RiTE Ugljevik

Sazivi skupština

12.07.2022
Saziv za 4. vanrednu Skupstinu akcionara Preduzeca
03.06.2022
Saziv za 3. vanrednu Skupstinu akcionara Preduzeca za 28.06.2022. godinu
31.03.2022
Saziv za 2. vanrednu Skupštinu
26.01.2022
Saziv za 1. vanrednu Skupštinu za 09.02.2022. godine
11.11.2021
Saziv za 3.vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 16.11.2021.godinu
27.05.2021
SAZIV za 2. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 15.06.2021. godinu
12.02.2021
SAZIV za 1. vanrednu sjednicu Skupstine akcionara Preduzeca za 02.03.2021.
15.01.2021
Saziv za redovnu godisnju Skupstinu
10.12.2020
S A Z I V za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća
24.03.2020
Saziv za I vanrednu skupstinu 14.04.2020
22.03.2019
Odluka o izmjeni Odluke o sazivanju redovne Skupštine 23.04.2019.godine
18.03.2019
Saziv za redovnu Skupštinu 23.4.2019. godine
28.01.2019
Redovna godišnja Skupština akcionara
07.12.2018
Saziv za 3.vanrednu sjednicu Skupstine
11.04.2018
Saziv za 2. vanrednu sjednicu Skupstine
05.02.2018
Saziv za 1. vanrednu sjednicu Skupstine
24.11.2017
Skupstina akcionara zakazana za 28.12.2017.
23.06.2017
1. vanredna skupstina 14.07.2017.
12.12.2016
Zakazana 3. vanredna sjednica skupštine akcionara
07.10.2016
Saziv za redovnu Skupštinu 2016. godine
06.09.2016
Saziv za 2 vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
06.09.2016
Odluka o sazivanju 2 vanredne sjednice Skupštine akcionara
05.07.2016
Odluka o sazivanju 2 vanredne sjenice Skupštine akcionara
05.07.2016
Saziv za 2 vanrednu sjednicu Skupštine
01.03.2016
Saziv za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
16.12.2015
Odluka o sazivanju skupštine
16.12.2015
TREĆA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA RiTe UGLJEVIK ZAKAZANA ZA 28.12.2015.godine
04.09.2015
Saziv skupštine 25.09.2015.