Sazivi skupštine

12.02.2024

Saziv za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 05.03.2024. godine

13.12.2023

Saziv za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 29.12.2023. godine

14.11.2023

Saziv za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 22.12.2023. godine

28.08.2023

Saziv za 4. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća

26.06.2023

Saziv za 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća

26.04.2023

Saziv za 2. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca koja ce se odrzati dana 19.05.2023. godine

03.04.2023

Saziv za vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 18.04.2023. godine

12.07.2022

Saziv za 4. vanrednu Skupstinu akcionara Preduzeca

03.06.2022

Saziv za 3. vanrednu Skupstinu akcionara Preduzeca za 28.06.2022. godinu

31.03.2022

Saziv za 2. vanrednu Skupštinu

26.01.2022

Saziv za 1. vanrednu Skupštinu za 09.02.2022. godine

11.11.2021

Saziv za 3.vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 16.11.2021.godinu

27.05.2021

SAZIV za 2. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 15.06.2021. godinu

12.02.2021

SAZIV za 1. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 02.03.2021.

15.01.2021

Saziv za redovnu godisnju Skupstinu

10.12.2020

S A Z I V za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća

24.03.2020

Saziv za I vanrednu skupstinu 14.04.2020

22.03.2019

Odluka o izmjeni Odluke o sazivanju redovne Skupštine 23.04.2019.godine

18.03.2019

Saziv za redovnu Skupštinu 23.4.2019. godine

28.01.2019

Redovna godišnja Skupština akcionara

07.12.2018

Saziv za 3.vanrednu sjednicu Skupstine

11.04.2018

Saziv za 2. vanrednu sjednicu Skupstine

05.02.2018

Saziv za 1. vanrednu sjednicu Skupstine

24.11.2017

Skupstina akcionara zakazana za 28.12.2017.

23.06.2017

1. vanredna skupstina 14.07.2017.

12.12.2016

Zakazana 3. vanredna sjednica skupštine akcionara

07.10.2016

Saziv za redovnu Skupštinu 2016. godine

06.09.2016

Saziv za 2 vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

06.09.2016

Odluka o sazivanju 2 vanredne sjednice Skupštine akcionara

05.07.2016

Odluka o sazivanju 2 vanredne sjenice Skupštine akcionara

05.07.2016

Saziv za 2 vanrednu sjednicu Skupštine

01.03.2016

Saziv za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

16.12.2015

Odluka o sazivanju skupštine

16.12.2015

TREĆA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA RiTe UGLJEVIK ZAKAZANA ZA 28.12.2015.godine

04.09.2015

Saziv skupštine 25.09.2015.