radova sanacije krova GPO masinske sale

16.02.2021

1284. Odluka za nabavku usluge revitalizacije

12.02.2021

1285. Odluka o ponistenju nabavke usluge servisiranja pomocne i putne mehanizacije

12.02.2021

1286. Odluka za nabavku usluge pakovanja radnih kola mlinova

09.02.2021

1287. Odluka za nabavku filtera za rudarsku mehanizaciju

09.02.2021

1288. Odluka za nabavku bezalkoholnih pica

08.02.2021

1289. Odluka za nabavku aditiva za ugalj

08.02.2021

1290. Odluka za nabavku usluge obezbjedjenja kreditnih sredstava za finansiranje obrtne imovine

08.02.2021

1291. Odluka o ponistenju nabavke labaratorijskog mlina za ugalj i kamen

03.02.2021

1292. Odluka za nabavku transportnih traka

29.01.2021

1293. Odluka za nabavku usluge remonta elektricnih masina dampera Belaz

29.01.2021

1294. Odluka za nabavku vibromotora za parnabi

29.01.2021

1295. Odluka za nabavku hidraulicnih crijeva za rudarsku mehanizaciju

29.01.2021

1296. Odluka za nabavku repro i potrosnog materijala LOT2

29.01.2021

1297. Odluka za nabavku repro i potrosnog materijala LOT1

28.01.2021

1298. Odluka za nabavku i zamjenu kablovskih trasa na kotlu

28.01.2021

1299. Odluka za nabavku hidratnog kreca u rinfuzi

28.01.2021

1300. Odluka o ponistenju nabavke pantografa

27.01.2021

1301. Odluka za nabavku pregleda sredstava rada i opreme

27.01.2021

1302. Odluka za nabavku kruznog vijenca za bager Komatsu PC 3000 kat. br. 89810440 i seta za montazu kruznog vijenca za bager Komatsu PC 3000 kat. br. 76812373

26.01.2021

1303. Odluka za nabavku vatrogasne opreme za sluzbu obezbjedjenja i PPZ

26.01.2021

1304. Odluka za nabavku usluge i ugradnje crijeva i gumenih proizvoda po uzorku

22.01.2021

1305. Odluka za nabavku usluge ciscenja ogrevnih povrsina kotla

22.01.2021

1306. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja kotlovskog postrojenja

20.01.2021

1307. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja turbinskog postrojenja

20.01.2021

1308. Odluka za nabavku celicnih gredica i celicnih limova LOT2

20.01.2021

1309. Odluka za nabavku celicnih gredica i celicnih limova LOT1

20.01.2021

1310. Odluka za nabavku organskog biocida i aktivatora neorganskog biocida LOT2

20.01.2021

1311. Odluka za nabavku organskog biocida i aktivatora neorganskog biocida LOT1

19.01.2021

1312. Odluka za nabavku laboratorijskih digestora sa opremom

05.01.2021

1313. Odluka za nabavku detektora metala

30.12.2020

1314. Odluka za nabavku mesnih konzervi

30.12.2020

1315. Odluka za nabavku usluge kolektivnog osiguranja radnika

30.12.2020

1316. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila proizvodjaca Skoda

30.12.2020

1317. Odluka za nabavku usluge obrade kliznih lezajeva

30.12.2020

1318. Odluka o prodaji pepela i sljake za 2021. godinu

30.12.2020

1319. Odluka o prodaji gipsa za 2021. godinu

30.12.2020

1320. Odluka za nabavku radova sanacije magistralnog cjevovoda do lagune

29.12.2020

1321. Odluka o o ponistenju nabavke servisiranja imisione stanice i bukomjera

28.12.2020

1322. Odluka o godišnjoj podaji komercijalnog uglja za 2021.godinu

28.12.2020

1323. Odluka o poništenju nabavke levoksina 15 - LOT 3

28.12.2020

1324. Odluka za nabavku - natrijum hlorida-tehnički - LOT 2

28.12.2020

1325. Odluka za nabavku flokulanta za obradu karbonatskog mulja - LOT 1

28.12.2020

1326. Odluka o poništenju nabavke proizvoda od gume - LOT 2

25.12.2020

1327. Odluka za nabavku kamiona za odvoz pepela

23.12.2020

1328. Odluka za nabavku usluge zamjene pozicija na statorima mlinova

22.12.2020

1329. Odluka za nabavku krečnjaka 0-20 mm

22.12.2020

1330. Odluka za nabavku ležajeva za potrebe RJ Termoelektrana

21.12.2020

1331. Odluka za nabavku isporuke i ugradnje sistema za transport šljake, pepela i gipsa od silosa do deponije

17.12.2020

1332. Odluka o ponistenju nabavke buldozera

16.12.2020

1333. Odluka za nabavku usluge organizovanog prevoza radnika

16.12.2020

1334. Odluka za nabavku proizvoda od gume i silikona LOT 2

16.12.2020

1335. Odluka za nabavku proizvoda od gume i silikona LOT 1

16.12.2020

1336. Odluka za nabavku usluge elementarne analize uglja, pepela i šljake

14.12.2020

1337. Odluka o poništenju nabavke usluge čišćenja korita rijeke Mezgrajice

11.12.2020

1338. Odluka za nabavku radova na torketiranju kanala i vrata mlinova

10.12.2020

1339. Odluka za nabavku armature za potrebe VPV-e i HPV-e

10.12.2020

1340. Odluka za nabavku usluge odvoza i zbrinjavanja opasnog otpada

10.12.2020

1341. Odluka za nabavku usluge remonta visokonaponskih i niskonaponskih asinhronih i jednosmjernih elektromotora

09.12.2020

1342. Odluka o nabavki ribljih preradjevina

01.12.2020

1343. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za vodene duvace

25.11.2020

1344. Odluka za nabavku kruznog vijenca za bager Komatsu pc 3000 kat. br. 89810440 i seta za montazu kruznog vijenca za bager Komatsu pc 3000 kat. br. 76812373

25.11.2020

1345. Odluka za nabavku usluge servisiranja stampaca i MFP uredjaja LOT2

25.11.2020

1346. Odluka za nabavku usluge servisiranja stampaca i MFP uredjaja LOT1

13.11.2020

1347. Odluka za nabavku i zamjenu led visilica

13.11.2020

1348. Odluka za nabavku usluge termicke obrade materijala i izrada zaptivnih materijala hidraulicnih komponenata

13.11.2020

1349. Odluka za nabavku zastitne opreme za potrebe radnika preduzeca po odluci staba za vanredne situacije

09.11.2020

1350. Odluka za nabavku alata za tekuce odrzavanje

09.11.2020

1351. Odluka za nabavku barela za BMS

09.11.2020

1352. Odluka za nabavku usluge izrade, obrade i remonta masinskih sklopova

03.11.2020

1353. Odluka o ponistenju nabavke izrade studije analize stanja i mogucnosti povecanja efikasnosti rada elektrofilterskog postrojenja

03.11.2020

1354. Odluka za nabavku rekonstrukcije mjerenja viska vazduha po kotlu

30.10.2020

1355. Odluka za nabavku Rekonstrukcija obodnog kanala i izgradnia objekata brzotoka prelivnog kanala rijeke Mezgrajice u zoni Velikog zapadnog odlagalista PK Bogutovo Selo

29.10.2020

1356. Odluka za nabavku usluga obrade sanitarnog lista

27.10.2020

1357. Odluka za nabavku lanaca, užadi i mreža

26.10.2020

1358. Odluka za nabavku aditiv goriva za ciscenje dizel motora

26.10.2020

1359. Odluka o ponistenju nabavke i zamjene kablovskih trasa na kotlu

22.10.2020

1360. Odluka za nabavku transportnih traka

21.10.2020

1361. Odluka o ponistenju ygovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT9

21.10.2020

1362. Odluka o ponistenju ygovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT8

21.10.2020

1363. Odluka o ponistenju ygovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT7

21.10.2020

1364. Odluka o ponistenju ygovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT6

21.10.2020

1365. Odluka o ponistenju ygovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT5

21.10.2020

1366. Odluka o ponistenju ygovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT4

21.10.2020

1367. Odluka o ponistenju ygovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT3

21.10.2020

1368. Odluka o ponistenju ygovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT2

21.10.2020

1369. Odluka o ponistenju ygovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT1

21.10.2020

1370. Odluka za nabavku habajucih dijelova za rudarsku mehanizaciju

15.10.2020

1371. Odluka za nabavku pravnih usluga i usluga prevodjenja za potrebe arbitraznog postupka koji se vodi po Zakonu o arbitrazi Republike Srbije po tuzbi EGS-a - Faza II postupka

12.10.2020

1372. Odluka za nabavku usluge antikorozivne zastite na postrojenjima

12.10.2020

1373. Odluka za nabavku elektro rezervnih dijelova za RJ Rudnik

12.10.2020

1374. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za vodene duvace

12.10.2020

1375. Odluka za nabavku preradjevina od voca i povrca

08.10.2020

1376. Odluka za nabavku ruskih rezervnih djelova za elektronapojnu i turbonapojnu pumpu

06.10.2020

1377. Odluka za nabavku usluge izrade studije ekonomske opravdanosti sa elementima zivotne sredine za dodjelu koncesije za eksploataciju karbonatne mineralne sirovine na lezistu Spasine-Brdjani

06.10.2020

1378. Odluka za nabavku filtera za filter presu turbinskog ulja

06.10.2020

1379. Odluka o ponistenju nabavke organskog biocida i aktivatora neorganskog biocida

02.10.2020

1380. Odluka za nabavku usluge remonta hidraulicnih cilindara bagera PC 3000

02.10.2020

1381. Odluka za nabavku vatrogasne opreme

02.10.2020

1382. Odluka za nabavku ulja, maziva i rashladnih sredstava za potrebe RJ Rudnik

30.09.2020

1383. Odluka za nabavku montaza i pustanje u rad stanice za filtriranje i odrzavanje kiselinskog broja regulacionog ulja

29.09.2020

1384. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju - teretni program

29.09.2020

1385. Odluka za nabavka usluge odvoza gipsa na deponiju rudnika

28.09.2020

1386. Odluka za nabavku kompenzatora po tehnickoj dokumentaciji

28.09.2020

1387. Odluka za nabavku antikorozivnih materijala za tekuće odrzavanje i remontne aktivnosti

25.09.2020

1388. Odluka za nabavku usluge izrade tehnickih rudarskih projekata LOT2

25.09.2020

1389. Odluka za nabavku usluge izrade tehnickih rudarskih projekata LOT1

25.09.2020

1390. Odluka za nabavku usluge sanacije velikog AB taloznika

24.09.2020

1391. Odluka za nabavku tehničkih hemikaliia - LOT 4 - NABAVKA FERO SULFATA

24.09.2020

1392. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija - LOT 3 - NABAVKA NATRIJUM HIDROKSIDA

24.09.2020

1393. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija - LOT 2 - NABAVKA HLOROVODONIČNE KISELINE

24.09.2020

1394. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija - LOT5 - NABAVKA AMONIJAČNE VODE

23.09.2020

1395. Odluka za nabavku tehničkih hemikalija - LOT 1 - NABAVKA SUMPORNE KISELINE

23.09.2020

1396. Odluka za nabavku kružnog vijenca za bager Komatsu PC 3OOO kat.br. 89810440 i seta za montažu kružnog vijenca za bager Komatsu PC 3000 kat.br. 7681237

23.09.2020

1397. Odluka za nabavku novih hladnjaka ulja i vodonika

23.09.2020

1398. Odluka o o izmjeni i dopuni Odluke za nabavku poliuretanskih sita (pu) za postroienje BMS

22.09.2020

1399. Odluka za nabavku usluge servisiranja ručnog električnog alata, aparata za zavarivanje, namotaja transformatora i asinhronih elektro motora snage do 37kW

22.09.2020

1400. Odluka za nabavku novih hladnjaka ubrizgavanla na kotlu

22.09.2020

1401. Odluka za nabavku kancelarijskog materijala

21.09.2020

1402. Odluka za nabavku rezervnog dijela za turbinski kontroler

21.09.2020

1403. Odluka za nabavku usluge mierenja dobljine stjenke posuda pod pritiskom i kontrolni proracun

21.09.2020

1404. Odluka za nabavku pumpi visokog pritiska za bager komatsu PC 3000

21.09.2020

1405. Odluka za nabavku usluge servisiranja i zamjene dijelova na turbinskom regulatoru

15.09.2020

1406. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za klima uredjaje

15.09.2020

1407. Odluka za nabavku i ugradnju frekventnih regulatora

14.09.2020

1408. Odluka za nabavku usluge bioloske rekultivacije na degradiranim povrsinama PK Bogutovo Selo

14.09.2020

1409. Odluka o ponistenju nabavke repro i potrosnog materijala LOT2

14.09.2020

1410. Odluka o ponistenju nabavke repro i potrosnog materijala LOT1

14.09.2020

1411. Odluka o ponistenju nabavke usluge izrade matematickog modela ugljene prasine na kotlu P64

14.09.2020

1412. Odluka o ponistenju nabavke proizvoda od gume i silikona LOT2

14.09.2020

1413. Odluka o ponistenju nabavke proizvoda od gume i silikona LOT1

14.09.2020

1414. Odluka za nabavku popravke 6 KV elektromotora na godisnjem nivou

14.09.2020

1415. Odluka za nabavku racunara i stampaca LOT2

14.09.2020

1416. Odluka za nabavku racunara i stampaca LOT1

14.09.2020

1417. Odluka o izmjeni i dopuni nabavke poliuretanskih sita za postrojenje BMS

09.09.2020

1418. Odluka za nabavku usluge servisa postrojenja pobude generatora

09.09.2020

1419. Odluka za nabavku flokulanta za postrojenje BMS

09.09.2020

1420. Odluka za nabavku zaptivaca elektrolizera

08.09.2020

1421. Odluka za nabavku elektromotora za hladjenje blok transformatora

08.09.2020

1422. Odluka za nabavku servisiranja vucnih kolica sa zamjenom baterija

08.09.2020

1423. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji LOT4

08.09.2020

1424. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji LOT3

08.09.2020

1425. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji LOT2

08.09.2020

1426. Odluka za nabavku rezervnih dijelova prema tehnickoj dokumentaciji LOT1

08.09.2020

1427. Odluka za nabavku radova na torketiranju kanala i vrata mlinova

08.09.2020

1428. Odluka za nabavku usluge remonta turbine sa nabavkom i ugradnjom zavjesenja parovoda

07.09.2020

1429. Ispravka odluke za nabavku bezalkoholnih pića

07.09.2020

1430. Odluka za nabavku pumpi za demi liniju

07.09.2020

1431. Odluka za nabavku manloh traka

04.09.2020

1432. Odluka za nabavku poliuretanskih sita za postrojenje BMS

03.09.2020

1433. Odluka o ponisenju nabavke habajucih dijelova za rudarsku mehanizaciju

03.09.2020

1434. Odluka L0L o ponistenju nabavke rekonstrukcije mjerenja viska vazduha po kotlu

01.09.2020

1435. Odluka za nabavku usluge zamjene kanala dimnih plinova i kompenzatora sa zaptivanjem CZV-a 20

01.09.2020

1436. Odluka za nabavku krecnjaka

31.08.2020

1437. Odluka za nabavku usluge servisiranja sigurnosnog istosmjernog i naizmjenicnog postrojenja sa ispravljacima invertorima i stabilizatorima

31.08.2020

1438. Odluka za nabavku vatrostalniih materijala LOT1

27.08.2020

1439. Odluka za nabavku usluge servisa 6kV postrojenja u glavnom pogonskom objektu

27.08.2020

1440. Odluka o ponistenju nabakve geoloskih istrazivanja lezista uglja

26.08.2020

1441. Odluka za nabavku armature za Glavni pogonski objekat

21.08.2020

1442. Odluka za nabavku svježeg voća i povrća

20.08.2020

1443. Odluka za nabavku usluge gumiranja spremnika HCL br.2

20.08.2020

1444. Odluka za nabavku labaratorijskih hemikalija, reagenasa i labaratorijskog posudja LOT3

20.08.2020

1445. Odluka za nabavku labaratorijskih hemikalija, reagenasa i labaratorijskog posudja LOT2

20.08.2020

1446. Odluka za nabavku labaratorijskih hemikalija, reagenasa i labaratorijskog posudja LOT1

20.08.2020

1447. Odluka za nabavku remont online revitalizacije izolacije transformatora TR1

20.08.2020

1448. Odluka za nabavku usluge reparature pulvis spojnica za mlinove

19.08.2020

1449. Odluka za nabavku vatrostalnih materijala - LOT3

19.08.2020

1450. Odluka za nabavku vatrostalnih materijala - LOT 1

19.08.2020

1451. Odluka za nabavku vatrostalnih materijala -LOT 2

19.08.2020

1452. Odluka za nabavku usluge ugradnje rezervnih dijelova na Turbogenerator

19.08.2020

1453. Odluka za nabavku usluge licenciranja softvera Microsoft

19.08.2020

1454. Odluka za nabavku usluge zamjene dijela cijevnog sistema ložišta

19.08.2020

1455. Odluka za nabavku usluga na građevinskim poslovima u tekućem održavanju

17.08.2020

1456. Odluka o ponistenju nabavke lezajeva za potrebe preduzeca LOT2

17.08.2020

1457. Odluka o ponistenju nabavke usluge izrade, obrade i remonta masinskih sklopova

13.08.2020

1458. Odluka za nabavku tehnickih gasova za potrebe Preduzeca LOT2

13.08.2020

1459. Odluka za nabavku tehnickih gasova za potrebe Preduzeca LOT1

13.08.2020

1460. Odluka za nabavku celicnih cijevi i koljena

13.08.2020

1461. Odluka za nabavku opreme za grijanje

11.08.2020

1462. Odluka za nabavku ulja, maziva i rashladne tecnosti za potrebe RJ Termoelektrana

11.08.2020

1463. Odluka za nabavku usluge masinkog odrzavanja transportnih sistema, turbinske i roto opreme u remontu LOT2

11.08.2020

1464. Odluka za nabavku usluge masinkog odrzavanja transportnih sistema, turbinske i roto opreme u remontu LOT1

10.08.2020

1465. Odluka za nabavku usluge mašinskog održavanja armature, cijevnih sistema, kotlovske opreme i pomoćnih obiekata u remontu - LOT4

10.08.2020

1466. Odluka za nabavku usluge mašinskog održavania armature, cijevnih sistema, kotlovske opreme i pomoćnih obiekata u remontu-LOT 3

10.08.2020

1467. Odluka za nabavku usluge mašinskog održavanja armature, ciievnih sistema, kotlovske opreme i pomoćnih objekata u remontu- lot 2

10.08.2020

1468. Odluka za nabavku usluge mašinskog održavanja armature, ciievnih sistema, kotlovske opreme i pomoćnih obiekata u remontu- LOT1

10.08.2020

1469. Odluka za nabavku tonera za 2020.godinu

10.08.2020

1470. Odluka za nabavku vatrogasne opreme

06.08.2020

1471. Odluka za nabavku usluge izrade tehničkog rudarskog projekta TS 35kV-6kV i DV 35kV na PK"Ugljevik istok 1"

06.08.2020

1472. Odluka za nabavku kolača

06.08.2020

1473. Odluka za nabavku hidrauličnog sklopa pumpe MCPK080- 050-25

06.08.2020

1474. Odluka za nabavku usluge remonta dozatora i dodavača uglja

04.08.2020

1475. Odluka za nabavku usluge servisa 6 KV postrojenja u glavnom pogonskom objektu

04.08.2020

1476. Odluka za nabavku usluge radiografske kontrole zavarenih spojeva - tekuce odrzavanje

03.08.2020

1477. Odluka za nabavku elektro dijelova za putnu mehanizaciju- kamioni, cisterne i terenska vozila - LOT 1

03.08.2020

1478. Odluka za nabavku elektro dijelova za putnu mehanizaciiu-kamioni, cisterne i terenska vozila-LOT 2

03.08.2020

1479. Odluka za nabavku Sanacija kranskih staza na servisnom objektu za održavanje transportne mehanizacije

03.08.2020

1480. Odluka za nabavku usluge čišćenja ložišta ručno i pjeskarenjem

03.08.2020

1481. Odluka o o poništenju postupka za nabavku usluge izrade i ugradnje crijeva i gumenih proizvoda po uzorku

29.07.2020

1482. Odluka o nabavci usluge remonta kanala ugljenog praha i gorionika

29.07.2020

1483. Odluka za nabavku pumpi visokog pritiska za bager komatsu PC 3000

29.07.2020

1484. Odluka za nabavku opreme za grijanje

29.07.2020

1485. Odluka za nabavku usluge na termoizolaterskim poslovima u remontu

24.07.2020

1486. Odluka za nabavku svjezeg mesa i mesnih preradjevina LOT2

24.07.2020

1487. Odluka za nabavku svjezeg mesa i mesnih preradjevina LOT1

24.07.2020

1488. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za turbogenerator

23.07.2020

1489. Odluka za nabavku usluge online revitalizacije izolacije transformatora 1OOO kva

23.07.2020

1490. Odluka za nabavku usluge remonta duplog lezaja mlina

16.07.2020

1491. Odluka za nabavku okruglih i šestougaonih čelika - LOT3

16.07.2020

1492. Odluka za nabavku čeličnih gredica -LOT1

16.07.2020

1493. Odluka za nabavku čeličnih profila - LOT2

16.07.2020

1494. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu hyndai

16.07.2020

1495. Odluka o ponistenju nabavke rezervnog dijela za turbinski kontroler

16.07.2020

1496. Odluka za nabavku legiranih limova

16.07.2020

1497. Odluka za nabavku dizel motora KOMATSU SAA6D140 E-5

16.07.2020

1498. Odluka za nabavku izrade dopunskog rudarskog projekta sanacije sjeverne i zapadne kosine sjevernog rivira na PK Bogutovo selo - Ugljevik

16.07.2020

1499. Odluka za nabavku usluge remonta radnih kola mlinova S 45.50

16.07.2020

1500. Odluka o prodaja pepela i sljake

07.07.2020

1501. Odluka za nabavku lezajeva za potrebe preduzeca LOT2

07.07.2020

1502. Odluka za nabavku lezajeva za potrebe preduzeca LOT1

03.07.2020

1503. Odluka za nabavku mlijeka i mlijecnih proizvoda

03.07.2020

1504. Odluka za nabavku celicnih limova LOT 2

03.07.2020

1505. Odluka za nabavku celicnih limova LOT 1

03.07.2020

1506. Odluka za nabavku usluge termicke obrade zavarenih spojeva

01.07.2020

1507. Odluka za nabavku usluge čišćenja i održavanja metalnih ograda

01.07.2020

1508. Odluka za nabavku flokulanta za postrojenje BMS

01.07.2020

1509. Odluka za nabavku usluge na gradjevinskim poslovima u remontu

01.07.2020

1510. Odluka za nabavku usluge ciscenja i popravke dizni i cjevovoda u rashladnom tornju

29.06.2020

1511. Odluka za nabavku radova na izgradnji zastitnog prostora za duvanje damperskih guma

29.06.2020

1512. Odluka za nabavku radova na torketiranju kanala i vrata mlinova

29.06.2020

1513. Odluka za nabavku i ugradnju protivpozarne pumpe

26.06.2020

1514. Odluka o ponistenju nabavke novih hladnjaka ulja i vodonika

25.06.2020

1515. Odluka za nabavku sanacije kranskih staza na servisnom objektu za odrzavanje transportne mehanizacije

19.06.2020

1516. Odluka za nabavku termoizolacionog materijala

19.06.2020

1517. Odluka za nabavku izgradnje poluotvorenog garaznog prostora

16.06.2020

1518. Odluka za nabavku usluge sanacije obzida u kotlu sa izradom skela

15.06.2020

1519. Odluka za nabavku gradjevinskog materijala LOT4

15.06.2020

1520. Odluka za nabavku gradjevinskog materijala LOT3

15.06.2020

1521. Odluka za nabavku gradjevinskog materijala LOT2

15.06.2020

1522. Odluka za nabavku gradjevinskog materijala LOT1

12.06.2020

1523. Odluka za nabavku materijala za zavarivanje za RJ Termoelektrana i RJ Rudnik LOT2

12.06.2020

1524. Odluka za nabavku materijala za zavarivanje za RJ Termoelektrana i RJ Rudnik LOT1

10.06.2020

1525. Odluka za nabavku izrade tehnickog rudarskog projekta otkrivke i eksploatacije uglja na PK Bogutovo Selo - Ugljevik (period 2020-2023)

10.06.2020

1526. Odluka za nabavku usluge tehnickog pregleda vozila Preduzeca

10.06.2020

1527. Odluka o ponistenju nabavke vijcane robe za potrebe Preduzeca LOT2

10.06.2020

1528. Odluka o ponistenju nabavke vijcane robe za potrebe Preduzeca LOT1

05.06.2020

1529. Odluka za nabavku stampanog materijala

05.06.2020

1530. Odluka o ponistenju nabavke tonera za 2020 godinu

04.06.2020

1531. Odluka za nabavku autroelektrike, anlasera i alternatora za potrebe tekuceg odrzavanja

03.06.2020

1532. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mehanizaciju za potrebe RiTE LOT3

03.06.2020

1533. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mehanizaciju za potrebe RiTE LOT2

03.06.2020

1534. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mehanizaciju za potrebe RiTE LOT1

03.06.2020

1535. Odluka za nabavku usluge servisiranja pomocne i putne mehanizacije

01.06.2020

1536. Odluka za nabavku usluge odvoza pepela i sljake na deponiju rudnika

01.06.2020

1537. Odluka za nabavku usluge remonta mlinskog postrojenja

01.06.2020

1538. Odluka o ponistenju nabavke usluge ciscenja lozista, rucno i pjeskarenjem

01.06.2020

1539. Odluka za nabavku usluge izrade habajucih elemenata za kocione sisteme

01.06.2020

1540. Odluka za nabavku usluge remonta ventilatorskog postrojenja

01.06.2020

1541. Odluka o ponistenju nabavke usluge licenciranja softvera Microsoft

01.06.2020

1542. Odluka za nabavku radova na sanaciji klizista na pristupnom putu Bogutovo Selo - Ugljevik Istok 1 treca faza

01.06.2020

1543. Odluka za nabavku usluge zamjene dijela bunkera uglja

01.06.2020

1544. Odluka za nabavku cijevi za kotlovsko postrojenje

26.05.2020

1545. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu Komatsu

20.05.2020

1546. Odluka za nabavku usluge hortikulture

19.05.2020

1547. Odluka za nabavku izrade zastita elektro opreme

14.05.2020

1548. Odluka za nabavku bagera - kom. 1

08.05.2020

1549. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja transportnih sistema i otpreme sljake i pepela LOT2

08.05.2020

1550. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja transportnih sistema i otpreme sljake i pepela LOT1

05.05.2020

1551. Odluka za nabavku dijelova za automatizaciju pilokoncentratora

05.05.2020

1552. Odluka za nabavku vulkanizerskih usluga RJ Termoelektrana

29.04.2020

1553. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu hyndai

29.04.2020

1554. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima uredjaja u RJ TE

16.04.2020

1555. Odluka za nabavku usisavanja ugljene prasine po kotlu

13.04.2020

1556. Odluka za nabavku celicnih gredica

13.04.2020

1557. Odluka za nabavku izrade dopunskog rudarskog projekta sanacije sjeverne i zapadne kosine sjevernog rivira na PK Bogutovo Selo - Ugljevik

10.04.2020

1558. Odluka za nabavku usluge ciscenja cjevastog zagrijaca vazduha CZVa

08.04.2020

1559. Odluka za nabavku usluge servisiranja duplih lezajeva mlinova

07.04.2020

1560. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja turbinskog postrojenja

07.04.2020

1561. Odluka za nabavku odvoza gipsa na deponiju Rudnika

03.04.2020

1562. Odluka za nabavku tonera za 2020. godinu

01.04.2020

1563. Odluka za nabavku usluge radiografske kontrole zavarenih spojeva

01.04.2020

1564. Odluka za nabavku hidraulicnih crijeva

01.04.2020

1565. Odluka za nabavku usluge sanacije cijevnog sistema kotla

01.04.2020

1566. Odluka za nabavku usluge pakovanja radnih kola mlinova

01.04.2020

1567. Odluka za nabavku usluge masinskog odrzavanja kotlovskog postrojenja

01.04.2020

1568. Odluka o ponistenju nabavke i ugradnja protivpozarne pumpe

26.03.2020

1569. Odluka za nabavku sredstava za dezinfekciju - biocida i licne zastitne opreme LOT2

26.03.2020

1570. Odluka za nabavku sredstava za dezinfekciju - biocida i licne zastitne opreme LOT1

24.03.2020

1571. Odluka o otkazivanju nabavke usluge mjerenja zagadjenja

24.03.2020

1572. Odluka za nabavku elektronskog sistema za popis osnovnih sredstava

20.03.2020

1573. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za turbinu

20.03.2020

1574. Odluka za nabavku usluge ciscenja kondenzatora, hladnjaka i glavnog uljnog rezervoara

18.03.2020

1575. Odluka o prodaji gipsa za 2020.godinu

16.03.2020

1576. Odluka o preventivnim mjerama na suzbijanju sirenja virusa CORONA

12.03.2020

1577. Odluka za nabavku usluge mjerenja zagadjenja

12.03.2020

1578. Odluka za nabavku brasna i preradjevina od brasna

12.03.2020

1579. Odluka za nabvku usluge ciscenja konvektivnih povrsina kotla sa praznjenjem trihtera i ciscenje istih

12.03.2020

1580. Odluka za nabavku zastitnog napitka

12.03.2020

1581. Odluka za nabavku usluge odrzavanja cistoce postrojenja i objekata termoelektrane

11.03.2020

1582. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila proizvodjaca PEUGEOT LOT2

11.03.2020

1583. Odluka za nabavku usluge servisiranja ostalih vozila preduzeca LOT1

11.03.2020

1584. Odluke za nabavku ribe

11.03.2020

1585. Odluka za nabavku izgradnje sekundarne mreze grijanja

09.03.2020

1586. Odluka o otkazivanju nabavke usluge servisiranja pomocne i putne mehanizacije

27.02.2020

1587. Odluka za nabavku izrade dopunskog rudarskog projekta kasete za deponovanje gipsa sa termoeletrane UGLJEVIK 1 na veliko zapadno odlagaliste

26.02.2020

1588. Odluka za nabavku celicnih cijevi

26.02.2020

1589. Odluka za nabavku usluge nadogradnje upravljanja elektrofilterima

25.02.2020

1590. Odluka za nabavku usluge servisiranja pomocne i putne mehanizacije

21.02.2020

1591. Odluka za nabavku krecnjaka

21.02.2020

1592. Odluka za nabavku izrade studie dugorocne eksplotacije uglja na lezistu Bogutovo Selo

21.02.2020

1593. Odluka o ponistenju nabavke usluge remonta radnih kola mlinova

21.02.2020

1594. Odluka o ponistenju nabavke i ugradnju rezevrnih dijelova za rashladnu opremu

21.02.2020

1595. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju

17.02.2020

1596. Odluka o Nabavci bezalkoholnih pica

14.02.2020

1597. Odluka o ponistenju nabavke usluge servisiranja klima uredjaja LOT 2

14.02.2020

1598. Odluka o ponistenju nabavke usluge servisiranja klima uredjaja LOT 1

14.02.2020

1599. Odluka za nabavku elektro rezervnih dijelova i materijala

10.02.2020

1600. Odlika o ponistenju nabavke dijelova za automatizaciju pilokoncentratora

07.02.2020

1601. Odluka o nabavci manloh traka

07.02.2020

1602. Odluka o usvajanju Pravilnika o otpremnini i naknadi za ekonomsko-socijalno zbrinjavanje radnika

07.02.2020

1603. Odluka o nabavci usluge metalizacije osovine dimnog ventilatora"

06.02.2020

1604. Odluka za nabavku remonta elektricnih masia dampera Belaz

06.02.2020

1605. Odluka o ponistenju nabavke autoelektrike, anlasera i alternatora za potrebe tekuceg odrzavanja

05.02.2020

1606. Odluka o ponistenju nabavke inhibitora i katalizatora - LOT3- Nabavka katalizatora sanitarnih voda

05.02.2020

1607. Odluka o nabavci inhibitora i katalizatora - LOT 2 -Nabavka inhibitora korozije bakra

05.02.2020

1608. Odluka o nabavci inhibitolra i katalizatora - LOT 1- Nabavlka inhibitora korozije celika i kamenca

03.02.2020

1609. Odluka o ponistenju nabavke"izrada dopunsko rudaskog projekta sanacije sjeverne i zapadne kosine sjevernog rivira PK"Bogutovo selo" "

28.01.2020

1610. Odluka o nabavci hidrodinamicke spojnice sa zvonom

28.01.2020

1611. Nabavka gradjevinskog materijala za RJ Rudnik - LOT 2

27.01.2020

1612. Nabavka gradjevinskog materijala za RJ Rudnik - LOT1

23.01.2020

1613. Odluka o o dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku usluga termicke obrade materijala i izrade zaptivnih hidraulicnih elemenata

23.01.2020

1614. Odluka za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za rashladnu opremu

23.01.2020

1615. Odluka za nabavku piko zuba za primarnu drobilicu na liniji 2

22.01.2020

1616. Odluka za nabavku usluge ginekoloskog sistematskog pregleda zena

21.01.2020

1617. Odluka za nabavku usluge zamjene hladnjaka ubrizgavanja i mlaznica

20.01.2020

1618. Odluka za nabavku kontenjera za smjestaj osoblja

20.01.2020

1619. Odluka za nabavku izrade pilokoncetratora

17.01.2020

1620. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za pumpu Flyght BS 2400

17.01.2020

1621. Odluka za nabavku usluge modernizacije sistema raspodjele ugljene prasine

17.01.2020

1622. Odluka za nabavku usluge rekonstrukcije gorionika ugljenog praha

16.01.2020

1623. Odluka za nabavku rezervnih dijelova i potrosnog materijala za racunare i nabavka opreme i uredjaja za mrezu LOT2

16.01.2020

1624. Odluka za nabavku rezervnih dijelova i potrosnog materijala za racunare i nabavka opreme i uredjaja za mrezu LOT1

16.01.2020

1625. Odluka za nabavku usluga odrzavanja zelenih povrsina

15.01.2020

1626. Odluka za nabavku zimskih guma za potrebe odjeljenja za saobracajne poslove

15.01.2020

1627. Odluka za nabavku transportnih traka za postrojenje za pripremu uglja

15.01.2020

1628. Odluka za nabavku dostavnog vozila

15.01.2020

1629. Odluka za nabavku mobilnih radio stanica

15.01.2020

1630. Odluka za nabavku dijelova grabuljara suve klasinrnice

30.12.2019

1631. Odluka za nabavku usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima sa povecanim rizikom LOT 2

30.12.2019

1632. Odluka za nabavku usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima sa povecanim rizikom LOT 1

30.12.2019

1633. Odlika za nabavku izrade dopunskog rudarskog projekta kasete za deponovanje gipsa sa Termoelektrane Ugljevik 1 naveliko zapadno odlagaliste

27.12.2019

1634. Odluka za nabavku reklamnog materijala

23.12.2019

1635. Odluka za nabavku usluge rekonstrukcije i odrzavanja video nadzora RiTe Ugljevik

16.12.2019

1636. Odluka za nabavku usluge ciscenja postrojenja i kruga u termoelektrani

13.12.2019

1637. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za opremu hyndai

12.12.2019

1638. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija za HPV

12.12.2019

1639. Odluka za nabavku izrade tehnikog rudarskog projekta transportera sa gumenom trakom za ugalj na PK "Bogutovo selo" - Ugljevik

11.12.2019

1640. Odluka za nabavku izrade i isporuke konusa barela

09.12.2019

1641. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za mjerenje, regulaciju i upravljanje

09.12.2019

1642. Odluka za nabavku brasna i preradjevina od brasna

06.12.2019

1643. Odluka za nabavku geofizickih reflektivno-seizmetickih istrazivanja na lezistu mrkog uglja

04.12.2019

1644. Odluka za nabavku releja za zastitu elektricnih mreza

03.12.2019

1645. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila proizvodjaca TOYOTA

02.12.2019

1646. Odluka za nabavku potrosnog materijala

02.12.2019

1647. Odluka za nabavku viljuskara do 3 tone

28.11.2019

1648. Odluka za nabavku dampera

27.11.2019

1649. Odluka o ponistenju nabavke usluge servisrianja vodenih duvaca

26.11.2019

1650. Odluka za nabavku mobilnih radio stanica

26.11.2019

1651. Odluka za nabavku kablova

22.11.2019

1652. Odluka za nabavku aditiv goriva za ciscenje dizel motora

22.11.2019

1653. Odluka za nabavku poslovnih poklona

22.11.2019

1654. Odluka o ponistenju nabavke usluge montaze i demontaze visecih konzolnih skela oko sirmovskog pregrijaca pare

22.11.2019

1655. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za mehanizaciju za potrebe RJ Termoelektrane LOT 2

22.11.2019

1656. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za mehanizaciju za potrebe RJ Termoelektrane LOT 1

19.11.2019

1657. Odluka o ponistenju nabavke usluge mjerenja zagadjenja

18.11.2019

1658. Odluka za nabavku zimskih guma za potrebe odjeljenja za saobracajne poslove

18.11.2019

1659. Odluka za nabavku usluge servisiranja i odrzavanja liftova

15.11.2019

1660. Odluka o izmjeni odluke za nabavku hidratnog krece u rinfuzi

13.11.2019

1661. Odluka za nabavku lanca odsljakivaca

13.11.2019

1662. Odluka za nabavku hidratnog kreca u rinfuzi

13.11.2019

1663. Odluka o ponistenju nabavke buldozera

13.11.2019

1664. Odluka za nabavku usluge servisiranje solarne elektrane

13.11.2019

1665. Odluka o dodjeli ugovora za dodatne radove na rekonstrukciji toplovoda i podstanice br. 14

13.11.2019

1666. Odluka za nabavku kancelarijskog materijala

13.11.2019

1667. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za vijcani kompresor VM310-3B

07.11.2019

1668. Izrada akta o procjeni rizika LOT 2

07.11.2019

1669. Izrada akta o procjeni rizika LOT 1

05.11.2019

1670. Odluka o ponistenju nabavke dijelova za automatizaciju pilokoncentratora

05.11.2019

1671. Odluka za nabavku dampera

05.11.2019

1672. Odluka za nabavku kolonijalne robe

01.11.2019

1673. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila LOT 2

01.11.2019

1674. Odluka za nabavku usluge osiguranja motornih vozila LOT 1

01.11.2019

1675. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za opremu HYNDAI

01.11.2019

1676. Odluka za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za stampace

25.10.2019

1677. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima uredjaja LOT 2

25.10.2019

1678. Odluka za nabavku usluge servisiranja klima uredjaja LOT 1

25.10.2019

1679. Odluka za nabavku guma za teretna putnicka vozila i mehanizaciju RJ Termoelektrane

24.10.2019

1680. Odluka za nabavku filtera za rudarsku mehanizaciju

24.10.2019

1681. Odluka za nabavku dodatni radova na rekonstrukciji toplovoda i podstanice br. 14

23.10.2019

1682. Odluka za nabavku ves masina - industrijska, valjak za peglanje - industrijski

23.10.2019

1683. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za regulaciju turbine

23.10.2019

1684. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu Komatsu

22.10.2019

1685. Odluka za nabavku usluge izrade skele oko sirmovskog pregrijaca pare

18.10.2019

1686. Odluka za nabavku usluge servisiranja punjenja popravke i ispitivanja aparata za pocetno gasenje pozara

18.10.2019

1687. Odluka za nabavku usluge ciscenja kotla usisavanjem

18.10.2019

1688. Odluka o ponistenju nabavke aditiv goriva za ciscenje dizel motora

16.10.2019

1689. Odluka za nabavku brasna i preradjevina od brasna

16.10.2019

1690. Odluka za nabavku ulja, maziva i rashladne tecnosti za potrebe RJ Rudnik

16.10.2019

1691. Odluka o ponistenju nabavke usluge remonta radnih kola mlinova

11.10.2019

1692. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija

11.10.2019

1693. Odluka za nabavku transportnih traka

10.10.2019

1694. Odluka o ponistenju nabavke dampera

09.10.2019

1695. Nabavka usluge ciscenja ogrevnih povrsina kotla

08.10.2019

1696. Odluka za nabavku usluga nadogradnje upravljanja elektofilterima

07.10.2019

1697. Odluka za nabavku crnih celicnih limova

02.10.2019

1698. Odluka za nabavku celicnih gredica

01.10.2019

1699. Odluka za nabavku namjenskih vozila za polivanje trasa

30.09.2019

1700. Odluka za nabavku usluga balansiranja rotora srednjeg pritiska turbine

30.09.2019

1701. Odluka za nabavku usluge uvodjenja bezicne mreze

27.09.2019

1702. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za mehanizaciju za potrebe RJ Termoelektrane LOT 3

27.09.2019

1703. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za mehanizaciju za potrebe RJ Termoelektrane LOT 2

27.09.2019

1704. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za mehanizaciju za potrebe RJ Termoelektrane LOT 1

27.09.2019

1705. Odluka za nabavku dizel goriva za putnicka vozila

25.09.2019

1706. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija LOT 4

25.09.2019

1707. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija LOT 2

25.09.2019

1708. Odluka za nabavku tehnickih hemikalija LOT 1

24.09.2019

1709. Odluka za nabavku elemenata zaptivanja RV TURBINE

24.09.2019

1710. Odluka za nabavku potrosnog materijala

24.09.2019

1711. Odluka za nabavku usluga gumiranja ostecenih povrsina i poliesterska zastita

24.09.2019

1712. Odluka za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za stampace

24.09.2019

1713. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za glavne razvode i podrazvode niskog napona u RJ TE

24.09.2019

1714. Odluka za nabavku usluge na termoizolaterskim poslovima u remontu

20.09.2019

1715. Odluka za nabavku crne i obojene metalurgije

18.09.2019

1716. Odluka za nabavku mreznih uredjaja sa mreznom opremom

18.09.2019

1717. Odluka za nabavku rezervnih dijeliova za opremu LIEBHERR

16.09.2019

1718. Odluka za nabavku habajucih dijelova za rudarsku mehanizaciju

16.09.2019

1719. Odluka za nabavku vatrostalnih materijala LOT 3

16.09.2019

1720. Odluka za nabavku vatrostalnih materijala LOT 2

16.09.2019

1721. Odluka za nabavku vatrostalnih materijala LOT 1

16.09.2019

1722. Odluka za nabavku mesnih konzervi

13.09.2019

1723. Odluka o ponistenju nabavke usluge mjerenja zagadjenja

13.09.2019

1724. Odluka za nabavku racunara

13.09.2019

1725. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za vijacni kompresor VM310-3B

11.09.2019

1726. Odluka o ponistenju nabavke cisterne za polivanje trasa

10.09.2019

1727. Odluka za nabavku akumulatora

10.09.2019

1728. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za opremu Caterpillar

09.09.2019

1729. Odluka za nabavku reznog alata

06.09.2019

1730. Odluka za nabavku vatrogasne opreme

06.09.2019

1731. Odluka za nabavku licence Microsoft

06.09.2019

1732. Odluka za nabavku usluge kolektivnog osiguranja radnika

06.09.2019

1733. Odluka za nabavku materijala za zavarivanje

06.09.2019

1734. Odluka za nabavku termoizolacionog materijala

06.09.2019

1735. Odluka za nabavku kreditnih sredstava LOT 3

06.09.2019

1736. Odluka za nabavku kreditnih sredstava LOT 2

06.09.2019

1737. Odluka za nabavku kreditnih sredstava LOT 1

06.09.2019

1738. Odluka za nabavku izgradnje dionice pristupnog puta PK Bogutovo selo - PK Ugljevik istok 1

06.09.2019

1739. Odluka za nabavku online revitalizacije transformatora sopstvene potrosnje 1 TC

05.09.2019

1740. Odluka o godisnjoj prodaji uglja sa depoa za 2019

05.09.2019

1741. Odluka za nabavku gradjevinskih usluga u tekucem odrzavanju

04.09.2019

1742. Odluka za nabavku pletenica

04.09.2019

1743. Odluka za nabavku usluge remonta hidraulicnog agregata

04.09.2019

1744. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za reduktor BELAZ

03.09.2019

1745. Odluka za nabavku usluge zamjene nadzornog racunarskog sistema turbinskog regulatora do integracije regulatora turbine pod DCS Tornado

03.09.2019

1746. Odluka za nabavku svjezeg voca i povrca

03.09.2019

1747. Odluka za izmjenu nabavke usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima sa povecanim rizikom LOT2

03.09.2019

1748. Odluka za izmjenu nabavke usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima sa povecanim rizikom LOT1

02.09.2019

1749. Odluka za nabavku mlijeka i mlijecnih preradjevina LOT2

02.09.2019

1750. Odluka za nabavku mlijeka i mlijecnih preradjevina LOT1

02.09.2019

1751. Odluka za nabavku usluge mjerenja debljine stjenke posuda pod pritiskom

30.08.2019

1752. Odluka za nabavku usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima sa povecanim rizikom LOT2

30.08.2019

1753. Odluka za nabavku usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima sa povecanim rizikom LOT1

30.08.2019

1754. Odluka za nabavku kancelarijskog materijala

28.08.2019

1755. Odluka za nabavku elemenata rashladnog sistema

28.08.2019

1756. Odluka za nabavku ribljih preradjevina

28.08.2019

1757. Odluka za nabavku grijaca za grijanje rashladne tecnosti na kamionima Belaz

28.08.2019

1758. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila preduzeca LOT 2

28.08.2019

1759. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila preduzeca LOT 1

27.08.2019

1760. Odluka o ponistenju nabavke hidratnog kreca u rinfuzi

27.08.2019

1761. Odluka za nabavke usluge elementarne analize uglja, pepela i sljake

27.08.2019

1762. Odluka za nabavku usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2019. godini LOT 6

27.08.2019

1763. Odluka za nabavku usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2019. godini LOT 5

27.08.2019

1764. Odluka za nabavku usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2019. godini LOT 4

27.08.2019

1765. Odluka za nabavku usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2019. godini LOT 3

27.08.2019

1766. Odluka za nabavku usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2019. godini LOT 2

27.08.2019

1767. Odluka za nabavku usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2019. godini LOT 1

27.08.2019

1768. Odluka za nabavku usluga na tekucem odrzavanju postrojenja i pogona Termoelektrane LOT 4

27.08.2019

1769. Odluka za nabavku usluga na tekucem odrzavanju postrojenja i pogona Termoelektrane LOT 3

27.08.2019

1770. Odluka za nabavku usluga na tekucem odrzavanju postrojenja i pogona Termoelektrane LOT 2

27.08.2019

1771. Odluka za navaku usluga na tekucem odrzavanju postrojenja i pogona Termoelektrane LOT 1

22.08.2019

1772. Odluka o izboru nabavke usluge remonta komponenti dizel motora CUMMINS

22.08.2019

1773. Odluka o ponistenju nabavke usluge metalizacije osovine dimnog ventilatora

22.08.2019

1774. Odluka o izboru nabavke vijacne robe za potrebe preuzeca LOT 1

22.08.2019

1775. Odluka o ponistenju nabavke vijacne robe za potrebe preduzeca LOT 2

22.08.2019

1776. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma nabavka elektro rezervnih dijelova za RJ Rudnik

22.08.2019

1777. Odluka o dodjeli ugovora izgrade glavnog rudarskog projekta PK Spasine - Brdjani

22.08.2019

1778. Odluka o izboru nabavke gotovih kolaca

22.08.2019

1779. Odluka o ponistenju nabavke dodatni radovi na rekonstrukciji toplovoda i podstanice BR.14

22.08.2019

1780. Odluka o ponistenju nabavke usluge servisiranja solarne elektrane

22.08.2019

1781. Odluka o ponistenju nabavke usluge zastite novih kotlovskih cijevi postupkom metalizacije

16.08.2019

1782. Odluka za nabavku usluge spedicije

15.08.2019

1783. Odluka o ponistenju nabavke usluge montaze i demontaze visecih konzolnih skela oko SPP

14.08.2019

1784. Odluka za nabavku izgradnje dionice pristupnog puta PK Bogutovo selo - PK Ugljevik istok 1 (treca faza)

14.08.2019

1785. Odluka o ponistenju nabavke usluge gumiranja ostecenih povrsina i poliesterska zastita

14.08.2019

1786. Odluka za nabavku lezajeva

14.08.2019

1787. Odluka za nabavku dogradnje na sistemu trakastih transportnih uredjaja za ciscenje i usmjeravanje traka

12.08.2019

1788. Odluka za nabavku rucnog alata za RJ Rudnik

08.08.2019

1789. Nabavka bezolovnog benzina za putnicka vozila

08.08.2019

1790. Nabavka usluge zamjene dijela cijevi ekrana plafonskog pregrijaca pare

05.08.2019

1791. Nabavka štampača za potrebe RiTE Ugljevik

05.08.2019

1792. Odluka o poništenju - Nabavka rezervnih dijelova za opremu Hyndai

30.07.2019

1793. Odluka o ponistenju nabavke habajucih dijelova za rudarsku mehanizaciju

30.07.2019

1794. Odluka za nabavku usluge termotehnickih ispitivanja kotlovskog agrgata

23.07.2019

1795. Odluka o ponistenju nabavke dizel goriva za putnicka vozila

19.07.2019

1796. Odluka za nabavku radova na torketiranju kanala i vrsta mlinova

18.07.2019

1797. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenje pripreme i opreme uglja LOT 4

18.07.2019

1798. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenje pripreme i opreme uglja LOT 3

18.07.2019

1799. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenje pripreme i opreme uglja LOT 2

18.07.2019

1800. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za postrojenje pripreme i opreme uglja LOT 1

18.07.2019

1801. Odluka za nabavku turnodozora

17.07.2019

1802. Odluka o nabavci svjezeg mesa i mesnih preradjevina LOT 2

17.07.2019

1803. Odluka o nabavci svjezeg mesa i mesnih preradjevina LOT 1

16.07.2019

1804. Odkuka o ponistenju postupaka nabavke transportnih traka

16.07.2019

1805. Odluka za nabavku HTZ opreme za potrebe preduzeca LOT 9

16.07.2019

1806. Odluka za nabavku HTZ opreme za potrebe preduzeca LOT 8

16.07.2019

1807. Odluka za nabavku HTZ opreme za potrebe preduzeca LOT 7

16.07.2019

1808. Odluka za nabavku HTZ opreme za potrebe preduzeca LOT 6

16.07.2019

1809. Odluka za nabavku HTZ opreme za potrebe preduzeca LOT 5

16.07.2019

1810. Odluka za nabavku HTZ opreme za potrebe preduzeca LOT 4

16.07.2019

1811. Odluka za nabavku HTZ opreme za potrebe preduzeca LOT 3

16.07.2019

1812. Odluka za nabavku HTZ opreme za potrebe preduzeca LOT 2

16.07.2019

1813. Odluka za nabavku HTZ opreme za potrebe preduzeca LOT 1

15.07.2019

1814. Odluka za nabavku radiografske kontrole zavarenih spojeva

15.07.2019

1815. Odluka za nabavku usluga na termoizlacionim poslovima-tekuce odrzavanje

15.07.2019

1816. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju-teretnih vozila

11.07.2019

1817. Odluka za nabavku proizvoda crne metalurgije LOT3

11.07.2019

1818. Odluka za nabavku proizvoda crne metalurgije LOT2

11.07.2019

1819. Odluka za nabavku proizvoda crne metalurgije LOT1

10.07.2019

1820. Odluka o ponistenju nabavke gotovih kolaca

09.07.2019

1821. Odluka za nabavku grejdera

08.07.2019

1822. Odluka za nabavku usluge hortikulture

08.07.2019

1823. Odluka o ponistenju nabavke mreznih uredjaja sa mreznom opremom

08.07.2019

1824. Odluka za nabavku cetkica i drzaca cetkica

08.07.2019

1825. Odluka za nabavku ljetnih guma za potrebe odjeljenja za saobracajne poslove

01.07.2019

1826. Odluka za nabavku utovarivaca

01.07.2019

1827. Odluka za nabavku usluge remonta dizel motora CUMMINS

28.06.2019

1828. Odluka za nabavku novih motora CUMMINS KTA38 C1200

25.06.2019

1829. Odluka za nabavku radova na rekonstrukciji i sanaciji rashladnog tornja

24.06.2019

1830. Odluka o ponistenju nabavke gradjevinskog materijala

20.06.2019

1831. Odluka za nabavku cisterne za polivanje trasa

20.06.2019

1832. Odluka za nabavku izrade pristupnog puta PK Bogutovo selo - PK Ugljevik istok 1

20.06.2019

1833. Odluka o ponistenju nabavke tehnickih hemikalija za HPV LOT1

20.06.2019

1834. Odluka o ponistenju nabavke tehnickih hemikalija za HPV LOT2

20.06.2019

1835. Odluka o ponistenju nabavke tehnickih hemikalija za HPV LOT3

20.06.2019

1836. Odluka o ponistenju nabavke tehnickih hemikalija za HPV LOT4

20.06.2019

1837. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za klima uredjaje

20.06.2019

1838. Odluka za nabavku servisiranja sigurnosnog istosmjernog i naizmjenicnog postrojenja sa ispravljacima, invertorima, stabilizatorima napona

19.06.2019

1839. Odluka za nabavku usluge na termoizolaterskim poslovima u remontu

19.06.2019

1840. Odluka o ponistenju nabavke usluge zastite novih kotlovskih cijevi postupkom metalizacije

19.06.2019

1841. Odluka za nabavku labaratorijskih hemikalija

19.06.2019

1842. Odluka za nabavku usluge izrade nosecih i veznih elemenata

19.06.2019

1843. Odluka za nabavku usluge neposrednog marketinga

19.06.2019

1844. Odluka za nabavku usluge ciscenja postrojenja i objekata termoeletrane

11.06.2019

1845. Odluka o ponistenju nabavke rezervnih dijelova za opremu liebherr

07.06.2019

1846. Odluka za nabavku hidratnog kreca u rinfuzi

07.06.2019

1847. Odluka za nabavku usluge ispitivanja hemijskih i mehanickih osobina materijala

07.06.2019

1848. Odluka za nabavku usluge zamjene cijevnog sistema lozista

07.06.2019

1849. Odluka o ponistenju nabavke usluge servisiranja solarne elektrane

07.06.2019

1850. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za dampere BELAZ

05.06.2019

1851. Odluka o ponistenju nabavke mesnih konzervi

05.06.2019

1852. Odluka za nabavku usluge ciscenja lozista rucno i pjeskarenjem

05.06.2019

1853. Odluka za nabavku usluge generalne popravke motora ULT-220-2

05.06.2019

1854. Odluka za nabavku usluge zamjene evnih zavjesenja i cijevi na sirmovskom pregrijacima pare

04.06.2019

1855. Odluka o ponistenju nabavke termoizolacionog materijala

04.06.2019

1856. Odluka za nabavku sluge remonta turbine

30.05.2019

1857. Odluka o ponistenju nabavke usluge remonta hidraulicnih agregata

30.05.2019

1858. Odluka za nabavku buldozera

29.05.2019

1859. Odluka za nabavku jonskih masa

29.05.2019

1860. Odluka za izgradnju dionice pristupnog puta PK Bogutovo selo - Ugljevik istok 1

29.05.2019

1861. Odluka za nabavku usluge izmjestanja dijela dalekovoda DV 10 KV

24.05.2019

1862. Odluka za nabavku legiranih limova

24.05.2019

1863. Odluka za nabavku pravnih i savjetodavnih usluga za potrebe arbitraznih postupaka (Aneks II dio B ZJN BiH)

24.05.2019

1864. Odluka za nabavku armature za glavni pogonski objekat

24.05.2019

1865. Odluka za nabavku krecnjaka

24.05.2019

1866. Odluka o ponistenju nabavke usluge metalizacije osovine dimnog ventilatora

24.05.2019

1867. Odluka za nabavku preradjevina od voca i povrca

24.05.2019

1868. Odluka za nabavku usluge remonta kanala ugljenog praha i gorionika

24.05.2019

1869. Odluka za nabavku usluge remonta kanala ugljenog praha i gorionika

24.05.2019

1870. Odluka za nabavku putnickog dezurnog vozila za potrebe RJ TE

24.05.2019

1871. Odluka za nabavku opreme za grijanje

17.05.2019

1872. Odluka o ponistenju dopunsko rudarskog projekta kasete za deponovanje gipsa sa Termoelektrane

17.05.2019

1873. Odluka o ponistenja nabavke usluge izrade skele oko sirmovskog pregrijaca pare

17.05.2019

1874. Odluka za nabavku udarnog cekica sa benzinskim motorom i nastavcima

16.05.2019

1875. Odluka o ponistenju ugovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT9 (drveni otpad)

16.05.2019

1876. Odluka o ponistenju ugovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT8 (metalna burad)

16.05.2019

1877. Odluka o ponistenju ugovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT7 (otpadno ulje)

16.05.2019

1878. Odluka o ponistenju ugovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT6 (otpadni akumulatori)

16.05.2019

1879. Odluka o ponistenju ugovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT5 (otpadno zeljezo)

16.05.2019

1880. Odluka o ponistenju ugovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT4 (gumeni otpad)

16.05.2019

1881. Odluka o ponistenju ugovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT3 (elektromotori i dijelovi motora)

16.05.2019

1882. Odluka o ponistenju ugovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT2 (otpadni kablovi)

16.05.2019

1883. Odluka o ponistenju ugovora za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina LOT1 (razno)

16.05.2019

1884. Odluka za nabavku reznog alata od tvrdog metala

16.05.2019

1885. Odluka za nabavku usluga na gradjevinskim poslovima u remontu

15.05.2019

1886. Odluka za nabavku usluge remonta ventilatorskog pogona

14.05.2019

1887. Odluka za nabavku usluge remonta mlinskog postrojenja

14.05.2019

1888. Odluka za nabavku zastitnog napitka za 2019. godinu

14.05.2019

1889. Odluka za nabavku gotovih kolaca

14.05.2019

1890. Odluka za nabavku celicnih profila

13.05.2019

1891. Odluka za nabavku usluge remonta komponenti dizel motora CUMMINS

13.05.2019

1892. Odluka za nabavku usluge ciscenja konvektvnih povrsina sa praznjenjem trihtera

13.05.2019

1893. Odluka za nabavku habajucih dijelova za rudarsku mehanizaciju

08.05.2019

1894. Odluka za nabavku cijevi za kotlovsko postrojenje

08.05.2019

1895. Odluka za nabavku usluge zamjene dijela bunkera uglja

08.05.2019

1896. Odluka za nabavku novih radnih kola dimnih ventilatora DOD 41

08.05.2019

1897. Odluka za nabavku usluge zamjene kanala dimnih plinova i kompenzatora

03.05.2019

1898. Odluka o ponistenju nabavke ulja, maziva i rashladne tecnosti za potrebe RJ Rudnik

25.04.2019

1899. Odluka za nabavku dijagnostickog uredjaja za motorna vozila

25.04.2019

1900. Odluka o ponistenju nabavke krecnjaka

22.04.2019

1901. Odluka za nabavku usluge ciscenja cjevastog zagrijaca vazduha(CSV-a)

19.04.2019

1902. Odluka za nabavku usluge ciscenja i popravke dizni u rashladnom tornju

19.04.2019

1903. Odluka za nabavku celicnih limova LOT2

19.04.2019

1904. Odluka za nabavku celicnih limova LOT1

19.04.2019

1905. Odluka za nabavku prokromskih mreza

19.04.2019

1906. Odluka za nabavku usluge ciscenja kondenzatora, hladnjaka i glavnog ugljenog rezervoara (GUR)

16.04.2019

1907. Odluka o ponistenju nabavke za nove motore CUMMINS KTA38 C1200

12.04.2019

1908. Odluka o ponistenju postupka za nabavku usluge montaze i demontaze visecih konzolnih skela oko sirmovskog pregrijaca pare

12.04.2019

1909. Odluka o ponistenju postupka za nabavku hidratnog kreca u rinfuzi

10.04.2019

1910. Odluka za nabavku usluge kontrole parovoda, zavara i ostalih masinskih elemenata

09.04.2019

1911. Odluka za nabavku usluge remonta dozatora i dobavljaca uglja

09.04.2019

1912. Odluka za nabavku flokulanta za postrojenje BMS

09.04.2019

1913. Odluka za nabavku rezervnih dijelova za odrzavanje dizel motara Cummins

01.04.2019

1914. Odluka za nabavku viljuskara do 3 tone

29.03.2019

1915. Odluka o ponistenju nabavke usluge metalizacije osovine dimnog ventilatora

26.03.2019

1916. Odluka za nabavku usluge remonta duplog lezaja mlina

26.03.2019

1917. Odluka za nabavku usluge radiografske kontrole zavarenih spojeva

26.03.2019

1918. Odluka o ponistenju nabavke mreznih uredjaja sa mreznom opremom

21.03.2019

1919. Odluka za nabavku tehnickih gasova

20.03.2019

1920. Odluka za nabavku radova sanacije krova glavne upravne zgrade

20.03.2019

1921. Odluka za nabavku flokulanta za postrojenje BMS

20.03.2019

1922. Odluka za nabavku lezajeva

18.03.2019

1923. Odluka o ponistenju javne nabavke "Izrada glavnog rudarskog projekta PK Spasine-Brdjani"

18.03.2019

1924. Odluka za nabavku usluge servisiranja duplih lezajeva mlinova

18.03.2019

1925. Odluka o ponistenju za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT 1

18.03.2019

1926. Odluka o ponistenju za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT 2

18.03.2019

1927. Odluka o ponistenju za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca LOT 3

18.03.2019

1928. Odluka za nabavku usluge servisiranja vozila Preduzeca

18.03.2019

1929. Odluka o ponistenju postupka za nabavku mesnih konzervi

12.03.2019

1930. Odluka za nabavku euro dizela i bezolovnog motornog benzina LOT2

12.03.2019

1931. Odluka za nabavku euro dizela i bezolovnog motornog benzina LOT1