Pravilnici

27.02.2024

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika i imenovanih/odgovornih lica

27.12.2023

Pravilnik o zaštiti od požara u Preduzeću

31.10.2022

Pravilnik o individualnom radnom ucinku radnika po osnovu rezultata rada

28.10.2022

Odluka o usvajanju Pravilnika o zastiti od uznemiravanja na radu

28.10.2022

Pravilnik o nacinu i rokovima vrsenja popisa i uskladjivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza

26.01.2021

Pravilnik o zastiti pozara

07.04.2020

Pravilnik o obracunu i isplati plata i ostalih isplata

07.02.2020

Pravilnik o otpremnini i naknadi za ekonomsko-socijalno zbrinjavanje radnika

05.12.2019

Pravilnik o dopunskom osposobljavanju

27.06.2019

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika i odgovornih lica

25.03.2019

Pravilnik o stimulativnoj otpremnini

04.03.2019

Pravilnik o radu Službe za spasavanje

05.09.2018

Pravilnik o javnim nabavkama II dio

05.09.2018

Pravilnik o javnim nabavkama I dio

17.01.2018

Pravilnik o ulaznim-izlaznim mjestima evidenciji i kontroli ulazka-izlaska u krug Preduzeća

12.01.2018

Pravilnik o radnom učinku

15.09.2017

Pravilnik o mjerama bezbjednosti pri radu sa eksplozivnim materijama

12.09.2017

Pravilnik o utovaru i otpremi komercijalnog uglja od 04.09.2017. godine